Lønnsforhandlinger forsinket av medlemskapsrot

Snart to uker etter at resultatet skulle vært klart, er Akademikerne og arbeidsgiver UiO fremdeles ikke ferdige med høstens lokale lønnsforhandlinger.

STILLE MENS FORHANDLINGENE PÅGÅR: – Av hensyn til forhandlingene vil jeg ikke kommentere innhold, prosess eller resultat før det endelige resultatet foreligger i form av protokoll, sier hovedtillitsvalgt Christer Wiik Aram i Akademikerne UiO.

Foto: Ola Sæther

I høst foregår det to lønnsforhandlingsløp lokalt på UiO. Ett for medlemmer i Akademikerne, og ett for alle andre. Det har tidligere vært noe uro omkring størrelsen på de to pottene det forhandles om, men forhandlingene er likevel startet opp som planlagt.

Tidsskjemaet er derimot brutt. Akademikernes lønnsforhandlinger med UiO skulle vært ferdige 31. oktober. Nå, snart to uker senere, pågår forhandlingene fremdeles.

Jobber med å finne møtetidspunkt

Ettersom forhandlingene fortsatt pågår, kan ikke hovedtillitsvalgt for Akademikerne på UiO Christer Wiik Aram si mye om hvorfor det er slik, eller om når resultatet forventes å være klart:

Splittelse av lønnssystemet i staten

* Våren 2016 er det inngått to hovedtariffavtaler i staten. En for Akademikerne og en for LO, Unio og YS. Uorganiserte følger sistnevnte.
* Det økonomiske resultatet av årets lønnsoppgjør ble slik:
Akademikerne avtalte et generelt tillegg på 0,5 prosent og en lokal pott på 2,3 prosent.
LO, YS og Unio avtalte et generelt tillegg på 1,15 prosent og en lokal pott på 1,5 prosent.
* Fordi det nå er to tariffavtaler, er det også to lønnstabeller. Ettersom Akademikerne avtalte et lavere generelt tillegg, ligger deres lønnstrinn nå lavere enn de andres. I lønnstrinn 60 utgjør forskjellen 3300 kroner årlig.


Høstens lokale lønnsforhandlinger på UiO

* På UiO gjennomføres to separate lønnsforhandlingsløp i høst. Akademikernes forhandlinger skulle etter planen vært ferdig 31. oktober, mens de andres en måned senere. Akademikernes forhandlinger er fremdeles ikke avsluttet.
* Kommunal- og moderniseringsdepartementet har beregnet potten som skal forhandles mellom UiO og Akademikerne, til kr 15 621 550, og resterende pott (forhandlinger for medlemmer i NTL, Parat, Forskerforbundet og uorganiserte) til kr 43 076 580.

 

 

– Forhandlingene mellom Akademikerne-UiO og arbeidsgiver er ennå ikke ferdige, da vi ikke har fordelt hele den lokale potten. Dette jobber vi med å finne et egnet tidspunkt for. Av hensyn til forhandlingene vil jeg ikke kommentere innhold, prosess eller resultat før det endelige resultatet foreligger i form av protokoll, sier han.

Kvalitetssikring av fagforeningstilhørighet

Personaldirektør Irene Sandlie forklarer forsinkelsen i forhandlingene med arbeidet UiO har gjort for å kvalitetssikre registreringen av ansattes fagforeningstilhørighet.

Fordi det nå eksisterer to hovedtariffavtaler, har ansatte på UiO som er medlem i to fagforeninger, for eksempel Forskerforbundet og Legeforeningen (Akademikerne), vært nødt til å velge hvem som skal forhandle for dem i lønnsforhandlingene. Å kartlegge fagforeningstilhørighet skal ha vært komplisert, blant annet fordi ikke alle med medlemskap i eksempelvis Legeforeningen eller Juristforbundet, har vært klar over at dette er underforbund til Akademikerne.

– Det har vært krevende å sortere ansatte under riktig hovedtariffavtale, slår personaldirektøren fast.

Påvirker ikke forhandlingen med de andre

– I avsluttende fase av forhandlingene med Akademikerne ble arbeidsgiver gjort oppmerksom på at noen få ansatte hørte til Unio/LO/YS-avtalen og skulle forhandles under denne. Som følge av dette ble det gjenstående en pott penger som det skulle forhandles om, fortsetter Sandlie.

– Er dette noe som også kan påvirke størrelsen på potten til de andre fagforeningene og de uorganiserte?

– Nei, pottens størrelse er fastsatt av KMD etter drøftinger med hovedsammenslutningene ved inngangen til årets forhandlinger.

– Får forsinkelsen noen konsekvenser for forhandlingene med de andre foreningene?

– Vi har avtalt møteplan med de andre tre organisasjonene, som partene har forpliktet seg til. Forsinkelsen i Akademiker-forhandlingene påvirker ikke denne.

– Når kan dere tidligst bli ferdige?
   
– UiO er i god dialog med Akademikerne om å finne et passende tidspunkt for et forhandlingsmøte, sier personaldirektøren.

Misfornøyd med departementets svar

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet på UiO har ikke fått annen informasjon om UiOs forlengede forhandlinger med Akademikerne enn at de ikke er avsluttet.

– Vi må vente til vi får innsyn i protokollen, sier hun til Uniforum.

Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen har tidligere i høst gjort beregninger som viser at lønnsforhandlingspotten til UiO-ansatte som ikke er medlemmer av Akademikerne, kan være så mye som halvannen million kroner for liten. Samme regnestykke viser at potten til Akademikerne kan være 600 000 kroner for stor.

– Forskerforbundet på UiO la tallene fram for ledelsen for å få dem bekreftet eller avkreftet, men fikk til svar at de kun forholdt seg til KMD og oppgitt pott, sier Skjøstad.

Fremdeles opplever hun spørsmålet om en mulig lokal skjevfordeling av pottene som uavklart. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har beregnet pottene, men det på en måte Skjøstad ikke anser som transparent.

– Det siste vi hørte fra departementet var et brev de sendte i slutten av oktober. Her besvarer de stadig ikke de spørsmålene vi har, konstaterer hun.

– Forståelig at partene har spørsmål

Uniforum har bedt statens personaldirektør Gisle Norheim i KMD svare på kritikken fra Forskerforbundet.

– Forskerforbundet på UiO hevder fremdeles at regnemåten departementet har brukt for å beregne pottene til årets lokale lønnsforhandlinger, ikke er tilstrekkelig transparent. Kan du kommentere det?

– Med bakgrunn i at vi i år har to hovedtariffavtaler, så er det forståelig at de lokale partene har flere spørsmål om beregningen av de lokale pottene. I lys av spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt, ble vi enig med hovedsammenslutningene om å sende ut et brev som nærmere forklarer hvordan beregningene er foretatt. Innholdet i brevet ble diskutert med hovedsammenslutningene før det ble sendt, svarer Norheim i en e-post.

– Flere fagforeninger stoler som kjent ikke på at pottene er riktig utregnet. Anser KMD situasjonen som uheldig?

– Det er selvsagt uheldig når det stilles spørsmål ved om pottene er riktig beregnet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har imidlertid beregnet pottene til lokale forhandlinger slik vi er enige om med hovedsammenslutningene, påpeker statens personaldirektør.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 10. nov. 2016 16:47 - Sist endra 10. nov. 2016 19:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere