Bare én søker

Med 100 studieretninger er det langt fra de mest populære til de minste fagene. Ett bachelorstudium har en eneste førstevalgssøker, ifølge årets tall fra Samordna opptak.

Over 40 000 kommende studenter har søkt seg til Universitetet i Oslo i 2016.

Foto: Ola Sæther

Bare én person har satt bachelorstudiet «Kristendom, kultur og læring» på Universitetet i Oslo øverst på sin ønskeliste for å starte på høyere utdanning til høsten. 

De 10 minst etterspurte fagene, antall søkere:

 • Kristendom, kultur og læring     1
 • Klassiske språk 9
 • India-studier med sanskrit         9
 • India-studier med hindi               10
 • Latin-Amerika-studier  10
 • Midtøsten-studier med hebraisk            14
 • Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk           14
 • Kristendom       15
 • Tysk, bachelor  15
 • Kulturhistorie   16
 • Portugisisk         16

  Studiet utdanner menighetspedagoger som kan arbeide med trosopplæring i kirken. Dekan Aud Valborg Tønnessen ved Teologisk fakultet sier at programmet kun er tre år og under vurdering.

  Selv om de tilbyr ti studieplasser, var det bare fire som startet på utdanning til menighetspedagog høsten 2015. Da var det tre som hadde dette som førstevalg. I tillegg kommer det en del studenter som etter- og videreutdanning, og et samarbeid med Høgskulen i Volda.

  –  Vi har åpenbart ikke truffet i hvordan vi kommuniserer dette faget. Når vi revurderer vår portefølje, er dette ett av programmene vi må se nærmere på.

  De som vil bli prest, kan bli prest

  Dekan Aud Tønnessen er overrasket over noen av de lave søkertallene. Foto: UiO

  – Det jeg virkelig er overrasket over, er de lave søkertallene til «Religion og samfunn», sier Tønnessen. Hun forteller at faget har hatt en jevn og positiv utvikling siden oppstart i

  2010, med fjoråret som det beste.

  Det er en nedgang for alle fagene på Teologisk fakultet. Nedgangen er aller størst på bachelor i religion og samfunn, som bare har fått 18 førstevalgssøkere til de 40 plassene. Det er en halvering fra 2015.

  – Vi er veldig fornøyd med dette programmet, det tematiserer viktige utfordringer i vår tid. Dette er et framtidsrettet fag, så dette må vi analysere.

  Teologi har også fått en nedgang, den er på 22 prosent. Det vil si at det nå er 21 førstevalgssøkere til de 20 plassene. Tønnessen sier at det har vært en oppgang i antall søkere i flere år, som nå flater ut.

  – Det skjer så mange endringer i det feltet. Virkeligheten prester skal ut i, ser annerledes ut, så det skaper kanskje usikkerhet for de som går inn i dette yrket. Det har vært mye uro rundt presters lønns- og arbeidsvilkår, sier Tønnessen som en forklaring på endringen i søkertall til teologi.

  – Vi tenker at dette ikke er et kritisk tall, men likevel et som vi jevnt arbeider for å øke, legger hun til.

  Språkfag på bunn

  Blant fagene med færrest søkere, er åtte av elleve på Historisk-filosofisk fakultet. Tysk, portugisisk og en rekke andre språkfag får få søkere. 

  Studiedekan Eirik Welo håper at skolebesøksordningen vil bedre søkertallene framover. Foto: UiO/Ellen Evju Jahr

  Studiedekan Eirik Welo på HF forteller at flere av fagene med få søkere har få studieplasser, slik at de likevel har mer enn én førstevalgssøker per plass.

  – Noen av fagene er vi alene om å tilby i Norge, og de fleste av disse er små fag som tar opp få studenter, sier Welo. 

  Welo sier også at antallet studenter på et fag ikke er det eneste som sier om faget er en suksess.

  – At et fag har få studenter, betyr ikke automatisk at det er nedleggingstruet, sier han.

  For språkfag sett under ett er det en økning, både nasjonalt (12 prosent) og på UiO (8 prosent). På landsbasis har mer enn én av fire som vil studere språk, lyst til å studere engelsk. På UiO er det 161 førstevalgssøkere til de 55 studieplassene på Midtøsten-studier med arabisk. Det er 40 prosent økning fra 2015.

  – Det er vanskelig å forklare hvorfor noen språkfag har flere søkere enn andre. Men det er sannsynlig at interessen for forskjellige språk forandrer seg med verden for øvrig, og vi registrerer at søkertallene på ulike studier endrer fra år til år.

  De 10 mest populære fagene, antall søkere:

  • Rettsvitenskap (jus), Oslo, master - augustkull 1724
  • Medisin, Oslo, profesjonsstudium         964
  • Rettsvitenskap (jus), Oslo, master - januarkull 843
  • Psykologi profesjon, Oslo, profesjonsstudium 827
  • Kriminologi        687
  • Psykologi, bachelor        633
  • Psykologi, årsstudium   624
  • Statsvitenskap, bachelor             408
  • Internasjonale studier  401
  • Informatikk: programmering og nettverk           400

  Relativ nedgang for UiO

  UiO samlet sett har omtrent like mange søkere som i fjor. I 2015 var det 17 764 som hadde et fag ved UiO øverst på ønskelisten.

  I 2016 er det 17 750 førstevalgssøkere. Det vil si en umerkelig reell nedgang, på 0,08 prosent.

  Samlet for alle utdanningsinstitusjoner var flere søkere i år enn i fjor.

  Samordna opptak opplyser at 132 021 personer har søkt høyere grunnutdanning. Dette er cirka 4000 flere søkere enn i 2015, det vil si en økning på 3,2 %.

  De 17750 søkerne UiO skal fylle 5999 studieplasser på 100 studieprogrammer, som gir 2,96 førstevalgssøkere per studieplass. Kun NMBU på Ås har flere søkere per studieplass.

  Emneord: Studiesaker, Opptak, Kristendom, Språk Av Julia Loge
  Publisert 19. apr. 2016 16:20 - Sist endra 19. apr. 2016 16:59
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere