2015 - Side 4

Publisert 3. nov. 2015 10:30

Krigen trekker ut i tid, og tilliten til syriske id- og utdanningsdokumenter er under økende press. Nå innfører Nokut en månedlig tillitsvurdering av utdanningsdokumenter fra Syria.

Publisert 2. nov. 2015 09:59

– Regjeringen vil fastsette nye kvalitetskriterier før vi behandler søknader fra høyskoler som ønsker å bli universitet eller vitenskapelig høyskole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 30. okt. 2015 16:47

Det er tre søkere som alle vil ha senter for forskning på høyreekstremisme. Høgskolen i Oslo og Akershus, med Lars Gule i spissen i samarbeid med NIBR, er en av søkerne.

Publisert 30. okt. 2015 12:39

Forskingssenteret ProTed på Det utdanningsvitenskapelige fakultet får holde frem som senter for fremragende utdanning i fem år til. Det bestemte NOKUT torsdag 29. oktober.

Publisert 29. okt. 2015 12:00

Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium har vedtatt at det skal gå gjennom framdrifta og avviklinga av Norsk Ordbok 2014 på eit styremøte før 28. februar neste år.

Publisert 29. okt. 2015 11:38

Bedrifter står i kø for å delta på ifi-dagen ved Institutt for informatikk.  Økonomiske krisetider legg ikkje nokon dempar på ynsket om å rekruttera informatikkstudentar til næringslivet.

Publisert 29. okt. 2015 10:34

Landets universiteter og høgskoler slurver med å sjekke om vitnemål og attester er ekte ved ansettelser og har liten kontroll på egne vitnemål, viser rapport fra Riksrevisjonen.

Publisert 28. okt. 2015 14:31

Det private Stanford University i California er verdas beste i humanistiske fag, ifylgje ei ny rangering frå Times Higher Education. Ingen norske universitet er mellom dei 100 beste.

Publisert 27. okt. 2015 10:04

«Hva skal vi med humaniora?», spurte Fritt Ord-rapporten i fjor. Forskningsrådet setter nå i gang ei storstilt evaluering som blant annet vil vise hvordan humanistisk forskning påvirker og utvikler samfunnet.

Publisert 26. okt. 2015 13:33

UiO vil ikkje lenger driva språksamlingane frå 1. januar neste år. Det vil likevel ikkje gå utover drifta av Nynorskordboka, Bokmålsordboka og Ordbanken, får Uniforum opplyst frå instituttleiar Kristian Emil Kristoffersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium.

Publisert 26. okt. 2015 11:51

Det populære Frokost med Bernt er tatt av plakaten. Dette til tross for at arrangementets navnefar gjerne skulle fortsatt noen år til.

Publisert 26. okt. 2015 09:20

Nokut vurderer om de kan ha tillit til utdanningsdokumenter fra Syria. Blir svaret nei risikerer syriske flyktninger å havne i årelang kø for å få godkjent utdannelsen fra hjemlandet.

Publisert 23. okt. 2015 16:53

Moderne ballett var det dei UiO-tilsette fekk presentert då Nasjonalballetten dansa under Lunsj med kultur i Georg Sverdrups hus i dag.

Publisert 23. okt. 2015 16:22

— Institusjonene har ikke fått godt nok fram overfor Kunnskapsdepartementet hva de reelle kostnadene ved å fusjonere blir, sier Petter Aaslestad. Nå tar han tre nye år som leder av Forskerforbundet.

Publisert 23. okt. 2015 05:00

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus skal vurdere en annen fordeling av utdanninger og fag seg imellom.

Publisert 22. okt. 2015 15:17

Hedvig Marie Egeland Nordeng skal forske på 100 000 norske mor- og barnepar for å finne ut hvilke langtidseffekter legemiddelbruk under graviditeten får. Prosjektet er det mest omfattende av sitt slag i verden.

Publisert 22. okt. 2015 11:31

Riksrevisjonen kritiserer Kunnskapsdepartementet for ikke å ha sørget for kvalitetssikrede tall for sin bevilgning på 30 milliarder kroner til statlige høgskoler og universiteter.

Publisert 22. okt. 2015 05:00

- Sjølv om vi veit at fleire institusjonar jobbar godt med kvoteordninga slik ho er i dag, viser ei evaluering av kvoteordninga at ordninga ikkje fungerer godt nok. Det seier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 21. okt. 2015 19:00

Universitetsstyret pålegger fakultetene å bruke oppsparte lønnsmidler til å finansiere forsking utenfor universitetets strategiske satsingsområder. Også Universitetsbiblioteket vil få en andel av pengene.

Publisert 21. okt. 2015 13:17

– Alle våre kvotestudentar har drege tilbake til heimlanda sine og deltatt i arbeidet med å byggja opp helsevesenet der. Derfor forstår eg ikkje kvifor regjeringa vil avskaffa ei så vellykka ordning, seier medisinprofessor Johanne Sundby.  

Publisert 21. okt. 2015 11:45

Juss-dekan Hans Petter Graver bekrefter at han vil søke på stillingen som høyesterettsjustitiarius.

Publisert 20. okt. 2015 12:11

UiO hamnar på 83.-plass i verda over universiteta med det beste medisinske fagmiljøet. – Det er sjølvsagt hyggeleg å gå opp og at me no plasserer oss blant dei 100 beste i eit viktig fagområde, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 20. okt. 2015 05:00

– Studentane våre skal læra å tenkja kritisk og stilla spørsmål ved alt det blir undervist i. I Japan blir ikkje kritisk tenking sett på som noko positivt, seier universitetsgrunnleggjar Michael Lacktorin i Kofu i Japan.

Publisert 19. okt. 2015 16:38

Det nye byrådet vil ha Oslo som kunnskapshovedstad, utvikle studentmodell à la Trondheim og støtter ambisjonen til Høgskolen i Oslo og Akershus om å bli universitet.

Publisert 19. okt. 2015 16:09

Regjeringa omdisponerer forskningsmidlene til Forskningsrådet. Næringsretta forskning får mer, mens forskning på offentlig sektor, bistand og utvikling kuttes. SUM-professor ser ikke hvordan dette henger på greip med regjeringas mål om å effektvisere bistanden.