UiO øverst på publikasjonspallen

UiO var det norske universitetet som fikk flest publikasjonspoeng i 2016, viser nye tall. Ved Institutt for sosialantropologi har målrettet arbeid ført til at over halvparten av publikasjonene er på nivå 2.

Selv om NTNU har blitt større enn UiO, er det fortsatt UiO som får flest publikasjonspoeng, viser tall fra Databasen for statistikk om høyere utdanning.

Publikasjoner i tidsskrifter, antologier og egne bøker rangeres, slik at nivå 2 er høyere ansett enn nivå 1, og gir flere poeng.

Resultat av strategisk arbeid

Institutt for sosialantropologi har jobbet strategisk for å få flere publikasjoner på nivå 2, forteller Knut Nustad.

Ved UiO har Det samfunnsvitenskapelige fakultet høyest andel av publikasjonene på nivå 2, og innad på fakultetet ligger Institutt for sosialantropologi øverst, 52 prosent av publikasjonene kom på nivå 2.

– Vi har jobbet grundig og strategisk for å få flere til å publisere på høyt nivå, sier instituttleder Knut Nustad til Uniforum.

Han forteller at instituttet ble evaluert i 2011. Da fikk de vite at arbeidet var grundig og empirisk solid, men at de kunne jobbe mer med å være teoretisk dristig og få forskningen ut. Et av tiltakene var et stort teoretisk forskningsprosjekt som involverte mange av de ansatte.

Nustad mener at forskerne på hans institutt er veldig internasjonalt orientert og at mange av dem jobber på høyt internasjonalt nivå og dermed publiserer i de gode tidsskriftene.

– Men nøkkelen til å få så høy andel i nivå to, har vært å skape et engasjert forskningsmiljø miljø hvor flest mulige bidrar på toppnivå, sier Nustad.

Nylig fikk sosialantropologiene ved UiO også skryt fra rektor Ole Petter Ottersen for å være blant verdens beste innen sitt felt. 


Lav kvinneandel

UiO har 32,5 prosent av universitetenes samlede publikasjonspoeng, 6292,1 poeng for å være nøyaktig. Sammen med UiB ligger UiO helt øverst også i andel artikler på nivå to. Begge hadde 27 prosent av publikasjonene sine på høyeste nivå.

Samlet sett har også UiO flest kvinnelige forfattere. Men når en ser på antallet poeng til kvinnelige forfattere og sammenligner med totalt antall publikasjonspoeng, ligger UiO på tredjeplass.

Nord universitet ligger klart øverst. Kvinner sto for 43 prosent av publikasjonspoengene der. Deretter følger Universitetet i Tromsø med 37 prosent kvinneandel, og så UiO med 36. NMBU (34 prosent) ligger også over det nasjonale snittet, 32 prosent. Både UiB og NTNU ligger under.

 

Av Julia Loge
Publisert 6. apr. 2017 14:22 - Sist endra 6. apr. 2017 14:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere