Bare en av fire bestod matematikkeksamen for lærerkandidater

Bare 118 av de 485 lærerkandidatene som måtte ta forkurset i matematikk, bestod eksamen. Det melder Kunnskapsdepartementet.

EKSTRA MATEMATIKK: Alle søkere til lærerutdanningene med karakteren 3 i matematikk, fikk tilbud om et ekstra forkurs i matematikk for å oppnå karakterkravet 4. Bildet er fra forkurset på Universitetet i Oslo i sommer.

Foto: Ola Sæther

118 søkere har bestått forkurset i matematikk, og kan dermed starte på en lærerutdanning i høst. Samtidig hadde kurset en høy strykprosent, opplyser Kunnskapsdepartementet

Fakta om forkurset i matematikk:

  • Skal gi dem som tar lektorutdanning anledning til å klare karakterkravet på 4 i matematikk
  • Alle institusjoner med lærerutdanning er pålagt av staten å tilby et slikt kurs
  • 78 personer  meldte seg på, mens 42 dukket opp på den første felles samlingen ved UiO
  • Kurset kan også tas på nett
  • Forkurset i matematikk ved UiO startet opp 6. juli og ble avsluttet med nasjonal prøve 1. august
  • De som får bestått, har fått karakteren 4 eller bedre. Ikke bestått betyr at kandidaten har fått karakteren 3 eller lavere.

    (Kilder: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO og Kunnskapsdepartementet)

i en pressemelding.

Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i høst må du ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet.

– Vi jobber for en kunnskapsskole der elevene lærer mer. Faglig dyktige og trygge lærere er nøkkelen for å få til dette. Da må vi heve kvaliteten på lærerutdanningen – og vi må få de aller beste studentene til å søke seg til læreryrket, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker.

Alle søkere som hadde karakteren tre i matematikk, fikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg til å komme inn i årets opptak til lærerutdanningene.

 – En ekstra sjanse

Av totalt 485 søkere som gikk opp til eksamen etter forkurset, fikk 118 bestått mens 367 fikk ikke bestått. Bestått forkurs tilsvarer karakteren fire i matematikk fra videregående skole.

– Vi ønsket å gi motiverte søkere en ekstra sjanse til å komme inn på lærerstudiet. Alle som hadde tre i matematikk fikk derfor tilbud om å ta forkurs. Jeg hadde håpet at enda flere som tok forkurset skulle lykkes, men det er krevende å heve seg fra en treer til en firer i matematikk i løpet av noen få uker, sier Vik Aspaker.

Alle som ikke har bestått eksamen på forkurset, vil få informasjon fra Samordna opptak om hvordan de skal gå frem hvis de ønsker å klage. De som ikke besto forkurset, vil få tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket de er kvalifisert for og har nok poeng til å komme inn på.

– Vi vil nå evaluere gjennomføringen av forkursene. Vi vil også se på forskjellene mellom studiestedene, når det gjelder andelen som har bestått og ikke, sier Vik Aspaker.

Gode karakterer viktig

Lærerstudenter som har gode karakterer fra videregående skole har større sjanse for å fullføre studiet, enn de med svake karakterer.

 – En lærerutdanning som setter høye krav til studentene vil tiltrekke seg enda flere dyktige og motiverte søkere. Å heve karakterkravet i matematikk, og å innføre femårig masterutdanning for alle grunnskolelærere er viktige tiltak for å nå dette målet, understreker Elisabeth Vik Aspaker.

Av de 32 som tok forkurset ved UiO, var det bare 6 som bestod eksamen. Det gir en strykprosent på 81,3 ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Trist

Førsteamanuensis Guri Nortvedt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning var ansvarlig for forkurset ved UiO. Hun er lei seg for at så få bestod eksamen.

– Det er trist at stryktallet er så høyt. Det er mange som har arbeidet mye med forkurset i sommer, så vi hadde håpet på et annet resultat, Derfor vil vi nå evaluere forkurset så vi kan lære av erfaringene. sier Guri Nortvedt til Uniforum.  Hun opplyser at ved UiO  møtte 32 kandidater opp til eksamen.

Nortvedt viser til at elleve av kandidatene har godt oppmøte og deltagelse på forkurset  i sommer. Av disse har fem kandidater bestått prøven. De resterende 21 kandidatene har lavt oppmøte og av dem er det en kandidat som har bestått.

– Kanskje har deltagelse i organisert undervisning noe å si. Det er andre mulige forklaringer også, som vi må vurdere; Kanskje er fire uker for kort tid til å løfte seg en hel karakter, kanskje ble det for stort press på studentene i og med at opptaket kom midtveis i kurset, kanskje finnes det noe vi kan forbedre i undervisningsopplegget vårt, kanskje var prøven utfordrende. Mest sannsynlig bidrar mange ulike faktorer til resultatet, men det vet vi først etter  vi har evaluert, sier Guri Nortvedt.

Les også i Uniforum: 

Tar matematikk for å oppfylla lærardraumen

(Oppdatert kl. 10:59)

 

Emneord: Undervisning, Lektorutdanning, Studentforhold
Publisert 9. aug. 2016 09:45 - Sist endra 9. aug. 2016 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere