Slurver med forsøksregistre

Rotete og inkonsekvent forskningspublisering skaper forvirring om hvorvidt funnene fra kliniske studier faktisk er publisert.

– Folk er rotete og inkonsekvente i hvordan de leverer og bruker sine egne forsøksdata, svarer Ben Goldacre, en av grunnleggerne i TrialsTracker.

Kampanjen AllTrials krever at alle medisinske studier som involverer pasienter skal bli publisert. Når kampanjen hevder at en forskningsinstitusjon ikke har publisert en andel av studiene sine, er tallene hentet fra nettstedet TrialsTracker. Det sammenligner hvor mange studier som er forhåndsregistrerte i en database, med hvor mange av dem som enten blir oppdatert med en publikasjon eller der publikasjonen er mulig å finne gjennom et automatisert søk i databasen PubMed.

Resultatet i TrialsTracker er nedslående, flertallet av studiene blir ikke publisert. For UiO mangler 71 prosent. Men dette bildet kan være verd å nyansere. Uniforum har søkt gjennom de 20 UiO-studiene som skal være fullførte før 2014 og som ifølge TrialsTracker ikke er publiserte, og fant artikler for 13 av dem. Dermed kan det reelle tallet for manglende publiseringer være 25 prosent. Men det er heller ikke sikkert.

Uniforum har gått gjennom de 20 studiene som Trialstracker hevder at er upublisert og finner publikasjoner for 13 av dem. Illustrasjon: Julia Loge

Inkonsekvent rapportering

– Folk er rotete og inkonsekvente i hvordan de leverer og bruker sine egne forsøksdata, svarer Ben Goldacre, en av grunnleggerne i TrialsTracker, når han får se UiO sin liste over tapte publikasjoner.

Blant publikasjonene vi fant, var det artikler som var publisert i «svært obskure» tidsskrifter, metaanalyser som ikke rapporterte om forsøksfunnene, men som likevel brukte forsøkets ID-nummer, artikler som ikke hadde registrert forsøksnummeret i PubMed og en artikkel som brukte ID-nummeret til et forsøk med 90 deltakere, men hvor artikkelen bare handlet om 12 personer.

Alt dette blir feil fanget opp når noen setter seg fore å lage automatiske søk for å finne samsvar mellom registrerte studier og publikasjoner. TrialsTracker inneholder over 260 000 registrerte studier og er det første forsøket på å samle og presentere denne informasjonen for vanlige lesere.

– Det er veldig viktig at informasjonen om forsøkene blir skikkelig registrert, slik at det er mulig å finne den. Det betyr at folk må oppdatere, bruke ID-numrene riktig og så videre, sier Goldacre.

Register i USA, forsøk i Norge

En av UiO-studiene som vi fant, men som TrialsTracker ikke fant, hadde falt ut fordi den ble publisert i et norskspråklig tidsskrift.

– Dette er et viktig resultat. Standardfiltrene som vi bruker, bruker engelske uttrykk og vil gå glipp av «en randomisert studie». Vi vil prøve å finne ut hvor vanlig det er med ikke-engelske uttrykk, og om noen vil ta på seg oppgaven, sier Goldacre.

En annen utfordring er at alle studier må forhåndsregistreres for å kunne publiseres, men det er ingen som følger opp om registreringen blir oppdatert hver sjette måned, selv om det også er et krav. Studier kan bli avbrutt eller utsatt uten at dette blir oppdatert. Det heller ikke et krav at publikasjonen registreres sammen med studien, med mindre studien er gjort i samarbeid med et senter i USA.

UiO støtter AllTrials

I oktober meldte UiO, HiOA og en rekke norske organisasjoner seg som støttespillere til kampanjen AllTrials, men UiO sjekket ikke sin egen statistikk, opplyser rektor Ole Petter Ottersen.

– For UiO er det uansett viktig å uttrykke støtte til prinsippet om at alle kliniske studier må rette seg mot publisering, og ha god nok kvalitet til at resultatene blir publisert. Vi ser på AllTrials som et positivt initiativ for å skape bevissthet om denne viktige problemstillingen, sier han.

– Samtidig vil vi advare mot å bruke denne statistikken til å kritisere enkeltmiljøer for manglende publisering. Slik Uniforums gjennomgang viser, kan disse tallene også være beheftet med usikkerhet, sier Ottersen.

– Tallmaterialet bør selvfølgelig være så korrekt som mulig, og vi vil oppfordre TrialsTracker til å vurdere om de bedre kan fange opp publikasjoner som ligger utenom de registrene de søker gjennom i dag, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen. Foto: UiO/Terje Heiestad

 

Emneord: forskningsetikk, medisin, publisering Av Julia Loge
Publisert 16. des. 2016 04:00 - Sist endra 4. jan. 2017 09:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere