Statsbygg foreslår byuniversitet på Tullinløkka

Et byuniversitet. Det er anbefalingen Statsbygg kommer med i sin konseptvalgutredning for Tullinløkka. Utredningen ble i dag overlevert til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

BYUNIVERSITET: Det bør legges et byuniversitet her, foreslår Statsbygg i sin konseptvalgrutredning for Tullinløkka.

Foto: Plan- og bygningsetaten /Oslo kommune

- Konseptvalgutredningen foreslår et byuniversitet fordi Universitetet i Oslo har uttrykt et behov basert på vedtaket om at Historisk museum skal være på Tullinløkka. Sammen med studentaktiviteter i Akademihagen vil dette skape et godt bymiljø. Byrommet oppgraderes og vil bli attraktivt for befolkningen, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg i en pressemelding.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen synes det er bra at det skjer noe i denne saken:

- Det er jo flott at det nå er bevegelse I planene for Tullinløkka - et av de viktigste byrommene i Oslo.  Vi skal nå sette oss grundig inn i denne utredningen, og vi går ut fra at den får en god og grundig behandling i videre prosess, uttaler Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Får nytt studenthus i sentrum

Dette er anbefalingene i konseptvalgutredningen:

  • Historisk museum tar i bruk Nasjonalgalleriet som utstillingsarealer for blant annet kirkekunst fra middelalderen og klassisk arkeologi.
  • Nytt studenthus etableres i St. Olavsgate 32 for Det Norske Studentersamfund og Studentsamskipnaden i Oslo.
  • Uteområdene for Akademihagen og Tullinløkka blir oppgraderte parkarealer og attraktive uterom der bygningene åpnes mot plassen med restauranter og inngangspartier fra Tullinløkka.

Les hele konseptvalgutredningen med vedlegg.

Statsbyggs oppdrag har vært å gjennomføre en konseptvalgutredning for statens bygninger og eiendommer i Tullinløkka-området. Området omfatter Nasjonalgalleriet, Tullinløkka, Kulturhistorisk museum, Akademihagen og Norges geografiske oppmåling.

40 interessenter

Mer enn 40 interessenter er kartlagt og mange har levert innspill og synspunkter. I sluttfasen er det vurdert fem alternativer for området. Stortingets anmodningsvedtak om å utrede en framtidig bruk av Nasjonalgalleriet til kunstformål er også fulgt opp.

- Det har også vært mange ønsker om hva Tullinløkka kan brukes til, men det har vært meldt inn få reelle behov. Ingen har meldt interesse for å drive et galleri eller museum for kunst. Det sier Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg, som har vært ansvarlig for utredningen.

I følge Dagbladet får nyheten Venstre-leder Trine Skei Grande til å se rødt.

- Nå er jeg lei av at denne tomten går i en ørkesløs vandring. Nesten daglig er det noen som kommer med forslag til et nytt museum i dette bygget. Men det må vi slutte med nå, sier Grande oppgitt og legger til:

- Det eneste museet som ikke har vært foreslått hit er Telemuseet, sier Trine Skei Grande til Dagbladet.

(Oppdatert kl. 20:27)
 

Emneord: Universitetspolitikk, Kulturhistorisk museum, Tullinnløkka
Publisert 25. apr. 2016 15:47 - Sist endra 25. apr. 2016 20:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere