Universitetet i Stavanger stemte for ansatt rektor

Med sju mot fire stemmer gikk styret for Universitetet i Stavanger i dag inn for at universitetet skal ha ansatt rektor.

BLE NEDSTEMT: Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger ville fortsatt ha valgt rektor. Styreflertallet fulgte innstillingen fra universitetsdirektøren og stemte for ansatt rektor.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold /Khrono

I motsetning til Universitetet i Bergen og rektor Dag Rune Olsen klarte ikke rektor Marit Boyesen ved Universitet i Stavanger å få med seg resten av styret på å fortsette med valgt ledelse.

UiS meldte i dag overgang fra å ha valgt til å få ansatt rektor, med stemmetallene 7-4. Vedtaket er i tråd med universitetsdirektørens innstilling, melder Khrono.

Sittende og valgt rektor Marit Boyesen hadde signalisert at hun ønsket at UiS skulle fortsette med valgt rektor.

Stemmetallet fordelte seg slik:

  • For ansatt rektor: de to studentrepresentantene, de fire eksterne styremedlemmene og representanten for de midlertidig ansatte.
  • Mot: Rektor, prorektor, representanten for de vitenskapelig ansatte og representanten for teknisk-administrativt ansatte.

— Klart vedtak

Marit Boyesen  sier til Khrono rett i etterkant av at vedtaket ble fattet at hun er glad for at det var et markant flertall i styret som støttet vedtaket.

— Vi hadde en meget god diskusjon i styret og på mange punkter er vi alle sammen enige. Når styret først valgte å skifte modell for ledelse er jeg glad for at det var et klart flertall som støttet dette, sier Boyesen.

Selv har hun frontet at hun ønsket at UiS skal fortsette med valgt ledelse.

— For meg handler det veldig mye om å beholde de demokratiske elementene på et universitet, og også den klare faglige koblingen mellom ledelse og de vitenskapelige ansatte, poengterer Boyesen.

Utfordringer med todelt ledelse

Når det gjaldt debatten om todelt ledelse var styret ganske samstemt i at de ser utfordringene en slik ledelse skaper, forklarer Boyesen til Khrono.

Universitetsdirektør John B. Møst hadde innstilt på overgang til ansatt rektor før styremøtet. Årsaken til at UiS behandler denne saken allerede nå, bare måneder etter at Boyesen har startet på en fireårsperiode som valgt rektor, er at Møst går av som universitetsdirektør til neste år.

Universitetet mener det å vite hva slags ledelse man skal ha om knappe fire år er viktig med tanke på hvordan man skal legge opp den rekrutteringsprosessen på toppnivå man nå skal inn i.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalg, Forskningspolitikk Av Eva Tønnessen /Khrono
Publisert 8. juni 2016 15:00 - Sist endra 8. juni 2016 16:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere