Forskerne vil ha Graver, administrasjonen vil ha Stølen

Verken Hans Petter Graver eller Svein Stølen er noen åpenbar favoritt i forkant av rektorvalget på UiO. Samtidig viser Uniforums meningsmåling at de to henter stemmer fra ulike grupper.

APPELERER TIL ULIKE GRUPPER: I Uniforums meningsmåling er Svein Stølen favoritt på Matnat, HF og i sentraladministrasjonen. Graver har et solid overtak på jus, medisin og TF.

Foto: Ola Sæther

Om litt over en uke starter det elektroniske rektorvalget på UiO. To kandidater kjemper om å bli universitetets rektor de neste fire årene: Professor og tidligere dekan ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver og kjemiprofessor og prodekan Svein Stølen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Uniforum har loddet stemningen i en meningsmåling blant UiOs studenter og ansatte (se faktaboks).
Konklusjonen er klar: Ingen av de to kan foreløpig regnes som noen tydelig favoritt.

Uniforums meningsmåling om rektorvalget

* Uniforum har med hjelp fra USIT sendt en e-post til alle UiOs studenter og ansatte med lenke til en meningsmåling om rektorvalget. Ingen purring ble sendt ut.
* 537 vitenskapelige ansatte, 375 teknisk-administrative ansatte og 680 studenter svarte på undersøkelsen.
* Dette er ikke vitenskap. Uniforum har ikke noe grunnlag for å hevde verken at meningsmålingen er treffsikker, eller at den ikke er det. Det vil vise seg når valget er avgjort 20. april.
* Uniforums meningsmåling før rektorvalget i 2013 fikk rett i at det store
flertallet ville ha Ottersen.

LOS vil ha Stølen

Svarene Uniforum har fått inn, viser at de to kandidatene har nokså jevn oppslutning hos de vitenskapelige ansatte: 52 prosent av de som har bestemt seg for kandidat, vil ha Graver, og 48 prosent ønsker Stølen.

Graver har også størst støtte hos studentene, der 66 prosent av de som har bestemt seg, ønsker seg ham som rektor.

Svein Stølen peker seg ut som administrasjonens favoritt. Totalt vil 61 prosent av de teknisk-administrative velgerne som har bestemt seg for kandidat, stemme på Stølen. I sentraladministrasjonen (LOS) har han hele 70 prosent av stemmene.

26,6 prosent oppgir at de fremdeles ikke har bestemt seg for hvem av de to de vil stemme på.

Vektingen kan avgjøre

For en som ønsker å bli rektor, er det ikke likegyldig hvilken av de tre gruppene vedkommende har mest støtte hos. De vitenskapelige ansattes stemmer teller 53 prosent, studentenes 25 prosent og de teknisk-administrative ansattes stemmer teller 22 prosent.

Uansett hvor mange personer som stemmer fra hver gruppe, står vektingen fast, forklarer valgstyrets leder Knut Heidar.

– Dersom 30 000 studenter og teknisk-administrative ansatte samlet stemmer på Stølen, og ingen på Graver, mens bare én vitenskapelig ansatt stemmer, og denne personen stemmer på Graver, da er det Graver som vinner valget?

Ja. Alle stemmegruppene har den vekten som er angitt i prosent, uavhengig av hvor mange som stemmer. Dersom bare én person i en gruppe stemmer, får denne ene stemmen en enorm stemmevekt. Mens om alle stemmer, får hver enkelt stemme minimal vekt, sier Heidar.

Derfor er det ikke nødvendigvis sånn at hver enkelt stemme fra en vitenskapelig ansatt teller over dobbelt så mye som stemmen til en teknisk-administrativ ansatt.
– Nei, det kommer an på hvor mange i de to gruppene som stemmer, sier valgstyrelederen.

Fakultetene er lojale

Resultatet av Uniforums meningsmåling tyder på at det er viktig for mange at rektorkandidaten eller prorektorkandidaten kommer fra deres eget fakultet.

* Stølen er favoritt i alle de tre stemmegruppene på sitt eget fakultet, Matnat. Det samme er han på HF-fakultetet, der hans prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo kommer fra.

* Graver er favoritt i alle de tre stemmegruppene på Det juridiske fakultet. I tillegg er han favoritt i alle tre grupper på Det medisinske fakultet. Dette gjelder særlig blant de vitenskapelige ansatte. Prorektorkandidat Inger Sandlie er professor på Matnat, men er i tillegg gruppeleder ved Senter for immunregulering, som er et samarbeid mellom Matnat og Det medisinske fakultet.

* 22 prosent av de som har svart på meningsmålingen, oppgir Inger Sandlie som sin foretrukne prorektorkandidat, 17,3 prosent oppgir Gro Mo. 60,7 prosent har ingen klar favoritt av de to.

* Inger Sandlie er omtrent dobbelt så populær hos Svein Stølens velgere som Gro Mo er hos Gravers velgere.

Valgt – Ansatt rektor

59 prosent av dem som har svart på Uniforums undersøkelse, ønsker ikke å gå over til ansatt rektor. Størst er uviljen hos de vitenskapelige ansatte. Minst er den hos de teknisk-administrative ansatte.

Tilhengere av Stølen er mer positive til å gå over til ansatt rektor enn dem som oppgir at de vil stemme på Graver: 32 prosent av dem som oppgir å ha bestemt seg for Stølen, mener UiO bør slutte med rektorvalg og heller ansette rektor. 16 prosent av Gravers velgere mener det samme.


 

I denne tabellen er stemmene fra studenter, teknisk-administrative ansatte og vitenskapelige ansatte lagt sammen, og ikke vektet. Kun de som har bestemt seg for kandidat, er inkludert.

                                                                         
                  
                                                                         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 23. mars 2017 13:51 - Sist endra 20. apr. 2017 12:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere