2016 - Side 3

Publisert 23. nov. 2016 11:32

Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde truet med å trekke seg om høgskolestyret fulgte direktør Gerd Marit Langøys innstilling i struktursaken.

Publisert 21. nov. 2016 14:05

Lise Iversen Kulbrandstad frå Høgskolen i Hedmark blir ny leiar av styret til NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 17. nov. 2016 18:14

– VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin er også ein kamp mellom ein som spelar sjakk av lyst og glede og den siste representanten frå den vitskapsbaserte sovjetrussiske sjakkskulen. Det sa sjakk- og Russlandsekspert, professor Atle Grønn på eit lunsjmøte i Georgs Sverdrups hus i går.

Publisert 16. nov. 2016 22:11

Kjemiprofessor og prodekan Svein Stølen ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet stiller opp som rektorkandidat under rektorvalet ved UiO i 2017. Han får med seg franskprofessor Gro Bjørnerud Mo som prorektorkandidat. Professor i statsvitskap Åse Gornitzka og medisinprofessor II, Per Morten Sandset blir viserektorkandidatar. 

Publisert 16. nov. 2016 14:28

– Veterinærinstituttet har fått krav om at forskinga dei driv skal understøtta måla regjeringa har sett i Fiskeoppdrettsmeldinga. Slike saker er stadig aukande, sa SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i ein forskingspolitisk debatt i går. Høgres Kristin Vinje meinte dette var udramatisk.

Publisert 10. nov. 2016 05:00

– Eg er overraska over at UiO og Nobelinstituttet har invitert Henry Kissinger til å diskutera verdsfreden etter det amerikanske presidentvalet. Det seier UiO-professor Benedicte Bull. Ho viser til Kissingers rolle i  militærkuppet i Chile og i krigane i Indokina. Nobelinstituttet forsvarar invitasjonen.