2015 - Side 7

Publisert 11. sep. 2015 16:00

UiO-forskere er usikre på hvor stor frihet de har til å uttrykke seg på sosiale medier. Flere har fått reaksjoner fra ledelsen når de har deltatt i diskusjoner på Facebook, ifølge Aftenposten.

Publisert 11. sep. 2015 05:00

Rektorene Curt Rice og Ole Petter Ottersen oppretter en arbeidsgruppe som skal se på arbeidsdelingen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo.

Publisert 10. sep. 2015 16:02

–Veksthuset vil bli eit svært godt prosjekt for både byen og nasjonen. Me er kjempeglade for at forprosjektet kan koma i gang, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 10. sep. 2015 12:06

– Eg er utruleg glad på vegner av Naturhistorisk museum. Dette blir eit kjempeløft for heile museet, seier museets prosjektleiar Finn Ervik, etter at det er klart at veksthuset på Tøyen skal prosjekterast på nytt av Statsbygg.

Publisert 9. sep. 2015 14:08

Regjeringen foreslår strengere opptakskrav til realfagsstudiene  ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø fra 2018.

Publisert 9. sep. 2015 11:20

HF-dekan Arne Bugge Amundsen var ikkje inhabil då teatervitskap blei lagt ned som fag ved Det humanistiske fakultetet på UiO i 2014. Det er konklusjonen frå Kunnskapsdepartementet.

Publisert 8. sep. 2015 12:01

Universitetet i Oslo støtter at HiOA sikter mot universitetsstatus, men advarer mot at det nye universitetet skaper et navn egnet til forvirring. - Jeg går ut fra at HiOA vil presentere sitt navneforslag for oss, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 8. sep. 2015 10:35

Universitetet i Oslo høster mest penger til flest prosjekter, men Universitetet i Bergen har best gjennomslag i EU-programmet Horisont 2020. Høgskolen i Oslo og Akershus er klart best blant høgskolene.

Publisert 7. sep. 2015 14:53

Robert Marc Friedman har laget teater om relativitetsteorien og satt opp Nobelkomiteens intriger på scenen. For sitt unike formidlingsarbeid får han universitetets formidlingspris.

Publisert 6. sep. 2015 11:55

Forprosjektet til livsvitskapsbygningen i Gaustadbekkdalen begynte denne veka. Kvikkleire i grunnen vil auka kostnadene, slik at den blir dyrare enn den opphavlege prisen på 3,5 milliardar kroner.

Publisert 4. sep. 2015 17:19

Universitetsledelsen ber ledere og administrative tilsatte svare på en brukerundersøkelse om tjenestene til administrasjonen sentralt (LOS).

– Skal vi bli bedre, trenger vi tilbakemeldinger, understreker universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 3. sep. 2015 13:54

– Universiteta som lykkast internasjonalt, lykkast også nasjonalt og regionalt. Vegen til kvalitet går difor gjennom internasjonalisering, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen på årsfesten til Universitetet i Oslo onsdag 2. september.

Publisert 2. sep. 2015 15:27

Statsbygg inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det nye museet vil bli tre ganger så stort som det eksisterende Vikingskipshuset.

Publisert 2. sep. 2015 13:42

Lionheads spelte for eit lydhøyrt publikum då dei opna UiOs årsfest med ein rockekonsert i regnveret på Blindern onsdag 2. september.

Publisert 2. sep. 2015 10:44

– Nå gir vi universitetene og høyskolene større innflytelse over hvilke kompetansekrav som skal stilles til stillinger og mer kontroll over bedømmingsprosessene ved opprykk til en høyere stilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 2. sep. 2015 05:00

– Det eneste som stopper oss, er islagt sjø og høye bølger, sier Sindre Holm, kapteinen på Trygve Braarud, Norges mest effektive forskningsfartøy.

Publisert 1. sep. 2015 11:01

Det nytilsatte rektoratet ved Høgskolen i Oslo og Akershus koster mer enn det gamle valgte. Best lønnet blant rektorene ved de største institusjonene er valgt rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Publisert 1. sep. 2015 05:00

I 15 år har ekteparet og psykologiprofessorane Kristine Walhovd (38) og Anders Fjell (41) forska på utviklinga av hjernen gjennom heile livsløpet. No blir arbeidet deira heidra med UiOs forskingspris.

Publisert 31. aug. 2015 12:53

Over 200 000 personer har i sommer sett primatfossilet Ida på den store evolusjonsutstillingen i Japans hovedstad Tokyo. I oktober vender Ida tilbake til Naturhistorisk museum.

Publisert 31. aug. 2015 12:00

Anders Jahres store medisinske pris for 2015 på 1 million kroner deles mellom professor Ludvig M. Sollid, Universitetet i Oslo (UiO), og professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Stockholm. De får prisen for banebrytende forskning på cøliaki og leddgikt, melder UiO.

Publisert 31. aug. 2015 05:00

Det er med blanda følelser Erik Fosse mottar universitetets innovasjonspris. Han er glad, men fokuset på hans person gjør ham også litt ubekvem. – For meg handler innovasjon først og fremst om teamarbeid, sier han.

Publisert 29. aug. 2015 05:00

– Å lata graset og villblomane veksa fritt, er ein del av ein trend, fortel Katrine Johansen i Parkseksjonen. Enga framfor Fysikk- og Kjemibygningen er ny av året.

Publisert 28. aug. 2015 11:00

Odontologi kan få nybygg på Nemko-tomta i Gaustadalleen. Det går fram av eit dokument frå Kunnskapsdepartementet til Statsbygg som Uniforum har fått tak i.

Publisert 28. aug. 2015 05:00

En stabel av trestokker i Botanisk hage fungerer som hotell for klekkende insekter. Her formidles naturvitenskap til nye generasjoner.

Publisert 27. aug. 2015 13:00

Astronomen Håkon Dahle har gått til sak mot UiO og krev fast jobb som forskar eller førsteamanuensis etter å ha arbeidd i mellombelse stillingar i 11 1/2 år. UiO seier nei og vann fram i tingretten.