UiO har kartlagt næringslivssamarbeidet

Rundt 400 bedrifter har i dag ulike samarbeid med enheter på UiO. – Dersom noen skulle tro at UiO ikke har et rikt samarbeid med næringslivet, så vil de nå måtte tenke annerledes, sier rektor Ole Petter Ottersen.

MISVISENDE: Få har oppgitt samarbeid i kategorien formidling. – At det er såpass lav rapportering innenfor denne kategorien, tror jeg handler mer om kategorisering enn lav aktivitet. Jeg tror alle er klar over hvor sterkt UiO satser på formidling, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Foto: Ola Sæther

UiO har laget sin første oversikt over fakulteter og enheters samarbeid med næringslivet. Fordelt på kategoriene forskning, utdanning, innovasjon og formidling, viser den ulike typer samarbeid med rundt 400 bedrifter.

Fornyet Telenor-samarbeid

Rektor Ole Petter Ottersen synes det er gledelig å se at omfanget er så stort:

– Jeg har lenge vært klar over det, men denne oversikten gjør det lettere å kommunisere utad hvor bred samarbeidsflate det er mellom UiO og arbeidslivet. Dersom noen skulle tro at UiO ikke har et rikt samarbeid med næringslivet, så vil de nå måtte tenke annerledes, sier han.

Kartlegging av næringslivssamarbeidet

Etter ønske fra Universitetsstyret har fakulteter, museer og sentre blitt bedt om å lage en enkel oversikt over eksisterende samarbeid med næringslivet på deres enhet. Dette gjelder for eksempel samarbeidsavtaler, samarbeid om praksisplasser i privat sektor, karriere- eller rekrutteringsaktiviteter, formidlingssamarbeid og lignende.

Se oversikten

 

Samarbeidene som er listet opp, dreier seg blant annet om praksisplasser i privat sektor, karriere- eller rekrutteringsaktiviteter og formidlingssamarbeid. Et konkret eksempel er samarbeidet mellom Telenor ASA og UiO. De har siden 2012 samarbeidet innenfor ulike fagområder som informatikk, teknologi, innovasjon, humanistiske og økonomiske fag, og har nylig fornyet samarbeidsavtalen med tre nye år.

Viktig for studenter

– Er det et mål for universitetets fakulteter og enheter å samarbeide med næringslivet?

– Ja, det er det. Vi utdanner kandidater til næringsliv og arbeidslivet generelt, og det er viktig for oss å ha tett kontakt. Ikke minst er det slik at studentene ønsker å danne seg et godt bilde av fremtidige karriereveier. At studentene vet hva deres kompetanse kan brukes til, er viktig for motivasjon og for å redusere frafall, understreker rektor.

Gjennom forskning skal UiO stimulere til nye næringer og være en viktig premissleverandør i det grønne skiftet, med nye tjenester, produkter og arbeidsplasser, håper Ottersen.

– Da er samarbeid og kontakt en forutsetning. Forskningen og utdanningen vår skal inspireres av utfordringene og behovene i arbeidslivet, men selvsagt ikke styres av disse. Vi skal ligge så langt fremme at vi også gjør forskning der det ikke er erkjente behov – det er slik de store og uventede gjennombruddene kommer, og det er slik man kan danne fundamentet for helt nytt næringsliv, fortsetter han. 

– Mye er ikke fanget opp

Mens Matnat har rapportert hele 186 samarbeid i kategorien «forskning», er det tilsvarende tallet for HF bare 13. HF har til gjengjeld oppgitt 60 samarbeid innen «utdanning», noe som er mer enn noe annet fakultet. Disse samarbeidene dreier seg om praksisplasser for studenter på bachelor- og masternivå.

I kategorien «innovasjon» har Matnat oppgitt 174 samarbeid, mens de andre fakultetene har tilnærmet ingenting. Ottersen har en forklaring på det:

– Det er nok mye som ikke er fanget opp her. Som også styrepapirene understreker, er vår randsoneaktivitet gjennom Oslotech og Inven2, som begge er viktige deler av vårt økosystem for innovasjon, ikke omfattet av oversikten. Bedømt etter flere parametre er Inven2 blitt Nordens største innovasjonsselskap og skaper nå et rekordstort antall nye selskaper og lisenser. 

Rektor trekker også fram den nye satsingen på livsvitenskap, som det arbeides hardt for å få livskraftige næringsklynger rundt.

Få rapporterer formidling

En annen kategori med få rapporteringer, er «formidling».

– Svært få har oppgitt noe i kategorien «formidling». Kan du kommentere det?

– Som sagt: Dette er en enkel oversikt, og vårt første dykk ned i denne problemstillingen. At det er såpass lav rapportering innenfor denne kategorien, tror jeg handler mer om kategorisering enn lav aktivitet. Jeg tror alle er klar over hvor sterkt UiO satser på formidling, sier rektor, og kommer med et eksempel:
– Partnerforum, som vi driver i samarbeid med BI, er et utmerket tiltak for å formidle forskning til viktige aktører i arbeidslivet, med mål om at forvaltningen skal kunne baseres på solid evidens.

– Det tas forbehold om at oversikten ikke er fullstendig. Vil du si den gir et misvisende bilde av dagens samarbeid med næringslivet?

– Styret har etterspurt en oversikt, og dette er vårt første dykk ned i dette. Nå har vi et utgangspunkt for å gå videre med saken, og neste trinn av analysen vil gå dypere inn i samarbeidet.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 17. feb. 2016 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere