Rektorvalget 2017: Setter ned søkekomité i siste liten

UiOs søkekomité for rektorkandidater kan tidligst begynne å jobbe om en måned. – Det ville vært enklere for komiteen å fungere dersom mer var avklart før sommeren, mener utvalgsleder Arild Underdal.

IKKE UMULIG: Ideelt sett burde søkekomiteen hatt bedre tid på seg til å jobbe, konstaterer Arild Underdal, som ledet utvalget som foreslo en slik komité ved rektorvalg. – Likevel mener jeg det slett ikke er umulig å komme i mål, understreker han.

Foto: Ola Sæther

Når UiOs nye rektor skal velges i 2017, skjer dette med flere endringer i gjennomføringen av valget sammenlignet med tidligere. Men konkretiseringen av endringene lar foreløpig vente på seg.

Mandat for den planlagte søkekomiteen, hvem som skal sitte i komiteen og eventuelle kvalifikasjonskrav til rektorkandidater skal alt sammen opp som vedtakssak i Universitetsstyret 18. oktober. Fremdeles vet derfor ikke potensielle rektorkandidater nøyaktig hvilke regler som gjelder. For eksempel om de vil være kvalifisert til å stille.

SAB-oppfølgingen tok tid

Tidligere rektor Arild Underdal ledet utvalget som blant annet foreslo ulike hybridmodeller for rekruttering av rektor. Det er disse forslagene UiO er inspirert av når styret nå har vedtatt å ta i bruk søkekomité og åpnet for å stille krav til rektors kvalifikasjoner.

Rektorvalg på UiO våren 2017

* Våren 2017 skal det holdes rektorvalg på UiO. Ifølge valgreglementet skal valget holdes i løpet av perioden april–mai. Ole Petter Ottersen har snart sittet i to perioder og kan ikke gjenvelges.
* Nytt i årets valg blir en søkekomité som ifølge styrets vedtak skal ha som oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater, slik at velgerne får et godt valggrunnlag. Det skal også kunne stilles kvalifikasjonskrav til rektorkandidatene.
* Hva som blir søkekomiteens sammensetning og mandat og hvilke kvalifikasjonskrav som vil gjelde, skal etter planen vedtas av Universitetsstyret 18. oktober.
* Endringene kommer etter at et utvalg ledet av Arild Underdal foreslo ulike «hybridmodeller» for rekruttering av rektor. Utvalget så på UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur – med utgangspunkt i UiOs internasjonale ekspertpanels (SAB) råd om hvordan målene i Strategi 2020 best kan nås.


Datoer i rektorvalget 2013

* 12. september 2012: Ole Petter Ottersen kunngjorde at han ville ta gjenvalg.

* 23. januar 2013: Torkil Vederhus lanserte sitt kandidatur.

* 15. februar: Forslagsfristen gikk ut.

* 18. februar: Kandidatene var godkjent.

* 20. februar: Den første rektorduellen.

* 18. april: Valgresultatet var avgjort.

– Søkekomiteens sammensetning og mandat og mulige kvalifikasjonskrav skal opp i styret først 18. oktober. Blir det i seneste laget om valget skal være i april–mai?

– Det er klart det blir mindre tid enn vi er vant med. I løpet av et par måneder skal mye skje, og siden det ikke finnes noen etablert praksis å bygge på, ville det ha vært enklere for komiteen å fungere dersom mer var avklart før sommeren. Likevel mener jeg det slett ikke er umulig å komme i mål, sier
Underdal.

At UiO er kommet i denne situasjonen, mener han skyldes at oppfølgingen av SAB-rapporten tok lang tid.

– Fullt mulig å forberede seg

Ideelt sett burde søkekomiteen hatt bedre tid på seg til å jobbe, konstaterer den tidligere rektoren.

Like bekymret er han ikke over at potensielle rektorkandidater får kort tid på seg fra det er klart hvilke krav som gjelder, og til fristen for å foreslå kandidater går ut.

– For eksempel vet studenter enda ikke om de kan stille eller ei?

– Noen må leve med usikkerheten, det er riktig. Men en del av diskusjonen kan de jo ta likevel, for eksempel om hvem som eventuelt skal stille sammen. Faste, vitenskapelige ansatte på UiO kan antakelig anta at de ikke vil bli utelukket, så for dem vil det være fullt mulig å begynne forberedelsene allerede nå.

– Blir spennende å se

Styremedlemmene Idar Kreutzer og Ole Martin Nodenes skulle begge gjerne hatt saken gjennom på et tidligere tidspunkt.

– Jeg skulle gjerne sett saken behandlet tidligere, men med vedtak i oktober bør det være tilstrekkelig tid til å sikre en god prosess. Det sentrale er å bidra til en prosess som får fram de beste kandidatene til denne viktige lederstillingen, sier Kreutzer.

Nodenes er på linje:

– Er UiO ute i god tid når søkekomiteens mandat og sammensetning og eventuelle kvalifikasjonskrav først skal behandles 18. oktober?

– God tid og god tid. Dette er det beste man har fått til, og det blir spennende å se forslaget som legges fram på neste møte. Jeg skulle gjerne hatt det tidligere, men det er også viktig at saken behandles på forsvarlig vis og at vi får en komité med en reell funksjon.

Til neste valg bør søkekomiteen derimot gå i gang med arbeidet langt tidligere, mener Nodenes.

– Kanskje allerede fra starten av styreperioden, og i alle fall det siste halvannet år før valget, sier han.

Ferieavviklingen stjal tid

Det er administrasjonen ved universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe som har ansvar for å forberede saken og som har besluttet at de trenger helt fram til oktober med dette.

– Valgreglementet på UiO sier at valg av rektor skal skje i april–mai. Vil du si at UiO er ute i god tid når søkekomiteens mandat og sammensetning og eventuelle kvalifikasjonskrav til rektor fastsettes tidligst 18. oktober?

– Det er lagt opp til at saken behandles i universitetsstyret 18. oktober. Med et universitetsstyrevedtak denne dagen bør det være tilstrekkelige med tid inn mot rektorvalget, svarer Bjørneboe på e-post.

Hun skriver videre at Universitetsstyrets vedtak ble fattet rett i forkant av ferieavviklingen, og saksbehandlingen startet tidlig i august måned.

– Saken krever en grundig oppfølging og vurdering, understreker direktøren.

Uklart om kvalifikasjonskrav

– På et tidligere møte i Universitetsstyret sa du at du måtte sjekke om det er lov å stille kvalifikasjonskrav til rektorkandidater. Er dette sjekket nå, og er det lov å stille absolutte krav til kvalifikasjoner til en valgt rektor?

– Dette spørsmålet er en del av saksforberedelsen og vil fremgå når saken kommer opp i Universitetsstyret, svarer Bjørneboe.

 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 21. sep. 2016 05:15 - Sist endra 25. okt. 2016 16:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere