Favoritter sier nei til å bli ny UiO-rektor

Navn det spekuleres i om vil stille opp i rektorvalget til våren, er alle kjente gjengangere i universitetspolitikken. De fleste av dem avkrefter imidlertid ryktene.

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad, sier at det ikke er aktuelt å stille til rektorvalget i 2017.

Foto: Ola Sæther

Våren 2017 blir det igjen rektorvalg på UiO. Selv om UiO fortsetter med valgt rektor, skjer det med noen endringer som nærmer seg ansatt rektor. Nytt denne gang blir en søkekomite som ifølge Universitetsstyret skal «søke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne får et godt valggrunnlag». I tillegg vil det bli stilt krav til kvalifikasjoner.

Rektorvalg på UiO 2017

* Våren 2017 skal det holdes rektorvalg på UiO. Forslagsfrist for kandidater eller datoer for valget er fremdeles ikke satt, men om valgreglementet følges, blir valget holdt i løpet av perioden april – mai.

* Ole Petter Ottersen har snart sittet i to perioder, og kan ikke gjenvelges.

* Nytt i årets valg blir en søkekomité som ifølge styrets vedtak skal ha som oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne får et godt valggrunnlag. Det skal også stilles kvalifikasjonskrav til rektorkandidatene.
Hva som blir søkekomiteens sammensetning og mandat og hvilke kvalifikasjonskrav som vil gjelde, blir tema på Universitetsstyrets møte i september.

* Antallet kandidater ved de fem siste rektorvalg på UiO: 2013 (2) 2009 (2) 2005 (5) 2001 (2) 1998 (5).

– Jeg har helt andre planer

Begge endringene skal konkretiseres på styrets møte i september. Og kanskje er det derfor ingen enda har gått åpent ut og sagt at de ønsker å stille til valg. Uniforum har spurt noen av dem som for mange antas å være aktuelle navn.

Den største favoritten synes å være tidligere jusdekan Hans Petter Graver. Graver sier imidlertid at han står ved det han uttalte i Uniforum i desember 2015: Han sa da at han hadde tenkt lenge og vel på saken, og bestemt seg for ikke å stille opp som rektorkandidat.

– Blir jeg valgt, må jeg hele tiden stå på UiOs krav overfor politikerne, og det orker jeg ikke, sa han den gang. Blant fordelene ved «bare» å være jussprofessor, nevnte han bedre tid til spontane skiturer.

– Jeg har helt andre planer, sier Graver altså fremdeles.

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter, Inga Bostad har bakgrunn både som prorektor (2009–2013) og viserektor (2006–2009) på UiO.

– Vurderer du det som interessant å stille som rektorkandidat ved kommende valg?

Jeg har fått noen henvendelser og dermed vurdert saken. Men jeg har konkludert med at det ikke er aktuelt i denne runden, sier Bostad.

Ryggmargsrefleksen sier nei

Ifølge et rykte Uniforum har hørt, skal biolog og tidligere Universitetsstyremedlem Dag O. Hessen være blant dem som kanskje kan komme til å stille.

– Du snakkes om av flere som en mulig kandidat til neste rektorvalg på UiO. Hva tenker du om det?

Det har gått meg hus forbi. Jeg har blitt forespurt ved tidligere valg, men har foreløpig ikke fått noen henvendelser denne gang. Jeg har egentlig ikke tenkt på det, og ryggmargsrefleksen sier at det neppe er aktuelt, sier Hessen. 

– Kan synet endre seg?

– Akkurat nå har jeg dobbel byrde med barn hjemme samtidig som jeg driver med tidkrevende forskning. Skulle det bli aktuelt, får jeg heller vurdere det ved neste korsvei.

– Matnat-dekan Morten Dæhlen regnes som en mulig kandidat. Ville du vegret deg for å stille mot din egen dekan?

– Ja, jeg har hørt planer om det. Men mitt standpunkt har ingenting med det å gjøre. Hadde jeg ment jeg var en bedre kandidat, måtte jeg gått for det uavhengig av hierarki, sier Hessen.

«Vet ikke»

Av dem Uniforum har spurt i denne runden, er matnat-dekan Morten Dæhlen den klart mest positive. Foto: Ola Sæther.

Tidligere HF-dekan og nåværende styreleder på Høgskolen i Oslo og Akershus, Trine Syvertsen har tidligere ikke avvist at hun ønsker å stille. «Det har jeg ikke tenkt på. Er ikke det veldig lenge til?» svarte hun Uniforum i februar på spørsmål om hun var interessert i rektorvervet. Nå svarer hun via sms at hun ikke har tid til å snakke om saken, og at hun «Har uansett ikke noe nytt å melde».

Av dem Uniforum har spurt i denne runden, er matnat-dekan Morten Dæhlen den klart mest positive. Dæhlen tilhørte flertallet i Underdal-utvalget, som gikk inn for enhetlig ledelse på nivå 1, hvilket etter dagens lovgivning innebærer tilsatt rektor. På sms fra Svalbard skriver han at «Jeg konsentrerer meg om jobben som dekan på MN og vet ikke om jeg blir en del av et rektor-team eller ei.»

Ikke så opptatt av antall

Da UiOs styre i vår gikk inn for fortsatt valgt rektor, var det vel vitende om at valget i 2013 nesten ikke ble noe av. Bare studenten Torkil Vederhus tok sjansen på å utfordre sittende rektor Ole Petter Ottersen.

Kristian Gundersen, representant for de faste, vitenskapelige ansatte i styret, har alltid vært en sterk forsvarer av valgt rektor.

– Hvor mange rektorkandidater må til uten at valgmodellen bør revurderes?

– Jeg er ikke så opptatt av antall. Men det er fint med minst to kandidater, og som har ulikt syn, synes professoren.

– Vanskelig å finne eksterne

– Det er nesten alltid de samme navnene som kommer opp når det spekuleres i rektorkandidater. Hva er sjansen for at det dukker opp et for de fleste ukjent navn blant rektorkandidatene?

– De interne kandidatene vil nok mange ha hørt om før. Det er ikke vanlig å stille uten noen form for universitetspolitisk erfaring. Men med eventuelle eksterne kandidater kan det være annerledes. De vil trolig ikke være like kjente for folk flest på UiO.

Selv ser Gundersen det ikke som noe nederlag om det ikke skulle komme til noen eksterne kandidater.

– Jeg mener det vil være vanskelig å finne eksterne kandidater i Norge som er bedre kvalifisert enn de beste folkene på UiO. Skal vi ha eksterne kandidater må vi antakelig lete utover Norges grenser, og gjerne i Skandinavia, sier han.

– Du har ikke tenkt å stille selv, forresten?

– Nei, jeg har ikke tenkt å stille. Jeg har tre mindreårige barn hjemme.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalget 2017, Rektorvalg Av Helene Lindqvist
Publisert 31. aug. 2016 11:37 - Sist endra 1. sep. 2016 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere