2015 - Side 11

Publisert 26. mai 2015 14:42

Abelprisvinner John Nash jr. og hans kone Alicia døde i en trafikkulykke i New Jersey pinseaften. Den 19. mai fikk han og Louis Nirenberg utdelt Abelprisen i Universitetets aula.

Publisert 26. mai 2015 12:43

 

En stor delegasjon fra Universitetet i Oslo reiste i vinter til Sør-Afrika for å diskutere samarbeidsmuligheter. ­CO²-lagring er ett av flere nye satsingsfelt.

Publisert 23. mai 2015 05:00

Ketil Gaustad er 93 år og blant de siste gjenlevende av studentene som ble arrestert av tyskerne i 1943. I Tyskland var målet å omskolere studentene til gode nazister.

Publisert 22. mai 2015 15:55

Fossilet Ida skal synast fram på ei utstilling om evolusjonen på  Naturhistorisk museum i Tokyo. – Eg gler meg,  seier Idas «far» Jørn Hurum.

Publisert 22. mai 2015 12:00

Kongen i statsråd har godkjent bevisførsel av gradert informasjon og bruk av skyggeadvokat i statens forsvar mot to NTNU-stipendiaters saksøking av Utlendingsnemda.

Publisert 22. mai 2015 10:08

Ti år etter Kvalitetsreformen er studiegjennomføringen fortsatt svak. Kun 6 av 10 studenter gjennomfører studieløpet.

Publisert 21. mai 2015 09:49

– UiO ser det som en fordel at vi i tillegg til minimumskravene kan fastsette egne stillingskrav, uttaler prorektor Ragnhild Hennum.

Publisert 21. mai 2015 05:00

Det blei mykje bråk etter at Aarhus Universitet fusjonerte med fire mindre institusjonar i 2007. – Den største feilen me gjorde, var å sentralisera administrasjonen, seier dagens rektor Brian Bech Nielsen.

Publisert 20. mai 2015 11:29

– Jeg vet det er politisk ukorrekt å si her i Norge, men… den danske fusjonsprosessen hadde ikke vært mulig med valgte rektorer. Det sier den frittalende tidligere rektoren ved Syddanske Universitet, Jens Oddershede, som er én av Nordens mest kunnskapsrike fusjonspraktikere, med ti sammenslåinger på samvittigheten.

Publisert 20. mai 2015 05:00

– Barn i indre by må få sjå levande sauer, høner og kaninar i Botanisk hage på Tøyen. Det er draumen min, seier museumsdirektør Tone Lindheim.

Publisert 19. mai 2015 14:58

Til høsten får yngre forskere sitt eget forum.  Nå søker «Akademiet for yngre forskere» etter tjue medlemmer.

Publisert 18. mai 2015 15:11

Det er snart ett år siden NENTs etiske «dom» over petroleumsforskningen. Våren 2015 har fortsatt ingen av de største universitetene laget en slik oversikt.

Publisert 13. mai 2015 13:49

I 22 år var Gudmund Harildstad tilsett på UiO. I mars måtte han søkja NAV om dagpengar etter at prosjektet Norsk Ordbok 2014 formelt vart avslutta. Fagforeininga Parat krev at han får ventelønn.

Publisert 12. mai 2015 11:26

Regjeringen vil fra 2016 gi 10 millioner kroner årlig til et nytt senter som skal forske på høyreekstremisme. Det kom fram da regjeringen la fram revidert budsjett i formiddag.

Publisert 11. mai 2015 15:54

Gokstadmannen var både viking og verdsmann. Og truleg svært rik. Det konstaterer prosjektleiar Ellen Marie Næss som inviterer til utstillinga Gokstad i nytt lys.

Publisert 8. mai 2015 11:56

For 70 år sidan var den tyske okkupasjonen av Noreg over og landet var fritt. I kveld blir det minnekonsert for nazismen sine offer i Universitetets aula.

Publisert 8. mai 2015 11:12

NEMKO-eiendommen i Gaustadalleen er overtatt av Universitetet i Oslo, som slik skaffer seg 11 700 kvadratmeter med ny bygningsmasse.

Publisert 7. mai 2015 14:21

– Den akademiske fridomen er avgrensa i Kina. Nettopp difor er det viktig å ha gode fagfellar som kan gi oss meir kunnskap om situasjonen til menneskerettane i landet, meiner førsteamanuensis Maria Lundberg ved Norsk senter for menneskerettar på UiO.

Publisert 6. mai 2015 13:39

Forskerforbundet og NTL er kritiske til regjeringens forslag om at ansatte ikke lenger skal kunne søke opprykk til professor etter ekstern kompetansevurdering.

Publisert 6. mai 2015 12:52

Regjeringens forslag om å fjerne rett til opprykk til høyere stilling etter ekstern kompetansevurdering, får støtte fra universitetene. Regjeringen vil også gi institusjonene mulighet til å heve kravene for opprykk.

Publisert 5. mai 2015 17:46

Under halvparten av studentene fullfører utdanningen på planlagt tid. Nå ber kunnskapsministeren studentene ta seg sammen og gjøre noe han selv ikke klarte da han var student.

Publisert 5. mai 2015 17:08

Universitetsstyret kan med to tredjedels fleirtal vedta å godkjenna rektors kandidat til ny prorektor dersom den valde prorektoren går av før det er eitt år igjen av valperioden. Det blir altså ikkje automatisk omval på rektor og prorektor. Det vedtok Universitetsstyret med seks mot fem stemmer i dag.

Publisert 4. mai 2015 14:39

Tidlegare sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd blir einaste eksterne medlem i gruppa som skal sjå nærare på dagens styring av Universitetet i Oslo.

Publisert 4. mai 2015 11:56

Julie Paus-Knudsen frå Reallistlista er vald til ny leiar for Studentparlament.

Publisert 30. apr. 2015 17:11

Ni av ti universitets- og høgskulelærarar meiner studiet kan bli meir relevant for arbeidslivet om arbeidsgjevarar og utdanningsinstitusjonar samarbeider. Det viser ein ny rapport frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning- NOKUT.