UiO-forsker Bernadette Kumar med i ny Lancet-kommisjon

Bernadette Kumar er utnevnt til den nye "UCL-Lancet Commission on Migration and Health". Kumar er førsteamanuensis ved institutt for helse og samfunn, UiO og direktør for Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)

BRO: - Kommisjonen er et viktig bidrag til å bygge bro mellom forskningen på området og praktisk politikkutforming, sier NAKMI-direktør Bernadette Kumar.

Foto: Ram Gupta /NAKMI

Den overordnede målsettingen er å undersøke hvordan migrasjon påvirker helsen til individet og befolkninger.

Kommisjonen hadde sitt første møte i London i november, og leverer endelig rapport og anbefalinger i løpet av juni-september 2018. Kommisjonen er oppnevnt av redaksjonen i The Lancet, det verdensledende medisinske tidsskriftet. Richard Horton, tidsskriftets sjefsredaktør, deltar i kommisjonens arbeid, skriver NAKMI i en pressemelding.

Alle kontinenter er representert i den prestisjetunge kommisjonen med 19 medlemmer. Ser vi bort fra kommisjonens flere britiske medlemmer, er NAKMIs direktør Bernadette Kumar eneste europeiske medlem.

Bro mellom forskning og politikk

- Helse og migrasjon er noe jeg virkelig brenner for. Jeg er derfor utrolig glad for at vi ble bedt om å være med i kommisjonen. Med mer enn milliard mennesker i bevegelse i eget land eller mellom land, er migrasjon et av vår tids viktigste folkehelsespørsmål i dag, og ikke minst i fremtiden, kommenterer Kumar.

- The Lancet skal ha stor honnør for at de setter i gang dette arbeidet. Kommisjonen er et viktig bidrag til å bygge bro mellom forskningen på området og praktisk politikkutforming, sier Kumar, som i tillegg til direktørstillingen ved NAKMI også er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Tverrfaglig tilnærming

På dagsordenen for kommisjonen står blant annet oppbygging av dokumentasjon innen aktuelle spørsmål på feltet og å identifisere temaer for videre forskning. En tverrfaglig tilnærming skal legges til grunn, og inkluderer humanistiske, samfunnsvitenskapelige og medisinske perspektiver.

Kommisjonens sekretariat er lagt til University College London (UCL). Leder er briten Ibrahim Abubakar, professor i epidemiologi og direktør ved Institute of Global Health ved University College London. Instituttet er et ledende forsknings- og undervisningsmiljø på feltet global helse. Kommisjonen mottar finansiell støtte fra den britiske stiftelsen The Wellcome Trust.

Les mer på nettsidene til NAKMI

Emneord: Helse, Medisin
Publisert 21. des. 2016 18:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere