Uro rundt høstens lokale lønnsforhandlinger

UiO-fagforeninger er fremdeles ikke overbevist om at pottene i høstens lokale lønnsforhandlinger er riktig utregnet. For noen ansatte kan en eventuell feilregning bety dårligere lønnsutvikling.

HAR KONTAKTET DEPARTEMENTET: – UiO har vært i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fått tilbakemelding om at de pottberegninger som er gjort, fastholdes. Det sier personaldirektør Irene Sandlie til Uniforum.

Foto: Ola Sæther

Med vårens splittelse i lønnssystemet i staten må UiO forholde seg til to ulike tariffavtaler.

Derfor foregår det også to lokale lønnsforhandlinger på UiO i høst. En for medlemmer i Akademikerne og en for alle andre.

Hevder Akademikerne får for mye

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har beregnet potten som skal forhandles mellom UiO og Akademikerne til kr 15 621 550, og resterende pott (forhandlinger for medlemmer i NTL, Parat, Forskerforbundet og uorganiserte) til kr 43 076 580.

Splittelse av lønnssystemet i staten

* Våren 2016 er det inngått to hovedtariffavtaler i staten. En for Akademikerne og en for LO, Unio og YS. Uorganiserte følger sistnevnte.
* Det økonomiske resultatet av årets lønnsoppgjør ble slik:
Akademikerne avtalte et generelt tillegg på 0,5 prosent og en lokal pott på 2,3 prosent.
LO, YS og Unio avtalte et generelt tillegg på 1,15 prosent og en lokal pott på 1,5 prosent.
* Fordi det nå er to tariffavtaler, er det også to lønnstabeller. Ettersom Akademikerne avtalte et lavere generelt tillegg, ligger deres lønnstrinn nå lavere enn de andres. I lønnstrinn 60 utgjør forskjellen 3300 kroner årlig.


Høstens lokale lønnsforhandlinger på UiO

* På UiO gjennomføres to separate lønnsforhandlingsløp i høst. Akademikernes forhandlinger skal være ferdig 31. oktober, mens de andres en måned senere.
* Kommunal- og moderniseringsdepartementet har beregnet potten som skal forhandles mellom UiO og Akademikerne, til kr 15 621 550, og resterende pott (forhandlinger for medlemmer i NTL, Parat, Forskerforbundet og uorganiserte) til kr 43 076 580.

 

 

Men ikke alle stoler på departementets beregninger. I et innlegg i På Høyden hevder økonomiprofessor og tillitsvalgt i Forskerforbundet, Steinar Vagstad at den lokale potten Akademikerne får i år er for stor. Dette begrunner han med tall han selv har hentet inn fra UiO, UiB, HiB, NMBU og UiT.

– Jobber hardt for å oppklare saken

Spørsmålet har også vært diskutert av UiOs fagforeninger.

– Det har vært noe usikkerhet knyttet til beregningen av pottene i de lokale lønnsforhandlingene. Regner dere i Forskerforbundet denne saken som «oppklart» på UiO?

– Både Forskerforbundet og Unio har jobbet hardt for å prøve å oppklare dette, men avventer stadig beskjed om løsning, svarer hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet UiO.

Ifølge Skjøstad har Forskerforbundet fått opplyst at UiO ikke foretar seg noe i saken før det eventuelt kommer direktiver fra KMD.

– KMD må oppklare hvordan pottene er beregnet. Dette har de ikke offentliggjort ennå. Videre må de gi UiO myndighet til å utjevne en mulig skjevdeling, sier hun.

Forskerforbundet på UiO har nå gått inn i forhandlinger med utgangspunkt i tildelt pott, men med forbehold om at de ikke uten videre godtar pottens størrelse. 

Har ikke fått svar fra UiO

Heller ikke leder Ellen Dalen i NTL-UiO har slått seg til ro.

– Regner dere denne saken som oppklart på UiO?

– Nei, vi regner ikke saken som oppklart. NTL har bedt arbeidsgiver følge saken om beregning av potten opp videre med KMD, som er ansvarlig for beregningene, men har foreløpig ikke fått noe svar fra UiO, sier Dalen.

– Et av premissene for lokale forhandlinger er at pottens størrelse skal være kjent. Men det er fremdeles usikkert om hvorvidt beregningen som er foretatt av KMD stemmer med lønnsmassen ved de ulike tariffavtalene, hevder NTL-lederen.

– Kan ikke gjøre lokale pottberegninger

Ifølge UiOs personaldirektør Irene Sandlie har UiO undersøkt saken med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som står ved de beregningene som alt er gjort.

– UiO har vært i kontakt med KMD og fått tilbakemelding om at de pottberegninger som er gjort, fastholdes. Departementet viste samtidig til at beregning av avsetningene til lokale forhandlinger er gjennomført som avtalt med hovedsammenslutningene, sier Sandlie.

Grunnlaget for beregningene er lønnsmassen og årsverk innrapportert av virksomhetene per 1. oktober 2015, forklarer personaldirektøren. 

Det er tariffpartene på statlig nivå som har avtalt at det er KMD som skal beregne avsetningen til lokale forhandlinger ved det enkelte forhandlingssted.

– Det betyr at vi ikke har anledning til å gjøre lokale pottberegninger. UiO vil derfor følge KMDs beregninger, inkludert avsetning fordelt mellom de to tariffavtalene, sier Sandlie.

– Stemmer godt

Hovedtillitsvalgt Christer Wiik Aram i Akademikerne UiO, har ingen innvending til pottene slik de er regnet ut.

– Potten beregnes og fastsettes sentralt av KMD, og ikke lokalt på UiO. Ut fra våre beregninger lokalt, ser det ut som den lokale potten stemmer godt med det beløpet KMD har kommet frem til, sier han.
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 19. okt. 2016 05:30

Eg "frykter" ikkje at Akademikerne får for mykje -- dette er heilt sikkert og veldokumentert. Eg har aldri tvilt på at beregningane er gjort slik Statens personaldirektør seier. Problemet er at dette har resultert i at Akademikerne har fått langt meir enn dei skal ha, medan resten får langt mindre enn vi skal ha, begge deler i forhold til våre respektive hovedtariffavtaler. Slik blir det når Statens personaldirektør ikkje har tatt noko som helst ansvar for at Akademikerne-listene er kvalitetssikra FØR potten blei utrekna. Tvert i mot har Statens personaldirektør tydelegvis lagt mykje prestisje i å hindre at dei lokale pottane blir justert til å passe med dei kvalitetssikra Akademikerne-listene. Som altså er vesentleg kortare enn dei KMD har brukt i sine utrekningar. Dette er statleg velsigna ran!

secsv@uib.no - 23. okt. 2016 22:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere