– En svært krevende mekling førte fram

– Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon, og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, uttaler forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

DET BLIR IKKE STREIK: – Meklingen førte til en avklaring på to områder som er særlig viktige for Unios medlemmer, nemlig forhandlingsretten for avtalefestet pensjon og lønnsfordelingen i staten, uttaler forhandlingsleder i Unio Petter Aaslestad. Arkivfoto: Streikende på UiO i 2012

Det blir ikke streik i Staten, og de 360 UiO-ansatte som var tatt ut til en eventuell streik, møtte dermed på jobb i dag som vanlig.

LO-stat hadde på forhånd varslet at de kom til å ta ut 3200 ansatte, blant dem 160 UiO-ansatte. Unio hadde varslet et uttak på  1969 ansatte, og også blant dem 160 UiO-ansatte.

Men nå er streikefaren altså over for denne gang.

Førte til en avklaring på to områder

Forhandlingsleder for Unio Stat, Petter Aaslestad, er fornøyd med at en svært krevende mekling førte fram i natt.

– Meklingen førte til en avklaring på to områder som er særlig viktige for Unios medlemmer, nemlig forhandlingsretten for avtalefestet pensjon og lønnsfordelingen i staten. Vår forhandlingsrett på pensjon er beholdt uendret. Vi har også fått på plass en lønnsprofil med et større generelt prosentvis tillegg som kommer alle medlemmene til gode. Samt en tilfredsstillende lokal pott, oppsummerer Aaslestad på Unios eget nettsted.

Gjennomslag for viktig presisering

Et annet spørsmål som sto sentralt i meklingen, var det nye lønnssystemet i staten. I mandatet for det nye lønnssystemet ble det slått fast at all lønnsdannelse skulle skje lokalt.

– Gjennom meklingen fikk vi gjennomslag for at lønnsfordeling kan skje både sentralt og lokalt. I tillegg fikk vi inn en formulering om at lønnssystemet skal ivareta kompetanse og utdanning. Dette er en svært viktig presisering for våre medlemmer, sier Aaslestad.

– Staten ønsket kun lokale tillegg. Vi har nå fått til en avtale som er innenfor frontfaget, men som gir alle medlemmene generelle tillegg, sier han.
Unio forhandlet fram 1,15 prosent i sentralt tillegg med virkning fra 1. mai i år og 1,5 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I tillegg ble det foretatt endringer beregnet til 0,1 prosent på fellesbestemmelsene, forklarer forhandlingslederen.

– Et svært tøft oppgjør

Leder Tone Rønoldtangen i LO Stat beskriver oppgjøret som svært tøft.

– Men vi kom i mål med et akseptabelt resultat for våre medlemmer, uttaler hun i en pressemelding.

Rønoldtangen forteller at årets oppgjør handlet mye om å bevare likelydende hovedtariffavtaler for UNIO, LO Stat og YS, noe de fikk til.

Vil jobbe hardt for et rettferdig resultat

Fordelingen av potten mellom sentrale og lokale forhandlinger var også et stridstema. Fra et utgangspunkt der staten egentlig ville ha alt ut lokalt, endte man med en fordeling på om lag 50/50.

– Den lokale pottens andel er større enn vi ønsket oss på forhånd, men vi har kjempet hardt og lenge for at en så stor del som mulig skal fordeles sentralt. Våre tillitsvalgte i staten vil gjøre en god jobb for sine medlemmer i forhandlingene for å oppnå et rettferdig resultat lokalt, sier hun i pressemeldingen. 

 

 

Publisert 26. mai 2016 11:44 - Sist endra 26. mai 2016 11:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere