Åpnet nytt senter for tarmkreft

K.G. Jebsen senter for tarmkreft ble offisielt åpnet ved en tilstelning på Holmenkollen Park Hotell 28. august. Senteret er underlagt Oslo universitetssykehus og blir ledet av UiO-professor og OUS-overlege, Ragnhild A. Lothe.

INNVIET NYTT FORSKNINGSSENTER: Daglig leder Kåre Rommetveit i  K.G.Jebsen-stiftelsen, påtroppende senterleder Ragnhild A. Lothe og styreleder Hans Peter Jebsen under den offisielle åpningen av K. G. Jebsens senter for tarmkreftforskning.

Foto: Ram Gupta ved Oslo universitetssykehus

Av de sju K.G. Jebsensentrene som OUS er tilknyttet, er dette det første som organisatorisk er underlagt sykehuset. De øvrige sentrene er formelt underlagt UiO.

Det nye senteret blir altså ledet av kreftforsker Ragnhild A. Lothe, professor ved UiO og overlege ved OUS. Bevilgningen fra K.G. Jebsenstiftelsen er 16 millioner kroner over fire år, skriver Oslo universitetssykehus i en pressemelding.

Landets fremste tarmkreftforskere

Målsettingen for senteret er å finne fram til bedre diagnostisering og behandling av tykk- og endetarmskreft samt å bidra til økt effektivitet og pasientgevinst i sykehuset. Senteret vil samle landets ledende tarmkreftforskere.

- Vi har lenge ventet på at dette fagmiljøet skulle slå til med en søknad til oss, sier stiftelsens daglige leder Kåre Rommetveit.

- Dette er et meget sterkt fagmiljø, og vi er svært glade for at de nå har fått opprettet et senter, sier han videre.

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, fremhevet i sin gratulasjonstale hvor viktig det er med  tverrfaglig forskningssamarbeid for å løse globale helseutfordringer. Tarmkreft, som globalt tar livet av hundretusenvis hvert år, er en slik utfordring.

Nært samarbeid mellom UiO og OUS

I følge rektor vil det nære samarbeidet mellom sykehuset og UiO, slik det kommer til uttrykk i K.G. Jebsensentrene, bidra til å sette Osloregionen på det internasjonale forskningskartet.

Professor og overlege Sigbjørn Smeland, leder for vertsklinikken til det nye senteret, viste i sin gratulasjonstale til at senteret er et utmerket eksempel på hvordan translasjonsforskning kan organiseres innenfor rammen av et Comprehensive Cancer Centre slik som Oslo universitetssykehus.

Emneord: Medisin, Forskning
Publisert 5. sep. 2014 10:26 - Sist endret 29. sep. 2014 10:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere