CRIStin og FSAT blir slått sammen

Fra nyttår blir CRIStin og FSAT ett organ. De to er allerede naboer og foreslo selv å bli slått sammen.

– Dette ønsker vi i CRIStin og FSAT, og vi har rigget det akkurat slik vi foreløpig ønsker det, sier seksjonssjef i CRIStin, Katrine Weisteen Bjerde. Foto: Ola Sæther

Foto: Ola Sæther

Fusjonene i universitets- og høyskolesektoren er mer omfattende enn selve utdanningsinstitusjonene. Også de administrative støttefunksjonene blir omorganisert. Først ut er CRIStin og FSAT, som holder til ved UiO. Fra 1. januar 2017 skal de to bli én.

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) er mest kjent for Samordna Opptak og CRIStin for å være register for vitenskapelige publiseringer. De to har altså ulike oppgaver, men samarbeider allerede om mye. Det er styret i CRIStin som foreslo at de to skulle bli slått sammen, blant annet fordi begge er tungt avhengige av IT-systemer, som CRIStin kjøper av FSAT.

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

 • Ansvar for studieadministrative systemer og tjenester
 • Dekker norske universiteter og høyskoler.
 • Samordna opptak er en viktig del av virksomheten.
 • I 2014 tildelte Kunnskapsdepartementet 34 mill. kroner til Samordna Opptak
 • FSAT har 90 ansatte (2014).

CRIStin: Current Research Information System In Norway

 • Register og rapporteringssystem for forskningspublikasjoner og resultater.
 • Dekker universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene.
 • Kunnskapsdepartementet tildelte 24,5 mill. kroner til CRIStin i 2014.
 • CRIStin har om lag 20 ansatte.

Verken flytting eller overtallighet

FSAT og CRIStin holder til i samme hus på Majorstua allerede. Kunnskapsdepartementet forteller også at sammenslåingen ikke skal få konsekvenser for personalet, det vil si at ingen skal bli overtallige.

I høringssvaret sitt var CRIStins styre bekymret for at forskningen skulle drukne i studieadministrasjonen, som er den klart største delen av en samlet organisasjon og at helse- og instituttsektorene kunne bli nedprioritert til fordel for UH-sektoren.

– I praksis vil det ikke bli særlig annerledes, forsikrer seksjonssjef i CRIStin, Katrine Weisteen Bjerde. Hun forteller at forskningsinstitusjonene vil være representert i det nye styret, og at CRIStin har gitt beskjed til Kunnskapsdepartementet om at forskningsdelen av det nye organet gjerne kan styrkes dersom det kommer flere omorganiseringer.

FSAT beholder direktør-stillingen, mens CRIStins blir en egen seksjon i FSAT med en underdirektør for forskningstjenester. Verken navn eller hvem som skal sitte i det nye styret er klart ennå.  

1-4-4-organ

Både CRIStin og FSAT er såkalte 1-4-4-organer, og skal fortsatt være det etter sammenslåingen. Det er en henvisning til en lovtekst for universiteter og høyskoler og betyr at de driver en nasjonal fellesoppgave, men er lokalisert hos et universitet eller statlig høyskole. Vertsinstitusjonen får ansvar for administrative forhold og fasiliteter, men ikke for den faglige virksomheten.

Det finnes sju slike organer i høyere utdanning, Artsdatabanken, BIBSYS, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, i tillegg til FSAT og CRIStin.

Større endringer kan komme

En rapport som kom tidligere i år, tok til orde for å slå sammen alle disse 1-4-4-organene og legge dem direkte under Kunnskapsdepartementet. En av grunnene er nettopp at de har nasjonalt ansvar med en lokal vertsinstitusjon og et eget styre.

«Prinsipielt mener vi dette er en uheldig oppsplitting. Virksomheten blir mer krevende å styre og å rydde i ved svikt», stod det i rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra.  

I første omgang er det ikke dette som skjer, men det kan komme flere omorganiseringer, ifølge departementet.

  Av Julia Loge
  Publisert 25. okt. 2016 14:31 - Sist endra 4. jan. 2017 09:41
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere