2015 - Side 6

Publisert 25. sep. 2015 10:53

I 2014 var det for første gang flere kvinner enn menn som avla doktorgrad, men det rekrutteres fortsatt få kvinner til professorstillinger.  Rapporten med oppdatert status over forskning og innovasjon i Norge, er klar.

Publisert 22. sep. 2015 21:53

"Bærekraftig utvikling" har vært stikkordet for klima- og miljøengasjerte verden over etter Brundtlands berømte rapport fra 1987. Det har også vært stikkordet for SUM, Senter for utvikling og miljø, som feiret 25 år med både debatt og fest.

Publisert 22. sep. 2015 16:05

«Drømmen om verdensrommet bør snarest vekkes til live», skriver en av forfatterne bak boka Stjerneklart. I dag ble boka lansert med stor ståhei til rockerytmer fra Aslag Guttormsgaard i Black Debbath.

Publisert 21. sep. 2015 09:33

I Norge ble adelen avskaffet i 1814. Vitenskapsadelen lever likevel i beste velgående. Hva er det med Videnskaps-Akademiet, som gjør at så mange forskere ønsker å være med? Også de som ellers er radikale og avskyr snobberi?

Publisert 21. sep. 2015 05:00

– Små grupper der alle er opptekne av å hjelpa kvarandre, vil alltid overvinna små grupper der medlemane berre tenkjer på seg sjølve. Det er tesen til evolusjonsbiologen David Sloan Wilson som denne hausten er gjesteprofessor på UiO.

Publisert 17. sep. 2015 13:00

Ansatte på fakultetene vurderer sentraladministrasjonen i lys av den store omorganiseringsprosessen som ble avsluttet i januar 2014. Samtidig gjennomfører den selv en arbeidsmiljøundersøkelse uavhengig av prosessen. Det henger ikke på greip, mener fagforeningsledere.

Publisert 17. sep. 2015 05:00

Arbeidsmiljøet i universitetets sentrale administrasjon skal kartlegges gjennom en spørreundersøkelse, men den viktigste delen av arbeidet begynner når de ansatte setter seg sammen for å diskutere resultatene.   

Publisert 16. sep. 2015 15:06

– UiO må sjølvsagt delta når me får sjansen til å utnytta eit anlegg som vil driva med frontforsking.  Det seier forskingsdekan Svein Stølen ved MN-fakultetet etter at 14 UiO-forskarar får høve til å samarbeida med sju skandinaviske universitet om dei store anlegga for nøytronforsking som er under bygging og planlegging i Lund.

Publisert 15. sep. 2015 16:58

– Det er svært prisverdig at UiB har tatt opp og fulgt opp denne saken, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne om UiBs første forsøk på et bærekraftig forskningsregnskap.