Vil etablere talentsentre i realfag for de smarteste elevene

Regjeringen vil etablere flere talentsentre i realfag for å gi de flinkeste elevene et bedre opplæringstilbud.

REALFAGSTALENTER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil etablere talentsentre i realfag for de flinkeste elevene. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther
– Talentsentrene er et av mange tiltak vi nå setter i gang for å øke barn og unges læring i matematikk, naturfag og teknologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en

Nye realfagstiltak i 2016:

·En ekstra time i naturfag på 5-7 trinn innføres høsten 2016.

·Det skal opprettes rundt 20 nye realfagskommuner. Kommuner som vil bli realfagskommuner kan søke om dette innen 1. mars i år.

·Fra høsten 2016 blir fordypning i matematikk et eget fag på ungdomsskolen, og kan tilbys som alternativ til 2. fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag.

· Koding blir eget valgfag i inntil 30 forsøkskommuner. Kommuner kan søke om å delta innen 1. mars i år.

-Nye læringstøttende matematikkprøver på 5.-10. trinn. 

-Øke kunnskapen om matematikkopplæring for svakt presterende elever.

· Etablere talentsentre i realfag – ressurssentre for høyt presterende elever.

· Virtuell matematikkskole for høyt presterende elever.

· Ny og større Matte-MOOC for lærere i grunnskolen. (Kilde:Kunnskaps-departementet)

pressemelding.
 
Den nye tiltaksplanen for realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag" som ble lagt frem i august 2015. Tiltaksplanen for 2016 beskriver nasjonale realfagstiltak og gir forslag til lokale tiltak i barnehager og skoler.
 
– Målet er å få færre barn og unge på lavt nivå i realfag, og flere som presterer på høyt nivå. I dag går én av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig, og det er en utfordring vi må ta på alvor. Samtidig må vi gi talentene noe å strekke seg etter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Større utfordringer og mer dybdelæring

Et av tiltakene i 2016 er etablering av regionale talentsentre for realfag. Talentsentrene vil bli plassert i tilknytning til flere av landets vitensentre, og er inspirert av senteret Science Talenter ved Sorø Akademi i Danmark. Her får elever fra grunnskoler og videregående skoler delta i realfaglige nettverk, og dette har resultert både i økt motivasjon og mer tilpasset undervisning.
 
– I første omgang er regionale talentsentre for realfag et forsøksprosjekt. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer, sier Røe Isaksen.
 
I realfagsstrategien "Tett på realfag 2015-2019" er et av målene at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
Norge har færre elever i toppsjiktet i matematikk enn alle de nordiske landene unntatt Sverige.
Kun 9 prosent av elevene i Norge presterte på de to høyeste nivåene i matematikk i den siste PISA-undersøkelsen og bare 7 prosent av elevene presterte på de øverste nivåene i naturfag.
Les mer om hele tiltaksplanen "Tett på realfag"
 
 

 

Emneord: Undervisning, Informatikk, Realfag, Naturfag, Matematikk
Publisert 11. feb. 2016 11:04 - Sist endra 11. feb. 2016 11:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere