UiO får nytt senter for fremragende utdanning

Center for Computing in Science Education (CCSE) ved Universitetet i Oslo er ett av fire fagmiljø som tirsdag kveld fikk status som senter for fremragende utdanning. De vil til sammen motta 24 millioner i året i en tiårsperiode.

FÅR PRESTISJETUNGT SENTER: Fysikkprofessorane Anders Malthe-Sørensen (t.v.) og Morten Hjorth Jensen  er blant dem som står bak undervisningsmodellen Computing in Science Education. Nå er det blitt ett av fire nye senter for fremragende utdanning. I 2015 kunne mottok de UiOs utdanningspris  i Universitetets aula for denne undervisningen. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

I tillegg til Center for Computing in Science Education  fra Universitetet i Oslo ble også fagmiljøene Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts ved Høgskolen i Lillehammer, Centre for Engaged Education Through Entrepreneurship og Excellent IT Education fra NTNU i Trondheim utropt til nye senter for fremragende utdanning. Med fire nye sentre for fremragende utdanning, har Norge nå til sammen åtte slike sentre. De fire nye sentrene for fremragende utdanning vil i løpet av ti år få en samlet bevilgning på 240 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet.

– Jeg vil gjerne gratulere alle de nye Sentrene for fremragende utdanning. De er med på å inspirere alle som etterstreber høy kvalitet. De skal være med å vise vei når vi nå har ambisjoner om å løfte utdanningskvaliteten også i bredden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra NOKUT.

Han lover flere tiltak for å heve utdanningens status i en ny stortingsmelding som er ventet på nyåret.

Kunnskapsministeren delte ut SFU-status sammen med NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Miljøene som har fått senterstatus er helt i verdenstoppen når det gjelder utdanning. De tilhører svært forskjellige fagfelt, men har til felles at de gjennom utdanning svarer på viktige utfordringer som samfunnet står ovenfor, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Nasjonal prestisjeordning

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som belønner forskning på og utvikling av utdanning. Miljøene som fikk status utdanner studenter innenfor film, entreprenørskap, fysikk og IT. Til sammen kan miljøene motta 24 millioner kroner årlig i en tiårsperiode.

 – For å sette studenter i stand til å løse problemer må vi vite hvordan de lærer. Derfor er en av sentrenes oppgaver å teste ut nye undervisningsmetoder og å forske på læring og undervisning. Sentrene kjennetegnes også ved et stort studentengasjement og involvering av studentene både i utviklingen av selve utdanningene og i visjonen for sentrene, sier Mørland.

Utdanningskvalitetsprisen til NMBU

Det var NMBU som stakk av med Utdanningskvalitetsprisen for 2016 på 1 million kroner for å ha utviklet og oppnådd stor internasjonal suksess med en undervisningsmodell i mastergradsstudiet i agroøkologi. Undervisningsmodellen bidrar til å sette studentene i stand til å løse komplekse, globale utfordringer gjennom deltakelse, involvering, refleksjon og dialog.

– Vinneren viser at systematisk satsing på utdanningskvalitet gir resultater. Jeg er overbevist om at studentene lærer mer når de må gå inn i reelle problemstillinger og reflektere over sine erfaringer underveis, slik som de gjør på dette masterstudiet, sier kunnskapsministeren som delte ut prisen.

Emneord: Universitetspolitikk, Utdanning, Studentsaker
Publisert 1. nov. 2016 22:52 - Sist endra 1. nov. 2016 23:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere