Rektorsøket er i gang

De neste tre månedene skal leder Vibeke Grøver og en komité på åtte andre medlemmer lete frem kandidater til rektorvalget i 2017. Det er også mulig å bli rektorkandidat uten å gå veien om søkekomiteen.

BER REKTORSPIRER MELDE SEG: – Vi oppfordrer ansatte som vurderer å stille til valg om å ta kontakt med oss, sier leder Vibeke Grøver i rektorvalgets søkekomité.  

Foto: Ola Sæther

Etter å ha vært planlagt i om lag et halvt år, ble UiOs søkekomité for rektorvalget 2017 oppnevnt av rektor forrige fredag.

Leder for den ni medlemmer store komiteen er Vibeke Grøver, professor og tidligere dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Helt i oppstarten

Når Uniforum møter Grøver få dager etter oppnevningen, er det ikke mye hun verken kan eller vil si om hva det er komiteen skal gjøre.

Disse sitter i rektorvalgets søkekomité

- Professor Vibeke Grøver, tidligere dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, leder av søkekomiteen
- Professor em. Kaare R. Norum, tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og tidligere rektor ved Universitetet i Oslo
- Professor Einar Lie, Det humanistiske fakultet
- Professor Knut Liestøl, instituttleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Førsteamanuensis Solveig Aasen, Det humanistiske fakultet
- Seniorrådgiver Cecilie Wingerei Lilleheil, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO
- Student Julie Sørlie Paus-Knudsen, oppnevnt av Studentparlamentet
- Daglig leder Hilde Tonne, forprosjektet til Digital Norway/Toppindustrisenteret, styremedlem i Danske Bank Group og Vattenfall AB. Tidligere konserndirektør i Telenor 2007-2015, og tidligere direktør for Teknologi og Forskning i Hydro Oil & Energy
- Professor, forsker og tidligere statsråd Gudmund Hernes, FAFO

– Altså, komiteens mandat er klart. Det er å identifisere og presentere kandidater til rektorvalget, oppsummerer hun kort.

– Utover det vil jeg ikke uttale meg om prosessen vi legger opp til for å imøtekomme det mandatet vi har. Vi har dessuten fremdeles ikke rukket å ha vårt første møte enda, tilføyer komitelederen.

– Vi har den tiden vi har

– Er det en ære å bli spurt om å lede søkekomiteen?

– Det har jeg ikke tenkt på. Det er vel et stykke arbeid først og fremst, sier Grøver.

Når UiOs styre vedtok å oppnevne en søkekomité for det kommende valget, var det etter inspirasjon fra et utvalg ledet av tidligere rektor Arild Underdal. Underdal uttalte til Uniforum tidligere i høst at søkekomiteen ideelt sett burde hatt bedre tid på seg enn det den nå får. I samme sak sa også styremedlemmene Idar Kreutzer og Ole Martin Nodenes at de gjerne skulle hatt saken til behandling på et tidligere tidspunkt.

Grøver sier seg ikke uenig i at tiden er knapp.

– Vi er oppmerksomme på at vi kommer sent i gang, det er vi. Men vi har den tiden vi har rett og slett, konstaterer hun.

Ønsker innspill

10. februar er fristen søkekomiteen har fått til å levere kandidatforslag til det sentrale valgstyret på UiO. I tiden framover vil de ta kontakt med kandidater de vurderer som aktuelle, og her håper de også på hjelp utenfra, framhever Grøver.

– Jeg vil gjerne oppfordre ansatte og studenter til å komme med innspill til oss, sier hun.

Datoer i rektorvalget

* Forslagsfrist: fredag 10. februar kl. 16:00
* Godkjenning av kandidater: tirsdag 14. februar (valgstyremøte)
* Valgstart: mandag 3. april kl. 08:00
* Valgslutt: torsdag 20. april kl. 12:00
* Godkjenning av valget torsdag 20. april (valgstyremøte kl. 14) (valgprotokoll og valget)
* (påskeuka og påskedagene: 10.-17. april)

– Hvordan gjør de det rent praktisk? Tar de kontakt med den i komiteen de synes de kjenner best?

– De kan ta kontakt enten med meg, eller med andre i komiteen.

– Dersom noen går med et ønske om å bli rektor, vil de kanskje foretrekke at dere kontakter dem, framfor at de selv må ta kontakt med komiteen?

– Det har jeg ingen formening om. Vi oppfordrer ansatte som vurderer å stille til valg, om å ta kontakt med oss.

To veier til rektorvervet

Selv om UiO har oppnevnt en egen søkekomité, gjelder fremdeles regelen om forslagsrett for stemmeberettigede. En person kan altså bli kandidat i rektorvalget på UiO enten ved å være fremmet av minst 20 stemmeberettigede eller ved å være foreslått av minst ett av medlemmene i søkekomiteen.

Valgstyrets leder Knut Heidar sier til Uniforum at stemmeberettigede som ønsker å gå sammen om en kandidat, fremmer denne direkte overfor valgstyret innen fristen 10. februar. Etter at kandidatene er godkjent av valgstyret 14. februar, sendes alle navnene over til søkekomiteen, som har ansvar for å presentere kandidatene.

 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 4. nov. 2016 05:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere