Forsker anker varslersak til lagmannsretten

Oslo tingrett ga ikke medhold til den 35 år gamle forskeren som gikk til varslersak mot Oslo universitetssykehus. Nå anker hun dommen.

BER OM SAKKYNDIG: Dersom anken til Borgarting lagmannsrett godtas, ønsker forskerens advokat Ingvild Opøien at det oppnevnes en sakkyndig organisasjonspsykolog som kjenner akademia, og som selv har Ph.D.

Foto: Ola Sæther

Den 35 år gamle kvinnelige forskeren som gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver Oslo universitetssykehus, tapte i Oslo tingrett i forrige måned. I dommen ble det slått fast at søksmålet ikke hadde noen prinsipiell betydning, og at forskeren heller ikke hadde noen god grunn til å gå til sak.

Forsker med varslersak mot Oslo universitetssykehus

* En 35 år gammel kvinnelig forsker har saksøkt Oslo universitetssykehus for gjengjeldelser etter at hun varslet om dårlig arbeidsmiljø.
* OUS avviser både at forskeren har varslet og at hun har blitt møtt med gjengjeldelser.
* Saken gikk i Oslo tingrett 6.–10. februar i år.
* Dom i saken kom 6. mars i år. Dommen frikjenner OUS, og forskeren må ut med sakskostnadene på 477 726 kroner.
* Forskeren og hennes advokat anker nå saken til Borgarting lagmannsrett.

– Tingretten har lukket øynene for alle beviser som taler til min fordel, sier 35-åringen til Uniforum i dag.

Via sin advokat Ingvild Opøien har hun nå levert inn en ankeerklæring til Borgarting lagmannsrett.

«Retten moraliserer»

Innledningsvis i anken hevder Opøien at tingrettsdommen unnlater å forholde seg til grunnleggende prinsipper innen varsling.

Advokaten skriver videre at «Forholdet det er varslet om, et psykososialt helseskadelig arbeidsmiljø – der flere av de ansatte har blitt syke, langtidssykemeldte og har sluttet, nevnes kun med en setning i dommen. Tingretten velger å snu om på problemstillingen, og i stedet sette varsleren på tiltalebenken. Varsleren angripes for sine uttalelser og atferd, etter varsling. Hun må sågar svare når det gjelder sitt syn på homofili, og muslimer. Retten moraliserer, noe som gjennomgående preger dommen.»

Dersom anken til Borgarting lagmannsrett godtas, ber advokaten om at det oppnevnes en sakkyndig organisasjonspsykolog som kjenner akademia og som selv har Ph.D. Dette fordi saken ligger innenfor «det vitenskapelige spenningsforhold mellom juss og psykologi», og fordi tingrettsdommen ifølge advokaten synliggjør behovet for denne type fagkompetanse.

Tingretten delte seg i et flertall og et mindretall

* Rettens mindretall, den ene av de to meddommerne, er av den oppfatning at ingen av partene har vunnet saken, og at hver part bør bære egne sakskostnader.
* Rettens flertall finner det ikke sannsynliggjort at forskeren den 8. januar 2014 varslet sin leder om kritikkverdige forhold ved enheten. Derfor foreligger det heller ingen gjengjeldelser i arbeidsmiljølovens forstand, som kan gi rett til oppreisningserstatning.
* Rettens mindretall, en av de to meddommerne, fant det derimot sannsynliggjort at forskeren hadde varslet denne datoen på en slik måte at det omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser.
* Rettens mindretall finner også at det er grunn til å tro at kastingen av forskerens cellekulturer i 2014 var en gjengjeldelseshandling. Flertallet karakteriserer denne kastingen som «kritikkverdig», men avviser at det var en gjengjeldelse. De ser hendelsen snarere som et utslag av irritasjon over at forskeren generelt ikke hadde ryddet godt nok etter seg da hun fraflyttet laboratoriet før påsken.
* Listen over påståtte gjengjeldelser teller åtte punkter. Rettens mindretall hevder kun at det ene, nemlig kastingen av cellekulturer, kan betegnes som en gjengjeldelse.
* Mindretallet mener forskeren har krav på erstatning for lønnstap i perioden 30. oktober 2016 til 1. mars 2017.

Tar anken til etterretning

Oslo universitetssykehus har følgende kommentar til saken, signert kommunikasjonsrådgiver Hedda Holth:

– Oslo universitetssykehus tar anken til etterretning.


Uniforums tidligere dekning av saken

Kort tid før ankefristen gikk ut, skrev sykehusets advokat Arne Moland et debattinnlegg der han blant annet anklager Uniforum for ubalansert dekning av saken. Les innlegget og svarene fra Martin Toft og Jan Helge Solbakk:

* OUS-advokat Arne Moland: Om Jan Helge Solbakk og Peter Kierulf og Uniforum som et mikrofonstativ for de to
* Uniforum-redaktør Martin Toft: Usanne og usaklege påstandar frå OUS-advokat
* Professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk: Ubegrunnede anklager fra OUS’ advokat i varslersaken


Les mer:

* Ung forsker til rettssak mot Oslo universitetssykehus
* OUS med karakterdrap på forskar
* OUS: – Dette er ingen varslingssak, men en personalsak
* OUS ut mot støttespilleres rolle i varslersaken
* – Noe av det verste jeg har vært borti som forskerombud
* – Kan kranglete mennesker varsle?
* Forskningsombudet: – Kritikken er overraskende og beskyldningene ubegrunnet
* – Hvorfor tror dere at maktpersoner snakker sannere enn andre?
* Solbakk og Kierulf diskuterte forskingsetikk med UiO-leiinga
* Forsker tapte varslersak mot OUS
– Varsleres rettssikkerhet er satt flere år tilbake

 

Les innlegg av forskningsombud for OUS, A-hus og Det medisinske fakultet på UiO, Peter Kierulf:

* OUS, Med.-fak. og A-hus trenger et forskningsombud

* Peter Kierulf: Trenger vi et forskningsombud?

Av Helene Lindqvist
Publisert 7. apr. 2017 16:32 - Sist endra 7. apr. 2017 16:32

Jeg er glad for at saken går til et høyere og mer profesjonelt rettsinstans. Jeg har lest noen av uttalelsene, blant annet påstandene til advokat Moland og Hilde Nebb, og er overrasket over hvor personlig rettet de er, og det bekymrer meg. Molands angrep avdekker fordommer mot kvinnen med en holdning fra kolonitiden: «Jeg håper noen kan fortelle henne at i framtidige arbeidsforhold må hun oppføre seg og vise normal folkeskikk» sier han i en refsende tone. En sterk kvinne er en trussel, en heks?

 

Dekan Hilde Nebb prøver å si at den utenlandske kvinnelige forskeren «har en ryggsekk som gjør det vanskelig å veilede henne» Dekan Nebb kan kanskje føle seg mindreverdig, men hvilket saklig fundament har en slik generell uttalelse? Så sier «ryggsekkspesialisten» Nebb  at hun reagerer på at det «har vært mye dårlig kommunikasjon fra Kierulf og Solbakk. De gikk hardt inn for å overstyre oss, sier hun.» Hvilken forskrift sier at Nebbs ord er lov? Og hva med hennes egen vage kommunikasjon?

heist@webid.uio.no - 7. apr. 2017 21:10

Det er bra denne saken løftes opp til lagmannsretten. Det siste året har jeg hørt advokater foredra om arbeidsrett og brukt saken med den oppsagte professoren på UiO som eksempel på hvor sterk arbeidsgivers styringsrett er og de virket veldig fornøyd med at rettsvesenet har fått mer makt i saker innenfor akademia. De virket også veldig fornøyd med nye forslag om å ytterligere redusere de trygge arbeidsvilkårene til professorer og framhevet, slik jeg forstod det, at når man frivillig gikk inn i et hierarki så måtte man lære seg å ikke bite hånden sin gir dem mat. Det virker som om regjeringen og rettssystemet driver en slags disiplineringskampanje. Det er synd hvis det er slik fordi akademia er etter min oppfatning altfor ukritisk til alt og alle som gir dem penger og noen ganger går det på livet løs slik som oversvømmelsene i England i fjor eller blyforurensningene i drikkevannet i byen Flint i USA. Man tror kanskje det hjelper å disiplinere utskuddene, men dette påvirker fort alle forskerne på ugunstig måte.  http://www.chronicle.com/article/The-Water-Next-Time-Professor/235136

Pål Magnus Lykkja - 9. apr. 2017 15:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere