– UiO vil svekkes om HiOA blir universitet

Rektor Trond Blindheim ved Markedshøyskolen holder på at HiOA og UiO bør slå seg sammen. Han tror det kan svekke UiO om høyskolen blir universitet.

Curt Rice og Ole Petter Ottersen burde revurdere fusjon, mener Trond Blindheim. 

Foto: Skjalg Bøhmer Vold i Khrono

Hverken UiO eller HiOA ønsker å fusjonere. Begge skoler har behandlet forslag om det, og konkludert med nei. Det var dumt, mener Markedshøyskolerektor og omdømmeekspert Trond Blindheim. 

– Det mest naturlige ville vært å fusjonere HiOA og UiO. Da kunne UiO tatt tilbake sin gamle posisjon som Norges største universitet (noe NTNU blir etter sin fusjon med tre høgskoler, journ.anm.). Det er en utvikling som går i retning av mer fusjonering. Både i Danmark og Sverige har de hatt denne utviklinga, og nå er det vår tur, sier han.

Viserektor Ragnhild Hennum tydeliggjør at fusjon ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt.

– UiO og HiOA lever godt ved siden av hverandre og er to institusjoner med ulik profil. Fusjon er ikke alltid nødvendig for å få det beste ut av to institusjoner, sier hun.

– Kan gå utover UiOs omdømme

Blindheim er usikker på om HiOA får bli universitet.

– Det er ikke gitt at HiOA blir et universitet med det første, selv om de søker. I så fall må de først ta noen lange runder med NOKUT. Jeg ser også for meg at kunnskapsministeren har noen meninger om dette. Regjeringa forsøker å effektivisere utdanningssektoren, og da virker det litt rart med to universiteter i en by på Oslos størrelse, sier Blindheim.

Dersom HiOA skulle lykkes med å få universitetsstatus, er ikke det nødvendigvis godt nytt for UiO, tror Blindheim. Spesielt ikke dersom HiOA velger å gå for å ha "profesjonsuniversitet" i navnet sitt.

– HiOA posisjonerer seg virkelig med å kalle seg profesjonsuniversitet. Det er en skikkelig god idé, og viser vilje til praksisnærhet og bransjeretting. Det gir god markedsføring og gode samarbeidsmuligheter. Da blir universitetet til sammenligning «bare» et universitet mer løsrevet fra hva arbeidslivet trenger, sier han, men gjentar at fusjonering ville vært det beste:

– Selv om dette med profesjonsuniversitet er bra, kan det like gjerne legges under UiO. Argumentene for å ha et profesjonsrettet universitet er gode, men argumentene mot fusjonering er dårlige. Det er pussig å ha to universiteter i denne lille byen, det er som om vi skulle hatt to operaer, sier Blindheim. 

Hevder fusjoner er nødvendige

Blindheim hevder fusjonene i sektoren er helt nødvendige.

– I Norge er det 23-24 institusjoner som har rett til å gi folk doktorgrad. I Danmark er det bare 10, og i Sverige 12 – til tross for at svenskene er nesten dobbelt så mange som oss. Det sier noe om våre muligheter for fusjonering. Stjerneutvalget som ble satt ned av forrige regjering konkluderte med at fusjoner, enten ved tvang eller frivillig, er nødvendig i sektoren. Denne regjeringa gjennomfører dem, sier han.

Han mener deler av utdanningssektoren har glemt hvem de er til for.

– Noen steder virker det nesten som det er flere ansatte enn studenter. Hva er de ansatte til for, seg selv? Det er studentene som skal være fokuset hos institusjonene, sier han. 

Selv om Blindheim er for fusjonering, mener han at det ikke er nødvendig at hans egen høyskole, Markedshøyskolen, fusjoneres - for eksempel med BI. Han sier likevel at han noterer seg at det også legges opp til fusjonering av private skoler til neste år. 

Av Jenny Dahl Bakken
Publisert 24. sep. 2015 12:57 - Sist endra 24. sep. 2015 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere