Einar Eftestøl skal representere de midlertidige ansatte i Universitetsstyret

Likestillingsarbeid som ikke rammer uskyldige menn, og økt makt til vitenskapelige ansatte er blant det nyvalgte styremedlemmets fanesaker.

ØNSKER ØKT INNFLYTELSE: Nyvalgte Einar Eftestøl er bekymret over at makten på universitetet «flyttes mer og mer over mot at en ansatt ledelse/administrasjon tar beslutninger over hodet på de som har den faglige kompetansen til å ta slike avgjørelser.»

De midlertidige vitenskapelige ansatte på UiO har valgt sin representant til Universitetsstyret for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017.

Einar Eftestøl fullførte doktorgraden i fysiologi i 2015 og er nå postdoktor ved Institutt for biovitenskap på matnat-fakultetet. Han erstatter Sofie Høgestøl, som har sittet i styret i to perioder.

Vil ha mer makt til forskerne

Likestilling som ikke rammer menn, økt makt til vitenskapelige ansatte og mindre byråkrati og administrasjon var blant fanesakene i Eftestøls valgplattform.

Eftestøl skriver her at han ønsker å jobbe for en «sann likestilling» hvor dagens uskyldige mannlige stipendiater og postdoktorer ikke må lide for arbeidet med å snu skjevfordelingen av mannlige og kvinnelige professorer.

Postdoktoren er dessuten bekymret over at makten på universitetet «flyttes mer og mer over mot at en ansatt ledelse/administrasjon tar beslutninger over hodet på de som har den faglige kompetansen til å ta slike avgjørelser, altså de faste- og midlertidige vitenskapelige ansatte.» Et godt eksempel på dette, er hvorvidt en rektor skal ansettes eller velges, skriver Eftestøl i valgplattformen.

Fire kandidater

Fire kandidater stilte til valg denne gang.

1. vara ble førsteamanuensis Hege Cathrine Finholt ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk på HF.
2. vara ble forsker Henrik Svensen ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk.

Postdoktor i sosialantropologi Vito Laterza ble ikke valgt.

Økt oppslutning om valget

Det kom til sammen inn 273 stemmer, noe som utgjør 19,54 prosent av de stemmeberettigede, opplyser sekretær for valgstyret Magnhild Nesheim til Uniforum. Til sammenligning var valgdeltakelsen i fjor på 15,76 prosent og i 2014 på 15,88 prosent.

Av Helene Lindqvist
Publisert 8. juni 2016 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere