UiO håvet inn alle forskningspremiene fra Kunnskap Oslo

Maren Toft og Jørn Ljunggren fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO fikk hovedpremien på 100 000 kroner da Kunnskap Oslo delte ut priser for beste forskningsarbeid om Oslo i formiddag. Også tre masterstudenter fra UiO fikk premier på 40 000 kroner hver.

PREMIERTE FOR OSLOFORSKNING: Byråd Geir Lippestad delte ut premier for beste forskningsarbeid om Oslo i formiddag. Det beste vitenskapelige arbeidet gikk til Jørn Ljunggren (nr. 2 fra venstre) og Maren Toft (ikke til stede på bildet), mens prisene for de beste masteroppgavene gikk til Edvard Nergård Larsen, Mari Andrine Hjorteset og Nils Magne Killingberg.

Foto: Ola Sæther

Det var byråd for utvikling Geir Lippestad som delte ut prisene til de fem vinnerne fra Universitetet i Oslo under en seremoni i Oslo rådhus.

Nabolagsforskning

Hovedpremien på 100 000 kroner til vitenskapelige ansatte går altså til Maren Toft og Jørn Ljunggren for artikkelen «Geographies of class advantage. The influence of adolescent neighboorhoods in Oslo.», melder Kunnskap Oslo.

Kort fortalt handler artikkelen om hvordan ungdommer som vokser opp i nabolag med familier med høy utdanning, kan gjøre det godt selv om de ikke selv kommer fra familier med akademisk bakgrunn.  Artikkelen viser at den sosiale sammensetningen av nabolag i Oslo har betydning for ungdoms skoleprestasjoner og deres framtidige sosioøkonomiske posisjon. Sammenhengen er spesielt sterk for ungdom som har den minst ressurssterke bakgrunnen. Det betyr at å vokse opp i nabolag med et stort innslag av familier med høyere utdanning og god økonomi, virker befordrende på sosial mobilitet for ungdom som er mindre gunstig stilt, heter det i presentasjonen av oppgaven.

Teknologi, boligsegregering og trafikk

Det ble også delt ut tre premier på 40 000 kroner hver for masteroppgavene til Nils Magne Killingberg, Edvard Nergård Larsen og Mari Andrine Hjorteset.

Nils Magne Killingberg har skrevet en oppgave om hvordan teknologioverføringskontorer i Oslo bidrar til oppstartsselskapers ressursbase med sikte på kommersialisering av forskningsresultater og teknologi fra akademiske institusjoner.

Edvard Nergård Larsen har skrevet en oppgave som undersøker hvilke faktorer som fører til boligsegregering. Oppgaven tar for seg et tema som er relevant for byutvikling i Oslo, både innenfor de tematiske områdene befolkningsvekst og flerkulturelt fellesskap.

Mari Andrine Hjorteset fikk pris for sin masteroppgave om trafikkulturen i Oslo og om hvordan den  i stor grad er preget av samspill, god flyt, høy moralsk ansvarsfølelse, og en god etterlevelse av de formelle trafikkreglene. En konklusjon er dermed at det i de aller fleste tilfeller er trygt å ferdes i Oslo.

 

 

 

Emneord: Forskning, Priser
Publisert 8. juni 2016 14:50 - Sist endra 8. juni 2016 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere