Ut mot skjev kjønnsbalanse i akademia

Kvinner, menn, arbeidsmiljø, forskning og utdanning taper på skjev kjønnsbalanse i akademia. – Om vi fortsetter å rekruttere skjevt, sløser vi. Det har ikke landet råd til.

FÅ MENN: Rundt 100 deltakere, blant dem kun en håndfull menn, på mandagens konferanse om likestilling og mangfold i en UH-sektor i endring.

Foto: Sølvi Waterloo Normannsen /Universitetsavisa

Det sa statssekretær Bjørn Haugstad til de rundt 100 deltakerne, blant dem kun en håndfull menn, på Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) og NTNUs likestillingskonferanse i Trondheim mandag, melder Universitetsavisa.

Bakteppet for konferansen er strukturendringene som nå skjer i sektoren, og spørsmålet som reises er om de store omveltningene som nå skjer er lovende for likestilling.

Anledningen er nå

Haugstad understreket at UH-sektoren nå har en gylden anledning til å gjøre noe med skjevhetene.

- Nettopp nå er det endringer i sektoren som vi kan bruke til å dytte kjønnsbalanse og mangfold i riktig retning. Om vi benytter sjansen nå, har vi muligheten til å gjøre en vesentlig forskjell. Det er viktig å tenke og handle slik nå, at vi ikke reproduserer ubalansen og sementerer tilstanden så alt forblir slik det har vært, sa Haugstad.

Akademias legitimitet er avhengig av at forskning og utdanning framstår som motsatsen til fordomsfullhet, sa Haugstad.

NTNU-rektor Gunnar Bovim åpnet konferansen med å erklære at man har kommet lenger, men på langt nær nok. Han tok for seg karrierestigen, og det faktum at kvinneandelen stopper opp et sted på veien.

Sløsing med talenter

- Det er større avskalling fra postdoktorstillinger til professorater enn det som er naturlig. Det dumme er at det ikke bare gjelder NTNU, det gjelder hele landet og andre land, sa Bovim.

Også NTNUs rektor tok for seg at det er åpenbar sløsing med talenter når konkurransen på høyere stillingsnivå ikke er like stor som på lavere nivå.

- Vi taper en del av talentene. Det er åpenbart at kvinner taper på det, men også menn, arbeidsmiljøet, forskningen, utdanningen og kunnskapsutviklingen i samfunnet taper på at det er slik, sa Bovim.

Han slo fast at følgen av dette er at miljøer ikke får med seg perspektiver som gode, balanserte arbeidsfellesskap bringer og man blir smalere.

- NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden" vil bli enda bedre oppfylt om vi klarte dette, sa NTNUs rektor.

- Også kvinnene må ta utfordringen

- Vi trenger mennesker av begge kjønn og vi trenger mennesker med ulik bakgrunn, sa Bovim, som poengterte at NTNU har et år foran seg der det skal gjøres bevisste valg.

Det skal ansettes 60 personer på ledernivå, og Bovim kalte dette en lakmustest for om universitetet klarer å gjøre gode intensjoner til virkelighet.

Slik han har uttalt til UA tidligere, sa Bovim at ledelsen allerede merker at det er mange menn, men svært få kvinner, som henvender seg med spørsmål om disse stillingene.

- Vi må ikke bare finne dem, vi må slepe dem. Det er ikke en utfordring bare for ledelsen, det er en utfordring også kvinnene må ta, sa Bovim, som avsluttet med å si at ledelsen har det travelt med å komme i gang.

LES OGSÅ: 60 lederstillinger lyses ut, nå kaller Bovim på kvinnene

SE OGSÅ: Ti grafer som viser kjønnsubalansen ved NTNU

Ikke tid for likestilling med vikeplikt

- Vi har en ny plan for likestilling og mangfold på NTNU, vi håper på mange innspill for å tenke de modige tankene og gjøre de nye tiltakene. Vi må bestemme oss for å gjøre de viktige tingene, vi har ikke råd til noe annet, sa NTNUs rektor.

Statssekretær Bjørn Haugstad sa i sitt foredrag at likestilling og mangfold er bidrag for å få høyere kvalitet. Han sa at KD forventer utvikling og at det er et stort poeng at de nye institusjonene skal skape noe nytt og bedre.

- Dette er ikke tidspunktet for likestilling med vikeplikt, men tidspunktet for å ta modige og viktige grep, sa Haugstad, som oppfordrer alle til å benytte det vinduet som nå er åpent.

- Når de nye miljøene skal bygges, må man både tenke og utøve likestilling og mangfold, sa Haugstad, som minnet om at de nye institusjonene skal bygges for lang tid framover. 

- Vi har ikke råd til å sløse med talenter. Alle er født med samme forutsetning. Om vi rekrutterer skjevt sløser vi, det har ikke landet råd til. Akademias legitimitet er avhengig av at forskning og utdanning framstår som motsatsen til fordomsfullhet, sa Haugstad.

Jobben må gjøres på forhånd

Kif-komiteens leder, HiOA-rektor Curt Rice ville vite hvorfor man ikke bare kunne gjøre det så enkelt som å si at 30 av de 60 som nå skal inn i lederstillinger ved NTNU skal være kvinner.

Haugstads svar på det var at man er temmelig låst når man sitter med en søkerliste, og at jobben må gjøres før man kommer så langt.

- Det handler om jobben man gjør i forkant, sa Haugstad, som understreket at søke, lete- og finne-komiteer må gjøre en jobb slik at man får den balansen i søkergrunnlaget som man ønsker seg.

LES OGSÅ: Det handler ikke om kvinner, det handler om mannskultur

LES OGSÅ: Slik kan vi ikke ha det på NTNU

Emneord: Likestilling, Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Sølvi Waterloo Normannsen /Universitetsavisa
Publisert 6. juni 2016 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere