Her er rektorvalgets søkekomité

Tidligere dekan Vibeke Grøver ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet leder komiteen som skal finne kandidater til rektorvalget på UiO i 2017.

SKAL FINNE UIOS NESTE REKTOR: Komitéleder Vibeke Grøver i 2011, da hun som UV-dekan frontet fakultetets miljøsatsing.

Foto: Ola Sæther

Helt nytt på UiO når universitetets neste rektor skal velges i 2017, er en søkekomité. Komiteen skal ifølge Universitetsstyrets vedtak ha som hovedoppgave å identifisere og presentere gode interne og eksterne rektor- og prorektorkandidater.

Rektorvalg på UiO 2017

* Våren 2017 skal det holdes rektorvalg på UiO.

* Ole Petter Ottersen har snart sittet i to perioder, og kan ikke gjenvelges.

Søkekomitéen for Rektorvalget 2017 er nå oppnevnt, opplyser valgsekretariatet til Uniforum.
 

Her er søkekomiteens medlemmer:


- Professor Vibeke Grøver, tidligere dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, leder av søkekomiteen
- Professor em. Kaare R. Norum, tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og tidligere rektor ved Universitetet i Oslo
- Professor Einar Lie, Det humanistiske fakultet
- Professor Knut Liestøl, instituttleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Førsteamanuensis Solveig Aasen, Det humanistiske fakultet
- Seniorrådgiver Cecilie Wingerei Lilleheil, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO
- Student Julie Sørlie Paus-Knudsen, oppnevnt av Studentparlamentet
- Daglig leder Hilde Tonne, forprosjektet til Digital Norway/Toppindustrisenteret, styremedlem i Danske Bank Group og Vattenfall AB. Tidligere konserndirektør i Telenor 2007-2015, og tidligere direktør for Teknologi og Forskning i Hydro Oil & Energy
- Professor, forsker og tidligere statsråd Gudmund Hernes, FAFO

 

 
Søkekomitéens mandat

I Valgreglement for UiO § 18 nr 4 heter det:

«Stemmeberettigede på UiO har forslagsrett. Forslag må være fremmet av minst 20 stemmeberettigede. Ingen kan være forslagsstillere på mer enn ett forslag».

Universitetsstyret har i tillegg opprettet en søkekomité som har som hovedoppgave å identifisere og presentere gode interne/eksterne rektor- og prorektorkandidater.

Studenter og ansatte skal aktivt oppfordres til å foreslå kandidater.

Søkekomiteens medlemmer kan på selvstendig grunnlag foreslå kandidater.

Komiteen skal sørge for at alle kandidatene utarbeider en egenpresentasjon.

Søkekomiteen skal presentere alle kandidatene ved valgkampstart ved skriftlig informasjon og ved å arrangere valgmøter. Søkekomiteen presenterer både kandidater som er fremmet av minst 20 stemmeberettigede og kandidater foreslått av søkekomiteen. Komiteen foretar ingen prioritering mellom kandidatene.

Iht. Valgreglementet for UiO § 3.1 skal godkjenning av kandidatenes valgbarhet vedtas av valgstyret, som også offentliggjør kandidatene.

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 28. okt. 2016 09:58 - Sist endra 28. okt. 2016 10:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere