Ber Stortinget gripe inn mot lovforslag

Den 12. juni skal Stortinget behandle en ny lov om statsansatte. Nå mobiliserer fagforeningene i staten mot regjeringens forslag til endringer i tjenestemannsloven.

KJEMPER MOT LOVFORSLAG: Forskerforbundets leder Petter Aaslestad protesterer sammen med de andre fagforeningene i staten mot flere av regjeringens forslag til endringer i tjenestemannsloven.

Foto: Ola Sæther

Det var den 5. april  i år lovforslaget om endringer i tjenestemannsloven ble lagt fram. Etter regjeringens oppfatning skal loven regulere ansettelse og oppsigelsesregler for staten ansatte.

Det blir pekt på at lovforslaget betyr en stor grad av harmonisering med arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidig ansettelse, innleie, prøvetidsansettelse, oppsigelse og rettsvirkninger ved brudd på enkelte bestemmelser. Det blir også understreket at det særlig er viktig å følge opp regjeringens forpliktelse til å redusere bruken av midlertidige ansettelser i staten.

Lov om statens ansatte vil være en særlov som går foran arbeidsmiljøloven, presiserer regjeringen i forklaringen til lovforslaget. Regjeringen understreker at formålet med loven er å sikre ivaretagelsen av tilliten til statsforvaltningen. Men forslaget til endringer har ikke inngitt tillit hos fagforeningene i staten.

I forrige uke kom Landsorganisasjonen på banen, og LO-kongressen vedtok en kraftig resolusjon mot regjeringens endringsforslag. LO kan ikke akseptere endringer som vil svekke forvaltningens faglige og politiske uavhengighet og vil arbeide for at svekkelser i tjenestemannsloven omgjøres, heter det.

Oppfordrer stortingsrepresentantene til å gjøre endringer

I morgen arrangerer Norsk tjenestemannslag et møte om følgene av regjeringens forslag til endringer i tjenestemannsloven. Fagforeningen har fått med seg Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad. Han går også til et hardt angrep på innholdet i regjeringens forslag til endringer.

– Vårt utgangspunkt er at lovforslaget ikke er godt nok, og at stortingsbehandlingen blir viktig for å få på plass noen nødvendige endringer. En viktig endring vil være å fjerne unntak knyttet til «statens særpreg» og presisere at begrepet «midlertidig karakter» faktisk skal tolkes på samme måte som i arbeidsmiljøloven, sier Aaslestad i en pressemelding fra Forskerforbundet.

Han mener Stortinget bør være opptatt av å lage et lovverk som står seg over tid.

– Dette er ikke bare en lov som er viktig for de 166 000 som jobber i staten, den er svært viktig for kvaliteten på de samfunnsnødvendige tjenestene statens ansatte utfører. Det er verdt å merke seg at alle de fire hovedsammenslutningene – LO, Unio, YS og Akademikerne –   er kritiske til lovforslaget. Jeg håper stortingspolitikerne ser verdien av et lovverk som står seg over tid. Et slikt lovverk må være ryddig og forutsigbart, sikre de statsansattes uavhengighet og få ned andelen midlertidig ansatte, sier Aaslestad.

Frykter staten lettere kan kvitte seg med brysomme ansatte

Ifølge et notat fra Norsk tjenestemannslag vil endringene i tjenestemannsloven få store følger om de blir vedtatt. NTL mener at de foreslåtte reglene knyttet til oppsigelse åpner for at arbeidsgivere i staten kan kvitte seg med arbeidstakere som oppfattes som brysomme, faglige kritiske røster og varslere.

De frykter at forslaget vil motarbeide uavhengige, faglig sterke tjenestemenn, svekke ytringsfriheten og føre til mindre varsling om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Etter NTLs oppfatning innskrenker lovforslaget ansattes mulighet til å få prøvd sakligheten av en oppsigelse for domstolene.

Fagforeningen kritiserer også regjeringen for å ha sendt forskriften til loven ut på høring før den er vedtatt av Stortinget. NTL viser til professor i forfatningsrett Eivind Smith ved UiO som har omtalt stortingsbehandlingen som uvanlig.

Håper på Stortinget

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad gjennomfører nå møter med viktige aktører i saken, for å legge fram Forskerforbundets argumenter.

– Vi har svært gode argumenter for vår sak, og dessuten løftene til et samstemt Storting i ryggen. Jeg håper Stortinget griper muligheten til å få på plass et godt lovverk, sier Aaslestad.

Den 12. juni skal Stortinget behandle lovforslaget.

 

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 15. mai 2017 10:56 - Sist endra 15. mai 2017 10:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere