Svein Stølen: Eldre forskere kan ha mistet gnisten

Sluttpakker kan bli en del av rektorkandidat Svein Stølens såkalte helhetlige personalpolitikk. Men han nekter å konkretisere hva dette vil kunne innebære.

VARSLER NY SENIORPOLITIKK: – En som har forsket hardt i mange år har kanskje mistet gnisten litt, og kan ønske å bruke tiden på en annen måte, sier rektorkandidat Svein Stølen.

Foto: Ola Sæther

I et nylig intervju med Uniforum ber professor og senterleder Nils Chr. Stenseth UiO tilby sluttpakker til eldre forskere som «ikke leverer». Tanken er at eldre forskere som ikke lenger er så produktive, bør vike plass for yngre talenter.

Rektorkandidat Svein Stølen fulgte opp intervjuet i et debattinnlegg, og skrev blant annet at: «Stenseth foreslår friskt å si opp eldre og ikke-produktive forskere. Vi utelukker ikke at sluttpakker kan være en mulighet i en slik helhetlig personalpolitikk.»

– Livssituasjonen er en annen

Uniforum ba Stølen utdype hva han mener med at han ikke utelukker sluttpakker.

– Vi er opptatt av en helhetlig personalpolitikk, og for å få til det må vi snu alle steiner. Men sluttpakker er ikke et hovedelement hos oss, svarer rektorkandidaten.

Dessuten er det viktig å få med seg setningen i debattinnlegget som kommer rett etter den om sluttpakker, poengterer Stølen. Her står det at «det aller viktigste er hva vi gjør for de unge. Vi må etablere et sett av virkemidler for rekruttering og karriereutvikling spesielt tilpasset gruppen av yngre, lovende forskere fra ph.d. til unge fast tilsatte.»

– Denne gangen handler det ikke om karriereutvikling for de yngre. Kan du si noe mer om sluttpakker?

– Vi vil utvikle en seniorpolitikk for UiO. Vi må være en god arbeidsplass også for dem opp i alder, som ofte kan ha andre behov enn de yngre.

– Hva slags behov tenker du på da?

– Verden ser annerledes ut når man kommer litt opp i alder, livssituasjonen er en annen. En som har forsket hardt i mange år har kanskje mistet gnisten litt, og kan ønske å bruke tiden på en annen måte. For eksempel kan det hende det passer å bruke en større del av arbeidstiden på undervisning, foreslår den 57 år gamle rektorkandidaten.

– Ikke et sentralt element hos oss

– At seniorene gjør andre ting enn å forske, vil ikke frigjøre midler til de yngre?

– Det er riktig. For å styrke de yngre vil vi også satse på mentorordninger og innstegsstillinger, i tillegg til å jobbe for redusert midlertidighet, lover Stølen.

– Kan du si noe mer om hvordan du ser for deg sluttpakker som virkemiddel? Når? Hvem? Hvordan? Hvor mye?

– Nei, jeg vil ikke si noe mer om det.

– Graver nevnte ikke sluttpakker da han svarte Stenseth. Angrer du på at du gjorde det?

– Vi står for det vi sa. Vi vil snu hver stein, men sluttpakker er altså ikke et sentralt element hos oss. Vi har uttrykt veldig klart at vi vil ha en helhetlig personalpolitikk. Jeg har ikke noe mer å si om den saken, sier en noe irritert rektorkandidat.

Reaksjoner fra fagforeninger

Lokallagene til NTL og Forskerforbundet på UiO fulgte opp Stenseth og Stølen med egne debattinnlegg, der de blant annet kommenterte ideen om sluttpakker.

Leder Ellen Dalen i NTL UiO formulerte seg mest kritisk, og skrev dette:

«Sluttpakker for eldre og ikke-produktive forskere er blitt lansert som et mulig tiltak i en «aktiv personaloppfølging». Dette er en veldig dårlig ide. En slik bruk-og-kast mentalitet passer seg ikke for de som vil være moderne arbeidsgivere.»

Leder Steinar Sæther og hovedtillitsvalgt Belinda E. Skjøstad i Forskerforbundet UiO beskrev uproduktive forskere som «et helt marginalt problem».

«Heller enn å fokusere på hvordan vi kan få flere til å slutte, bør vi tenke nøyere gjennom hvordan vi skal få flere til å ønske seg til UiO og til å bli værende.» skrev de to.

Stølen svarte Sæther og Skjøstad med å love å redusere midlertidighet gjennom etableringen av en såkalt modernisert stillingsstruktur. «Sluttpakker er langt fra å være et sentralt punkt i en slik helhetlig personalpolitikk», understreket rektorkandidaten.

– Et instrumentelt syn på ledelse

Professor og leder for Forskerforbundet Petter Aaslestad har i alle fall ikke sans for forslaget om sluttpakker til eldre forskere som «ikke leverer».

– Jeg reagerer på formuleringen «ikke leverer». Det er et veldig instrumentelt syn på ledelse som her kommer til syne. God ledelse handler om å få ulike typer ansatte til å fungere sammen i et arbeidsfellesskap, og å benytte hver enkelt sine ressurser på en god måte. Man må ikke undervurdere ressursene til eldre arbeidstakere. Jeg håper at rektorteamene har et mer inkluderende syn på ledelse enn dette, sier fagforeningslederen.

– Hva med sluttpakker til vitenskapelige ansatte for andre grunner?

– Sluttpakker i staten er et begrenset virkemiddel som vel i hovedsak benyttes ved omstillinger. Jeg ser ikke hvilke «andre grunner» som det her kan tenkes på.

– Kan virke inn på arbeidsmiljøet

– Dersom det ligger en forventning i luften om at fast ansatte som ikke leverer, eller er blitt gamle, tar sluttpakke for å slippe yngre krefter til: Kan det tenkes at dette kan ha en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet?

– Ja, det er klart det kan det. Forslaget virker som en oppskrift på et arbeidsliv der konkurranse går foran samarbeid, og der hver enkelt først og fremst skal fremme sine egne interesser. Det er heller ikke gitt at dette er veien til god forskningskvalitet, poengterer Aaslestad.

 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 30. mars 2017 16:34 - Sist endra 4. apr. 2017 12:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere