Lover taktskifte i utdanning innen februar 2018

Rektorteam Stølen har møtt alle studentutvalgene ved UiO. Resultatet er et utdanningsmanifest som blant annet inneholder tre løfter som skal innfris innen seks måneder.

Svein Stølen tok godt i mot de få studentene som møtte opp til gratis lønsj og lansering av deres utdanningspolitikk. 

Foto: Ola Sæther

Team Stølen og Mo lanserte sitt utdanningsmanifest som en panelsamtale mellom prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo, studentpolitiker Julie Paus-Knudsen og Øyvind Brattberg, en av vinnerne i Morgenbladets kåring av de beste underviserne.

Mo spurte blant annet de to om det var noe som manglet i manifestet eller om det var noe de ville tatt vekk.

Gro Bjørnerud Mo sier til Uniforum at dette er den arbeidsformen de ønsker dersom de vinner rektorvalget.

– Vi vil invitere til samtale. Vi har snakket for lite om utdanningspolitikk i hverdagen. Vi ønsker å tenke langsiktig, og det vi skisserer er de lange linjene og en arbeidsform, sier hun.

Innen seks måneder

Utdanningsmanifestet har blitt til i samtaler med alle studentutvalgene ved fakultetene og en rekke andre studenter, ledere og undervisere. Blant de lange linjene ligger også tre konkrete løfter, med en tidsfrist på seks måneder fra rektorskiftet.

Innen seks måneder vil teamet:

  • legge fram plan som sikrer at de målene og de politiske løsningene vi får gjennomslag for, blir fulgt opp.
  • ha avklart hvor langt miljøene på UiO har kommet i arbeidet både med oppfølging av studenter underveis i studiene og med ulike former for begrunnelser av eksamenskarakterer.
  • full gjennomgang av sensurrutiner og -klager ved UiO.

– Vi har ikke gått lenger enn vi kan tillate oss under samspilloverskriften, understreker Svein Stølen til Uniforum.

Han legger til at det de lover å gjennomføre innen seks måneder er prosesser, ikke vedtak.

Savner studentene som sliter

Studentpolitiker Julie Paus-Knudsen er godt fornøyd med manifestet, spesielt etter at teamet i siste runde tok ut et punkt som hun mislikte, og som ingen vil røpe hva var.

Av de rundt 40 tilhørerne til lønsjmøtet var det bare en håndfull studenter. Flere påpekte det problematiske ved det. Studentene deltar lite ved valg, føler seg lite inkludert og er vanskelige å engasjere.

Paus-Knudsen mener studentene i liten grad kjenner seg stolte over å gå på UiO.

– Studentene ser seg like mye som en del av finansieringsmaskineriet, sa hun.

Hun var likevel fornøyd med at de studentene som lar seg engasjere, skal få bli invitert inn når dekanmøtene ved UiO behandler saker som er viktige for studentene. Slik håper Paus-Knudsen på at Studentparlamentets arbeid blir lettere, fordi de kan få møte alle dekanene og UiOs ledelse samlet.

Det Paus-Knudsen savnet i manifestet, var hvordan rektorteamet skal få med seg studentene som sliter med studiene og trenger tilrettelegging, spesielt de 20 prosentene som sliter psykisk.

Møtes til debatt

Team Graver lanserte sin utdanningspolitikk i midten av mars.

I et debattinnlegg i dag reagerer rektorteamet til Hans Petter Graver på at Stølen har møtt studentene utenfor UiOs velkjente prosedyrer.

«Stølen har arbeidet i det skjulte, uten å oppgi hvem som er inkludert og på hvilket grunnlag folk er inkludert eller ekskludert», skriver de.

I morgen møtes de to teamene til debatt på Chateau Neuf. Mo ønsker ikke å kommentere Gravers politikk før de møtes.

– Nei, jeg vil gå i dialog med dem og møte dem direkte, svarer hun.

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Julia Loge
Publisert 3. apr. 2017 15:22 - Sist endra 4. apr. 2017 10:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere