Forskerskandalen ved Karolinska: "Elitisme forblindet KIs ledelse"

Stockholm: Fungerende rektor ved Karolinska Institutet har en klar analyse av hvorfor Macchiarini-affæren fikk utvikle seg til å bli en skandale. Om regjeringen vil, overlater hun snart kontoret til Ole Petter Ottersen.

BLE BARE SÅNN: Karin Dahlman-Wright fikk aldri noen formell forespørsel om å overta som fungerende rektor ved Karolinska. Det ble bare sånn.

Foto: Tore Oksholen/Universitetsavisa

Karin Dahlman-Wright fikk ansvaret for Karolinska Institutet i fanget seks uker etter at hun begynte i stillingen som prorektor. Macchiarini-saken ble en katastrofe for det svenske

Karin Dahlman-Wright:

 • Født 1961, gift, fem barn.
 • Professor i molekylær endokrinologi.
 • Fungerende rektor ved KI fra 18. februar 2016.
 • Tilsatt som prorektor ved KI 1. januar 2016.
 • En rekke lederverv ved forskningsavdelinger ved KI siden årtusenskiftet.

eliteuniversitetet, og i løpet av kort tid ble ledelsen tvunget til å gå. Den som fikk jobben med å rydde opp var Dahlman-Wright, skriver Universitetsavisa.

Etter alle solemerker overlater hun rektorkontoret til Ole Petter Ottersen, som reiser til Stockholm direkte fra jobben som UiO-rektor. Dahlman-Wrights oppgave har vært å rydde opp i kaoset den avgående ledelsen etterlot seg, gjenopprette universitetets prestisje og selvtillit, samt generelt sørge for «ordning och reda» innen ny rektor overtar.

I dette intervjuet forteller hun om hvordan året har vært for henne, om hva hun tenker om årsaker til at skandalen fikk utvikle seg, og om

hvordan det står til med KI i dag, ett år etter.

Enormt arbeidskrevende

- Hvordan har tida vært, etter at Macchiarini-affæren eksploderte?

- Den har vært blandet. På den ene siden er Karolinska Institutet et fantastisk universitet, som gjør svært mye nytte for samfunnet. På den andre siden hadde KI et problem. Så denne doble oppgaven har vært en utfordring – på den ene siden å lede det fremragende arbeidet til universitetet, samtidig som denne skandalen – det ordet skandale er kanskje det mest dekkende – skulle håndteres. Denne dualiteten var enormt arbeidskrevende, noe som gjorde at man ble nødt til å legge ned svært mange timer på jobben.

- Hvor lange har dine arbeidsuker vært?

- Mange har ligget på rundt 80 timer. Det har kjentes riktig å gjøre, for å følge opp at vi fortsetter å være framgangsrike som universitet, samtidig som vi viser at vi er i stand til å håndtere det som kom i kjølvannet av Macchiarini-affæren.

Det ble bare sånn

Oppgaven ble ikke enklere ved at KI opplevde en akkutt ledelsesbrist ettersom de ansvarlige ble stilt til ansvar. Rektor Anders Hamsten fikk følge av flere andre universitetsledere i sin avgang - ledere som på en eller annen måte var medansvarlig for at Paolo Macchiarini ble ansatt, og fikk holde på så lenge som han gjorde.

Dahlman-Wright fikk aldri noen formell forespørsel om å overta som fungerende rektor. Det ble bare sånn. Som prorektor var hun stedfortredende rektor, og oppgaven gikk til henne ettersom regjeringen ville ha en erstatter raskt på plass.

- Når man på fritt grunnlag søker vervet som prorektor ligger det i den at man tar over dersom rektor av noen grunn ikke kan fortsette. Men jeg hadde naturligvis ikke sett for meg at det skulle skje seks uker etter at jeg tiltrådte, sier hun.

Dahlman-Wright begynte som prorektor 1. januar i fjor. 13. februar bekjentgjorde Hamsten at han trakk seg fra rektorstillingen.

KI mer enn Macchiarini

- Men du må ha gått noen runder med deg selv om dette var en jobb du orket å bryte deg på? Du måtte vite at det ville bli lange dager, og at du kom til å få motstand og kjeft.

- Jeg tenkte vel at nå var det som det var. Jeg hadde kjempet for vervet som prorektor, og nå fikk jeg ta konsekvensene. Jeg tenkte at nå skal jeg vise verden at KI er noe mer enn Macchiarini. Vi gjorde feil i denne saken, men det måtte komme noe godt ut av dette. Så fikk jeg raskt positive tilbakemeldinger fra svenske universitets- og høgskolerektorer rundt om i landet.

- Så du møtte ingen åpen skadefryd?

- Nei, ikke mot meg i hvert fall. Jeg var jo ikke en del av lederskapet som ble stilt til ansvar. Men jeg trodde ikke jeg skulle være fungerende rektor så lenge. Først trodde jeg det ville komme en ny rektor etter sommeren i fjor, så ved årsskiftet. Men nå er forslaget fra KIs styre at Ole Petter Ottersen kommer på plass i august, og det er bra.

Alt ble snudd på hodet

- Hva med ditt privatliv?

- Det fikk store konsekvenser. Alt ble snudd på hodet, all tid gikk med. Jeg kjenner innimellom at jeg ikke er en del av familien lenger. Og så har du det at man går fra den ene dagen til den andre og blir en kjent person som leser om seg selv i avisene og som fremmede mennesker vil snakke med på trikken.

- Kjennes det bra i dag?

- Ja, jeg er fornøyd. Jeg tror ikke jeg kunne gjort så veldig mye bedre.

- Hva har du gjort?

- Jeg tror jeg har vært tydelig med å formidle at det ble feil, KI gjorde feil – samtidig som at vi har høye ambisjoner. Vi må stå med begge føttene på jorden. Om vi ikke har kontroll i vår hverdag, spiller det ingen rolle hvor store vitenskapelige gjennombrudd vi begår. Om ting faller sammen her hvor vi er og arbeider, faller alt. Om det skal stå noe på min gravstein, er det to ting: KI skal levere gjennombruddsforskning, men minst like viktig er de små stegene som sammen leder til forbedringer, både for enkeltmennesker og for samfunnet.

- Det har også vært tydelig for meg å formidle at KI ikke er viktigere enn andre institusjoner, selv om vi presterer høyt på en rekke felt. Vi har bare litt andre oppgaver.

- Eneste jobben jeg ikke har søkt

- Da du overtok som rektor må du ha tenkt igjennom hvilke grep du skulle sette, hva som måtte gjøres aller først, hva deretter, og så videre?

- Vel… Det er faktisk sånn at jobben som rektor ved Karolinska er den eneste jobben jeg har tatt som jeg ikke har forberedt meg på.

- Og hvilken jobb…

- Just presis. Det hadde den fordelen at jeg ikke kunne forstille meg. Jeg var tvunget til å jobbe med det som var. Nå må vi få «ordning och reda» (orden i sakene) på hjemmeplan først, og så ta ting derifra. Blant annet ble det viktig for meg at vi skulle snakke om kvalitet i forskningen heller enn eksellens.

Feil med kulturen?

- Ble KI for opptatt av eksellens, av å superprestere?

- Jeg har sagt tidligere at elitisme forblindet KIs ledelse, jeg tror det er en riktig beskrivelse.

- I hvilken grad skyldes det forhold at Macchiarini-affæren fikk gå så langt, feil med kulturen ved KI?

- Det fins ikke bare én kultur, men mange, ved Karolinska. Jeg vet faktisk ikke. Man ville bli enda mer framgangsrik i verden. Det er svært vanskelig å gå fra et høyt nivå til noe enda høyere. Kanskje dette ønsket forblindet folk.

- Men i dag – er det bra nå?

- Som du vet pågår det fremdeles en del utredningsarbeid omkring disse artiklene, sier Dahlman-Wright.

Like før jul i fjor kunngjorde KI at en artikkel publisert i Nature Communications i 2014 er basert på forskningsfusk. Flere artikler er under granskning.

- Mye arbeid gjenstår. Når dette utredningsarbeidet er fullført vil folk påvirkes, følelser vil rives opp nok en gang. Sånn er det. Men det fins også muligheter her, ikke minst til å gjøre noe med uheldige sider ved kulturen.

I den sammenheng peker Dahman-Wright særlig på at det tok altfor lang tid før varslerne ble tatt på alvor.

- Kunne du selv tenkt deg rektorstillingen på fast basis?

- Nei, det var aldri en aktuell problemstilling. Det var en stor personlig oppofring å bruke dette året på ryddejobben. Det er bra. Jeg går tilbake til min stilling som prorektor, det er der jeg kommer til å ha mitt fokus.

Og nå kommer norsk rektor

- Og nå får KI en norsk rektor. Hva tenker du om det?

- Du, ansettelsen av ny rektor er en prosess jeg har holdt meg langt unna. Jeg har vært klar på at så snart den problemstillingen har dukket opp på ledelsesmøter, så har jeg gått på gangen.

- På et overordnet nivå, hva er det å si om at KI rekrutterer en rektor utenfor landets grenser?

- Jeg tror ikke det spiller noen rolle hvilket land rektoren kommer fra. Det viktige er at vedkommende snakker skandinavisk. Så er det sånn at vi nå kommer til å få en meget erfaren akademisk leder – og en person som så klart har gitt uttrykk for at han ønsker seg hit. Ole Petter Ottersen vil virkelig dette, og det er meget bra. Og, han forstår svensk. Det er en forutsetning.

Macchiarini-saken:

 • 2010: Kirurgen Paolo Macchiarini rekrutteres til Karolinska Institutet, KI. Stillingen som gjesteprofessor der ble kombinert med en stilling ved Karolinska Universitetssykehuset.
 • Her drev han forskning og undervisning, mens opreasjonene ble gjort ved universitetssykehuset. Ved kirurgens inngrep ble deler av pasientenes luftrør byttet ut med plastrør som ble dekket med stamceller fra pasienten. Tre slike operasjoner ble utført i Sverige. To av pasientene døde siden mens den tredje er permanent tilkoplet respirator.
 • 2014, juni: Fire leger anmelder Macchiarini for å ha forfalsket forskningsresultater.
 • 2015, juni: En ekstern utreder, Bengt Gerdin fra Uppsala universitet, kommer fram til Macchiarini har gjort seg skyldig i flere tilfeller av forskningsfusk.
 • 2016, 9. februar: En ekstern utredning, ledet av tidligere rikspolitisjef Sten Heckscher etableres for å utrede Macchiarini-skandalen.
 • 2016, 13. februar: KIs rektor Anders Hamsten skriver en selvkritisk ytring på DN debatt hvor han medgir å ha begått en «nærmest total feilvurdering» av tilfellet Macchiarini, og varslet samtidig sin avgang.

 

Emneord: Sverige, Medisin, Etikk Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 20. feb. 2017 10:47 - Sist endra 20. feb. 2017 10:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere