Advarer lærerstudenter mot gjeldsslettehåp

For å få flere til å ta lærerutdanning, lover regjeringen lover å slette deler av studielånet deres. Men da grunnskolelærer Mario Munoz Puertas søkte på en tilsvarende ordning, fikk han vite at han hadde tatt utdanningene i feil rekkefølge.

– Må dere være så firkanta, sukker lærer Mario Munoz Puertas over svaret fra Lånekassen.

Foto: Ola Sæther

Regjeringen lover å slette 50.000 kroner av studiegjelden til dem som fullfører lærerutdanningen på normert tid. Lærere som utdanner seg til barneskolen eller jobber i Nord-Norge, skal få slettet enda mer.

Grunnskolelærer Mario Munoz Puertas har ikke god erfaring med den ordningen som allerede finnes for å slette studielån for enkelte nyutdannede lærere. En detalj i forskriften gjorde at han ikke fikk slettet noe av sitt lån. Nå oppfordrer han nye studenter til å lese forskriftene nøye før de satser på å få ettergitt lån.

– Utrolig dårlig prinsipp

Mario Munoz Puertas forteller at han jobbet som lærer samtidig som han gikk på masterstudiet i spansk. Så ba skolen ham om å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å fortsette å undervise. Derfor søkte Mario permisjon fra masterutdanningen og begynte på PPU.

Underveis i utdanningen fikk han høre om ordningen der studenter med master eller hovedfag i fremmedspråk eller realfag, kan få ettergitt lån når de tar PPU.

– Jeg tenkte, jøss, det høres fantastisk ut, sier Mario til Uniforum.

Mario fullførte PPU og leverte masteroppgaven ett år seinere.

– Superhappy sendte jeg søknad til Lånekassen, forteller Mario på telefon fra skolen der han i dag jobber.

Men Mario fikk avslag på søknaden.

Utdrag fra brevet Puertas fikk fra Lånekassen.

– Da ble jeg helt paff, spiller rekkefølgen noen rolle, når det er den samlede kompetansen de ønsker?

Mario har klaget, for han vil gjerne ha en faglig begrunnelse fra Lånekassen på hvorfor det er slik, men han har lite håp om å få noe annet enn en henvisning til forskriften. Mario forteller at han har relativt lite studielån, så det er ikke avgjørende for ham at han ikke fikk ettergivelsen. Men han vil advare andre lærerstudenter mot å tro at de vil få ettergitt lån uten å ha lest forskriftene veldig nøye.

– Jeg synes prinsippet her er utrolig dårlig, avslutter Mario.

Mario Munoz Puertas er kontaktlærer for 10. trinn og underviser i både spansk, fransk, engelsk, musikk og KRLE. Foto: Ola Sæther

Gjeldssletting for lærere

Ny ordning fra høsten 2017

  • 50.000 for studenter som fullfører på normert tid
  • 55.000 for studenter som utdanner seg til barneskolelærere
  • 55.000 for studenter som tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark

I tillegg finnes allerede

  • 50.000 for lærer- og PPU-studenter med spesialisering i realfag, samisk eller fremmedspråk

Kilde: Kunnskapsdepartementet / Lånekassen

Rekrutteringstiltak

Lars Petter Flåtten, avdelingsdirektør i administrasjons- og økonomiavdelingen i Kunnskapsdepartementet forklarer prinsippet med at departementet har gjort en vurdering av hvordan de kan få flest mulig lærere.

– Sannsynligheten for å starte i jobb som lærer er større i tilfeller hvor PPU tas sist i utdanningsløpet. Ordningen ble i første rekke innført som et rekrutteringstiltak, sier Flåtten til Uniforum.

Flåtten forteller at ordningen ble innført i 2009 for å få flere med høy utdanning innen fremmedspråk eller realfag til å ta pedagogisk utdanning, og at rekkefølgebestemmelsen har vært der siden starten.

Mer ettergivelse fra 2017

Kunnskapsdepartementet anslår at Norge trenger over 35 400 nye lærere de neste ti årene, hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon. Derfor vil regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti ettergi mer av studielånet til nye lærerstudenter. Ordningen kommer i revidert nasjonalbudsjett i mai og vil koste om lag 134 millioner kroner i året

Kunnskapsdepartementet presiserer at de nye ordningene er «friske penger», det vil si at de kommer i tillegg til ordningen Mario søkte på, og at de kun gjelder for studenter som begynner til høsten eller seinere.

– Dette er en svært god ordning som på det meste vil dekke rundt halvparten av studielånet til nyutdannede lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flåtten gir ikke Mario Munoz Puertas grunn til å håpe på en snarlig endring i regelverket.

– Spørsmålet om rekkefølge og eventuelt behov for samordning mellom eksisterende og nye ordninger er noe departementet vil vurdere i fremtidige gjennomganger av regelverket. Men en utvidelse av den eksisterende ordningen vil også medføre konsekvenser for budsjettet, og må vurderes opp mot andre tiltak i kommende budsjettprosesser, skriver Flåtten i en epost.

 

Av Julia Loge
Publisert 31. mars 2017 15:22 - Sist endra 31. mars 2017 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere