2016 - Side 11

Publisert 21. juni 2016 13:22

Geologiprofessor Trond Helge Torsvik får UiOs forskingspris for 2016. Det har Universitetsstyret bestemt i dag.

Publisert 21. juni 2016 12:40

Fleire av Universitetet i Oslos nettsider var nede i rundt ein time i formiddag.  Også telefonnettet var ute av drift. - No har me funne feilen og nettet er på igjen, opplyser underdirektør Kjetil Otter Olsen i USIT til Uniforum.

Publisert 21. juni 2016 05:15

UiOs deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning er sammenliknet med åtte andre europeiske universiteter. Særlig dårlig kommer UiO ut i ERC-tildelinger til storsatsingsområdet livsvitenskap.

Publisert 20. juni 2016 21:46

I dag starter dag 2 av møtet i Universitetsstyret. Uniforum vil dekke møtet på direkten.

Publisert 20. juni 2016 12:26

– Er det god kvalitet at alle studentene står på eksamen? Eller at ingen bytter studium?, spør prorektor Ragnhild Hennum. I forslaget til UiOs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, er UiOs utdanningskomite bekymret for at nasjonale kvalitetsmål kan true autonomien.

Publisert 19. juni 2016 16:00

Da Universitetsstyret behandlet Underdal-rapporten mandag 20. juni bekreftet de valgt rektor som styreleder. I tillegg ønsker de å opprette en vise-/prorektor for utdanning.

Publisert 17. juni 2016 15:39

– Det er først nå UiO har innrømmet at dokumentasjonen til klager aldri har blitt vurdert, konstaterer forskningsombud Peter Kierulf. Dette kan tyde på forhåndsprosedering i saken, mener han.  

Publisert 17. juni 2016 14:23

Det teologiske fakultetet ber universitetstyret om å få legge ned UiOs minst etterspurte fag, som bare hadde en primærsøker.

Publisert 17. juni 2016 11:23

Styret på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) bestemte i går med stemmetallet 6 mot 5 at NMBU skal ha ansatt rektor. Samtlige eksterne representanter sikret flertallet.

Publisert 17. juni 2016 05:00

– Dette er eit flipperspel som blir spelt av statlege aktørar utan å ta omsyn til at forskarar også er forfattarar. Slik skildra generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining forslaget frå eit regjeringsutnemnd utval om å gjera alle vitskaplege artiklar ope tilgjengelege i 2020.

Publisert 16. juni 2016 15:54

Studenter fra UiO hadde praksis i firmaet til advokat Amir Mirmotahari seinest i vår. Advokaten er nå siktet av politiet etter at VG avslørte at han hadde bestilt bortføring av et voldtektsoffer for å hindre at hun møtte i retten.

Publisert 16. juni 2016 10:29

Valget av representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret forlenges, melder valgstyret. På grunn av en teknisk svikt i gjennomførelsen, er Einar Eftestøl likevel ikke sikret styreplassen. 

Publisert 16. juni 2016 05:00

Ingen frå universitetsleiinga har kome på bana i saka som handlar om skuldingar om forskingstjuveri i det medisinske fagmiljøet på Universitetet i Oslo. For oss ser det ut som alle gøymer seg bak kvarandre og ikkje vågar å gjera noko fordi dei truleg ikkje vil skada omdømmet til UiO, kommenterer Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 15. juni 2016 15:13

Kvalifikasjonskrav til rektor, søkekomité for rektorkandidater og åpning for eksterne kandidater til dekan- og instituttlederverv ligger i vedtaksforslagene til Universitetsstyrets møte mandag.

Publisert 15. juni 2016 15:12

Universitetet i Oslo hamnar på 41. plass på lista over Europas mest nyskapande universitet. Ingen andre norske universitet er mellom dei 100 beste.

Publisert 14. juni 2016 13:03

John-Arne Røttingen blir ny administrerande direktør for Forskingsrådet. Det kunngjorde hovudstyreleiar Henrik O. Madsen på ein pressekonferanse på Lysaker tysdag 14. juni.

Publisert 14. juni 2016 05:00

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design vil nå endå fleire familiar enn i dag når den nye bygningen står ferdig i 2020. Oppskrifta håpar dei å få frå 15 norske og 12 amerikanske studentar.

Publisert 13. juni 2016 17:34

Tiden som doktorgradsstipendiat skal ikke lenger telle som tjenestetid. Det skal gjøre det lettere å få jobb, håper kunnskapsministeren. Men det gir ikke stipendiatene mer sikkerhet, påpeker kritikerne.

Publisert 13. juni 2016 05:05

I en konflikt mellom en fremtredende professor og en mindre fremtredende forsker er det ofte i universitetets interesse å ta parti med professoren, hevder universitetsstyremedlem Kristian Gundersen.

Publisert 9. juni 2016 05:05

– Først presset medisinprofessoren meg ut av forskergruppen. To år senere publiserte han mine forskningsresultater som sine egne, hevder UiO-forsker. I åtte har hun kjempet for at dokumentasjonen hun påstår beviser anklagene, skal bli vurdert. 

Publisert 9. juni 2016 05:00

Da saken ble brakt videre, burde forskerens dokumentasjon ha blitt vurdert, mener de sakkyndige som uttalte seg i 2009, professor Ole Didrik Lærum og professor Geir Jacobsen.

Publisert 9. juni 2016 04:55

– Forskerens dokumentasjon er ikke vurdert fordi Forskningsetisk utvalg konkluderte med at dette ikke var nødvendig, informerer prorektor Ragnhild Hennum. Lederen for Forskningsetisk utvalg Svein Aa. Christoffersen kaster ballen tilbake til UiO-ledelsen.

Publisert 8. juni 2016 16:16

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Shahin Akbarnejad kommer tilbake til Gløshaugen, melder Universitetsavisa.

Publisert 8. juni 2016 15:00

Med sju mot fire stemmer gikk styret for Universitetet i Stavanger i dag inn for at universitetet skal ha ansatt rektor.

Publisert 8. juni 2016 14:50

Maren Toft og Jørn Ljunggren fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO fikk hovedpremien på 100 000 kroner da Kunnskap Oslo delte ut priser for beste forskningsarbeid om Oslo i formiddag. Også tre masterstudenter fra UiO fikk premier på 40 000 kroner hver.