UiO-ledelsen gjenopptar anklage om forskningstyveri

Forskningsetisk utvalg på UiO frikjente en prisbelønt professor uten å se på klagers dokumentasjon. – UiO kan ikke leve med at det sås tvil om saken har blitt forsvarlig gransket, kommenterer Jan Helge Solbakk.

MENER ALLE TJENER PÅ GJENOPPTAKELSEN: – Både vedkommende som ble anklaget og frifunnet, klageren som mener seg ikke hørt og institusjonen selv, som ikke fulgte sine egne spilleregler når de gransket saken, vil tjene på dette, sier professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk.

Foto: Ola Sæther

Uten å vurdere klagerens dokumentasjon, ga Forskningsetisk utvalg på UiO en prisvinnende medisinprofessor medhold i at anklagen mot ham var grunnløs.

Uniforum skrev før sommeren om klagerens åtte år lange kamp for å få dokumentasjonen vurdert i en ny behandling av saken. Nå er det klart at UiOs ledelse ønsker saken gjenopptatt.

Mener ny behandling gagner alle parter

– Veldig klokt av universitetsledelsen, synes professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk. I kraft av sitt fagfelt blir han ofte kontaktet av stipendiater og forskere som mener seg utsatt for vitenskapelig uredelighet.

– Universitetet i Oslo kan ikke leve med at det sås tvil om hvorvidt en sak som dette har blitt forsvarlig gransket, konstaterer professoren.

– Er det i både den anklagede og klagerens interesse at saken gjenåpnes?

– Ja. Både vedkommende som ble anklaget og frifunnet, klageren som mener seg ikke hørt og institusjonen selv, som ikke fulgte sine egne spilleregler når de gransket saken, vil tjene på dette. Ingen av de tre har godt av den tvilen som nå råder, sier Solbakk.

Saken er oversendt utvalget

Prorektor Ragnhild Hennum bekrefter på sms at UiO ønsker å gjennomgå saken på nytt.

– Saken er oversendt forskningsetisk utvalg for en ny vurdering. Universitetsledelsen ønsker å sikre at samtlige anførsler fra partene blir behandlet. Utvalget er derfor bedt om særlig å se på de forhold som ikke tidligere er realitetsbehandlet og konkludert om, skriver Hennum.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 6. sep. 2016 15:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere