2014: Sa opp 23 ansatte i Norsk Ordbok Nå: UiO: – Ikke bemanning til å fullføre

I fjor sa UiO opp de ansatte i Norsk Ordbok. Nå vil de si fra seg midler de har fått for å lage brukerveiledning, fordi de ikke har ressurser. Både ordbokas redaktør og kulturministeren reagerer.

Prosjektet Norsk Ordbok skulle i utgangspunktet vært ferdigstilt i 2014. Ordboka ferdigstilles i løpet av året, men universitetet ønsker ikke å utvikle en brukerveiledning.

Foto: Ola Sæther

Det er i et brev til Kulturdepartementet at Universitetet i Oslo skriver at de ikke har den bemanninga som trengs for å få laget en brukerveiledning til gigantordboka Norsk Ordbok. Det til tross for at universitetet har fått 400 000 spesifikt til denne brukerveiledninga.

– Pengene til å lage brukerveiledning er allerede bevilga. De skal etter søknaden dekke ekstern hjelp, og kommer i tillegg til innsats fra egne ansatte. De pengene har UiO fått, men de vil heller gi dem fra seg enn å få laget en veiledning. Det er merkelig, sier hovedredaktør Oddrun Grønvik i Norsk Ordbok.

At universitetet først sier opp folk, for deretter å si til departementet at de ikke kan fullføre fordi de ikke har bemanning, er påtakelig, mener Grønvik.

– Dersom universitetet ville ha en ryddig avslutning på NO2014-prosjektet, forstår jeg ikke hvorfor de har gått fram som de har gjort, sier hun.

Kulturdepartementet reagerer

Ordboka skulle opprinnelig vært ferdig i 2014. Da det ble klart at dette ikke ville gå, sa universitetet opp samtlige 23 medarbeidere. 6 av dem gikk til sak og oppnådde rettslig forlik med universitetet, og nå skal prosjektet ferdigstilles innen 31. desember.

Retten la til grunn at kontrakten for de ansatte gjaldt til ferdigstillelse av prosjektet, og at alle de ansatte derfor ikke kunne sparkes før prosjektet var ferdig. Kulturdepartementet virker også å ha denne forståelsen, for de reagerer på universitetets henvendelse.

– Det er sterkt beklagelig at universitetet ikke ser seg i stand til å prioritere arbeidet med en brukerveiledning helt i sluttfasen, sier kulturminister Thorhild Widwey (H) til Klassekampen, og slår fast at universitetet har et ansvar for å lose prosjektet i land.

– Hvis universitetet ikke kan klare dette selv, må det sørge for at andre kan gjennomføre det innen årsskiftet, sier hun til avisen.

UiO: – Situasjonen har endret seg

Universitetet forsvarer seg med at ting har endret seg siden pengesøknaden ble sendt.

– Vi har måttet gjøre fortløpende vurdering av hvilke ressurser vi har til rådighet, sier instituttleder Kristian Emil Kristoffersen ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier til Klassekampen.

Han understreker i intervjuet med avisen at universitetet skal følge sin forpliktelse med å fullføre ordboka, og hevder veiledninga ikke faller innenfor dette.

– Våre forpliktelser har vært begrenset til papirversjonen av Norsk Ordbok, sier han.

Dyrt å sette prosjektet ut

Ifølge hovedredaktør Grønvik er en slik brukerveiledning nødvendig for å få fullt utbytte av ordboka.

– Ordboka bør kunne brukes av alle, fra skoleelever og studenter til taleskrivere og ivrige kryssordløsere. Uten en slik veiledning blir noe av brukervennligheten borte. Det er som om vi gir folk et vindu der de kan se inn i dette skattkammeret, men ikke lager noen nøkkel så de kan åpne døra, sier hun til Uniforum.

Hun tror det blir dyrere å sette prosjektet ut, enn å fullføre det ved universitetet.

– De utenfor universitetet det er mest nærliggende å se for seg kunne ha gjort dette, er forlaget Samlaget. Men det vil bli dyrere å gjøre dette utenfor universitetet, når vi har den kompetansen som trengs her på instituttet. Pengene bør stilles til disposisjon i stedet for at universitetet gir dem fra seg, sier hun.

Prosjektleder for Norsk Ordbok, Åse Wetås, ønsker ikke å uttale seg om saken.

Av Jenny Dahl Bakken
Publisert 29. sep. 2015 17:27 - Sist endra 5. okt. 2015 15:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere