April - Side 2

Publisert 6. apr. 2017 17:09

Den europeiske universitetsorganisasjonen EUA er dypt bekymret over det som skjer i Ungarn. EUA offentliggjorde sin protest i Bergen i dag.

Publisert 6. apr. 2017 14:22

UiO var det norske universitetet som fikk flest publikasjonspoeng i 2016, viser nye tall. Ved Institutt for sosialantropologi har målrettet arbeid ført til at over halvparten av publikasjonene er på nivå 2.

Publisert 6. apr. 2017 13:27

Rektorkandidatane Svein Stølen og Hans Petter Graver viste begge til grep dei hadde gjort som leiarar for å få betre kjønnsbalanse på fakulteta sine under likestillingsdebatten i Universitetsbiblioteket i formiddag. Rundt 40 personar møtte opp.

Publisert 6. apr. 2017 12:18

Medisin og Matnat har flere vitenskapelige ansatte enn de seks andre fakultetene til sammen. Valgstyrets leder Knut Heidar ser ikke på det som noe demokratisk problem.

Publisert 5. apr. 2017 16:17

Som venta får Dag Rune Olsen fire nye år på Muséplass, på rektorkontoret til Universitetet i Bergen.

Publisert 5. apr. 2017 11:19

Samfunnsvitskap og humaniora bør bli betre integrerte med naturvitskap i EU sine forskingsprosjekt, står det i ny rapport. Oppmodingar om å auka samarbeidet har ikkje ført fram.

Publisert 4. apr. 2017 12:38

En usignert PDF som oppfordrer ansatte til å stemme på Team Graver, sirkulerer på UiO. For historieprofessor Erling Sandmo var det noe med den som ikke stemte.  

Publisert 3. apr. 2017 15:22

Rektorteam Stølen har møtt alle studentutvalgene ved UiO. Resultatet er et utdanningsmanifest som blant annet inneholder tre løfter som skal innfris innen seks måneder.

Publisert 3. apr. 2017 12:47

Juss var eigentleg ikkje førstevalet til rektorkandidat Hans Petter Graver. – Eg fekk ikkje sendt inn søknaden til andre fag før tidsfristen, avslører han. – Men eg har aldri angra, legg han til.