2016 - Side 3

Publisert 23. nov. 2016 11:32

Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde truet med å trekke seg om høgskolestyret fulgte direktør Gerd Marit Langøys innstilling i struktursaken.

Publisert 22. nov. 2016 11:27

Forskere innen biomedisin brukte 63,4 millioner timer på fagfellevurderinger i fjor, viser en nypublisert studie. –  Gørrkjeldelig gratisarbeid, sier UiO-forsker.

Publisert 22. nov. 2016 10:33

Henrik C. Wegener er tilsett som rektor ved Københavns Universitet. Han er i dag prorektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Publisert 21. nov. 2016 17:00

Ein UiO-professor er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ti månader utan vilkår for å ha mishandla kona si i over eitt og eit halvt år.

Publisert 21. nov. 2016 14:05

Lise Iversen Kulbrandstad frå Høgskolen i Hedmark blir ny leiar av styret til NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 21. nov. 2016 05:00

I dag blir den nye universitetsalliansen The Guild lansert i Brussel. Universitetet i Oslo er mellom dei 17 medlemane, og Ole Petter Ottersen er styreleiar.

Publisert 18. nov. 2016 15:43

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, tiltrer 18. november som ny styreleder for Oslo universitetssykehus HF.

Publisert 17. nov. 2016 20:35

Stadig vekk blir professor Jan Helge Solbakk kontaktet av stipendiater som opplever seg utsatt for uredelig spill av personer lenger oppe i forskningshierarkiet. Det er ikke sikkert det lønner seg for dem å ta opp kampen.

Publisert 17. nov. 2016 18:14

– VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin er også ein kamp mellom ein som spelar sjakk av lyst og glede og den siste representanten frå den vitskapsbaserte sovjetrussiske sjakkskulen. Det sa sjakk- og Russlandsekspert, professor Atle Grønn på eit lunsjmøte i Georgs Sverdrups hus i går.

Publisert 17. nov. 2016 15:30

UiO-forskaren og hjartespesialisten Dan Atar er ein av 12 forskarar frå norske institusjonar som står på lista over dei mest innflytelsesrike forskarane i verda.

Publisert 17. nov. 2016 10:00

Styrelederen i Universitets- og høgskolerådet, Vidar Haanes kritiserte rektorer for soloutspill da representantskapet var samlet onsdag ettermiddag.

Publisert 16. nov. 2016 22:11

Kjemiprofessor og prodekan Svein Stølen ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet stiller opp som rektorkandidat under rektorvalet ved UiO i 2017. Han får med seg franskprofessor Gro Bjørnerud Mo som prorektorkandidat. Professor i statsvitskap Åse Gornitzka og medisinprofessor II, Per Morten Sandset blir viserektorkandidatar. 

Publisert 16. nov. 2016 14:28

– Veterinærinstituttet har fått krav om at forskinga dei driv skal understøtta måla regjeringa har sett i Fiskeoppdrettsmeldinga. Slike saker er stadig aukande, sa SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i ein forskingspolitisk debatt i går. Høgres Kristin Vinje meinte dette var udramatisk.

Publisert 16. nov. 2016 09:43

Akademikarar i USA er redd færre internasjonale studentar vil finna vegen til universitet og høgskular i landet etter at Donald Trump blei vald som president.

Publisert 15. nov. 2016 12:39

– Dommane mot dei skuldige for overgrepa under militærdiktaturet var svært viktige for heile det argentinske samfunnet. Det fortel psykiateren Diana Kordon. I går fekk ho utdelt Universitetet i Oslos menneskerettspris for arbeidet for offera til militærdiktaturet.

Publisert 14. nov. 2016 13:10

Å sikre at Macchiarini-saken ikke kan skje igjen. Dét er hovedmålet for handlingsplanen som denne høsten legges frem for alle ansatte ved Karolinska Institutet.

Publisert 13. nov. 2016 16:00

Kunnskapsdepartementet åpner for at flyktninger skal få ta etterutdanning uten å ha nødvendige språklige ferdigheter. NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus omfattes av en prøveordning.

Publisert 11. nov. 2016 15:41

Fra 2011 til 2015 sendte UiO over 3000 søknader til Forskningsrådet. Ved ett fakultet fikk de ja på 15 av 30 søknader.

Publisert 11. nov. 2016 09:49

Ingen motkandidatar har meldt seg, og Dag Rune Olsen kan bli einaste kandidat i rektorvalet.

Publisert 10. nov. 2016 16:47

Snart to uker etter at resultatet skulle vært klart, er Akademikerne og arbeidsgiver UiO fremdeles ikke ferdige med høstens lokale lønnsforhandlinger.

Publisert 10. nov. 2016 05:00

– Eg er overraska over at UiO og Nobelinstituttet har invitert Henry Kissinger til å diskutera verdsfreden etter det amerikanske presidentvalet. Det seier UiO-professor Benedicte Bull. Ho viser til Kissingers rolle i  militærkuppet i Chile og i krigane i Indokina. Nobelinstituttet forsvarar invitasjonen.

Publisert 9. nov. 2016 17:10

UiO har henta mest midlar frå EU-programmet Horisont 2020 så langt. NTNU deltek i flest prosjekt, medan UiB framleis har best gjennomslag i programmet  

Publisert 9. nov. 2016 16:25

Studielånskrisen var tema i både Clintons og Trumps valgkamp, men til tross for at den påtroppende presidenten startet Trump University er lite sagt om hva han ønsker for amerikansk akademia.

Publisert 9. nov. 2016 14:43

Donald Trump overraska nesten alle med å vinna det amerikanske presidentvalet. Medan UiO-professor Øyvind Østerud trur det handlar om at mange veljarar føler seg tilsidesette, peikar forskar Hilmar Mjelde på regjeringsslitasje.

Publisert 8. nov. 2016 10:53

Kan ein oppsagt forskar få fortrinnsrett til ei stilling som førsteamanuensis? Det skal Høgsterett no avgjere, skriv Forskerforum.