Museumsdirektøren ble fast ansatt ved en feil

Rot på UiO førte til at Tone Lindheim kan sitte som direktør for Naturhistorisk museum så lenge hun vil. Normalt er stillingen et åremål på seks år.

UIOS ANSVAR: Tone Lindheim synes ikke saken er ubehagelig. – Nei, dette er UiOs ansvar, påpeker hun i en e-post.

Foto: Martin Toft

På nyåret 2016 ble direktøren på Naturhistorisk museum (NHM) gjort oppmerksom på at UiO hadde gjort en feil da de ansatte henne. Mens direktørstillingene på NHM og Kulturhistorisk museum (KHM) tradisjonelt har vært seksårige åremålsstillinger, er Tone Lindheim nemlig ansatt fast. Hun kan dermed sitte som direktør ved museet til hun går av med pensjon.

Feil i utlysningsteksten

Lindheim ble formelt ansatt av Universitetsstyret i desember 2014. Ryktene om at det var gjort en feil, skal ha begynt å gå allerede da, men Lindheim selv skal altså ikke ha fått beskjed før ett år senere, ifølge henne selv.

Prorektor Ragnhild Hennum vedgår at universitetet gjorde en feil da Lindheim ble ansatt.

– Vi var enige på forhånd om at dette skulle være et åremål, men så skjedde det en feil i prosessen som gjorde at hun ble fast ansatt. Det som er viktig er at dette ikke er en feil som kan lastes Tone Lindheim, understreker hun.

– Stillingen ble lyst ut som åremål, men så skjedde det en feil da kontrakten ble skrevet, forklarer Hennum.

Noe senere endrer hun forklaring:

– Stillingen ble lyst ut som fast, og derfor ble stillingen fast.

Ser gode grunner for åremål

– Må det et styrevedtak til for å endre direktørstillingen fra åremål til fast?

– Normalt vil det være en diskusjon rundt en slik endring. Men her har vi gjort en feil. UiO forholder seg til kontrakter vi inngår, og Tone Lindheim har en gyldig arbeidskontrakt, sier prorektoren.

På e-post til Uniforum skriver Lindheim at hun ville tatt jobben selv om det var et åremål.

– Er saken ubehagelig for deg på noe vis?

– Nei, dette er UiOs ansvar, skriver hun.

– Synes du det er av betydning om direktørstillingen på NHM er fast eller på åremål?

– Jeg ser gode grunner til at slike lederstillinger bør være på åremål, slik det er tradisjon for ved NHM og UiO, svarer Lindheim på e-post.

– Bør ha krav til fagbakgrunn

Lindheims forgjenger Arne Bjørlykke var selv ansatt på åremål, noe han mener direktøren på NHM bør være.

– Etter seks år er det viktig for museet å ha mulighet til å få inn en ny leder. Det kan også være nyttig for direktøren selv å ta en vurdering på om han eller hun bør sitte i seks nye år, eller slutte, sier han.

Fordi museet driver med forskning og har mange professorater, er direktøren også ansvarlig for forskning, poengterer Bjørlykke.

– NHM har professorater innenfor botanikk, zoologi og geologi, og det bør stilles krav om at direktøren har vitenskapelig kompetanse innenfor et av disse fagene. Særlig bra er det om direktørens fagbakgrunn over tid veksler mellom disse tre fagene, argumenterer han.

– Den nåværende direktøren har ikke denne fagbakgrunnen?

– Nei, hun er landskapsarkitekt og er i tillegg professor II på Ås og har vitenskapelig kompetanse. Uansett er det styret som har foretatt tilsettingen, så det vil jeg ikke kommentere.

Ikke et diskusjonstema

Bjørlykke kan ikke huske at det har vært diskutert noen gang om direktørene på UiOs museer burde være fast ansatte framfor å sitte på åremål.

– Det var aldri noen seriøs diskusjon om det mens jeg satt der, men de fireårige åremålene som blant annet gjelder forskningssjefen, har vært diskutert. Slik jeg ser det, gir et åremål på seks år direktøren tilstrekkelig tid til å gjennomføre det han eller hun ønsker, mens fire år kan være noe kort.

Styreleder har ingen kommentar

Museets eksterne styreleder Kristin Halvorsen ønsker ikke å kommentere hvorfor Lindheim ble ansatt fast. «Det er UiO som er rette vedkommende til å svare på dette. Det er UiO som er arbeidsgiver, har personalansvar og som har skrevet arbeidskontrakt med direktøren på NHM (og på KHM).» skriver hun i en sms til Uniforum.

Reglementet for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum sier ikke noe om hvorvidt direktørstillingen skal være fast eller på åremål.

Av Helene Lindqvist
Publisert 9. mars 2016 13:37 - Sist endra 11. mars 2016 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere