2015 - Side 5

Publisert 19. okt. 2015 14:35

Karolinska Institutet har det høgast rangerte medisinske fagmiljøet i Norden. På verdsrankinga til Times Higher Education kjem den svenske forskingsinstitusjonen på 12. plass, medan UiO hamnar på 83. plass.

Publisert 19. okt. 2015 05:00

Å selge forskerboligene, er et av tiltakene eiendomsdirektør John Skogen vurderer for å skaffe penger til å stoppe forfallet ved Universitetet i Oslo.

Publisert 18. okt. 2015 12:00

Khaled (28) fra Libanon studerer juss ved universitetet gjennom Students at Risk, som beskytter forfulgte studenter. Han flyktet fra hjemlandet på grunn av sitt menneskerettslige arbeid.

Publisert 16. okt. 2015 15:05

UiO-rektor Ottersen har tatt initiativ til en dugnad for flyktningene som kommer til Norge. Han åpner blant annet for å la flyktninger som har måttet avbryte studiene i hjemlandet, få fullføre her.

Publisert 16. okt. 2015 10:09

Jahreprisen ble i år delt mellom to prisvinnere: Ludvig M. Sollid ved UiO og Rikard Holmdal ved Karolinska Institutet i Stockholm. Se bildene her.

Publisert 15. okt. 2015 13:00

Da studieretningen Computational Physics ble tildelt universitetets utdanningspris i august, var det fjerde gang Fysisk institutt halte i land prisen. Det er flere ganger enn samtlige miljøer på de andre fakultetene.

Publisert 15. okt. 2015 05:00

Kraftige innsparinger må til om Universitetsbiblioteket skal unngå store underskudd.

Publisert 14. okt. 2015 15:16

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener en utvist professor fra Universitetet i Agder er en trussel mot Norge. Derfor anker staten dommen fra Oslo tingrett som opphevet utvisningsvedtaket, melder NRK.

Publisert 14. okt. 2015 12:19

Studentar på Institutt for informatikk, UiO sette i dag ny verdsrekord i å få verdas tyngste helikopterdrone opp i lufta.

Publisert 13. okt. 2015 05:00

Universitetet i Oslo rettar sterk kritikk mot måten forskingsdatabasen Cristin fungerer på. – No skal me skjerpa oss, lovar Cristin-direktør Katrine Weisteen Bjerde.

Publisert 12. okt. 2015 10:51

Kjell Inge Røkke vil betale utenlandsstudier for norske elitestudenter. Nå finkjemmes landets universiteter og høgskoler etter de beste talentene.

Publisert 9. okt. 2015 15:04

Det nye universietet skal bygge sterke fagmiljøer innen lærerutdanning, sykepleierutdanning og akvakultur. Kunnskapsministeren er tilfreds.

Publisert 9. okt. 2015 11:53

Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia får Nobels fredspris for 2015.  –Det er ein fin anerkjenning til det einaste landet som har hatt ei positiv utvikling etter den arabiske våren, seier Midtausten-ekspert Jacob Høigilt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 8. okt. 2015 14:22

Francis Fukuyama er superstjerne innanfor statsvitskapen. Onsdag trekte den snart 63 år gamle Stanford-professoren fullt hus i Universitetets aula.

Publisert 8. okt. 2015 10:15

Rektorene ved Universitetet i Oslo og NMBU på Ås ønsker å blåse liv i et nytt trepartssamarbeid, der Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er den tredje partneren.

Publisert 7. okt. 2015 22:58

Arbeiderpartiets hovedkritikk til årets forslag til budsjett fra Kunnskapsdepartementet er at de ikke satser på flere nye studieplasser.

Publisert 7. okt. 2015 14:10

– Når NRK kallar Kunnskapsdepartementet for budsjettvinnar, kan me ikkje protestera mot det, seier statssekretær Bjørn Haugstad til Uniforum.

Publisert 7. okt. 2015 13:07

Både UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen er nøgde med at  løyvingane til forsking og utvikling passerer ein prosent av bruttonasjonalproduktet i 2016. – Kunnskapsdepartementet kan reknast som ein av budsjettvinnarane, seier Dag Rune Olsen til Uniforum.

Publisert 7. okt. 2015 10:37

I statsbudsjettet for neste år foreslås det å gis økte midler til både utdanning og forskning. Studiefinansieringa blir derimot stående på stedet hvil.

Publisert 6. okt. 2015 12:30

Det er nærmest en unison forventning blant landets rektorer om nye regler for finansiering og flere stipendiater i statsbudsjettet. Og flere forventer mer penger til fusjoner.

Publisert 5. okt. 2015 09:08

Rektor ved Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen setter igang akademisk dugnad for flyktninger.

Publisert 3. okt. 2015 12:04

På Institutt for Informatikk er det satt opp skulpturer litt utenom det vanlige, som skal stimulere til etisk refleksjon rundt konsekvenser av teknologi. 

Publisert 1. okt. 2015 15:19

– Et hovedankepunkt mot THE-rankingen er at den ikke overholder normene for forskningsmetode. Man publiserer bare delvis metodene som er anvendt, og dermed blir det ikke mulig å tolke funnene skarpt, sier NTNUs tidligere rektor Torbjørn Digernes.

Publisert 30. sep. 2015 22:00

Universitetet i Oslo er best av de norske og suser opp 51 plasser på den prestisjefulle Times Higher Education-rangeringa. Universitetet blir nummer 135 av totalt 800 rangerte universiteter.

Publisert 30. sep. 2015 15:30

Universitetet i Oslo vil øke kildesorteringen fra dagens 32 prosent til 80 prosent på fire år.