– Prøvde å pynte på en sak som er ubehagelig for rektor

– Det skader universitetet at rektor er så opptatt av å vise en flott fasade utad, mens viktige problemer feies under teppet, sier professor og styremedlem i Akademisk forum Johan F. Storm . Også professor Andreas Føllesdal reagerer på håndteringen av prorektors avgang.

LITE DEBATT: Ruth Vatvedt Fjelds avgang har til nå ikke ført til noe særlig debatt blant UiOs ansatte. Det til tross for at omstendighetene rundt har vakt oppsikt. – Det er et utbredt problem, og et tegn på alvorlig systemsvikt ved universitetet, at mange ikke orker, våger eller har tid til å engasjere seg i en sak, selv om de synes den er viktig, mener professor Johan F. Storm.

Foto: Ola Sæther

Professor Ruth Vatvedt Fjeld har i flere intervjuer reagert på UiOs bruk av ordet «personlig» i forbindelse med at hun trakk seg som prorektor på UiO. Begrepet er brukt både i saksbehandlingen til Universitetsstyret og i pressemeldingen om saken.

Hennes negative reaksjon deles av flere.

Medisinprofessor og styremedlem i Akademisk forum Johan F. Storm er svært kritisk til at ledelsen og kommunikasjonsdirektøren på denne måten «legger ord i munnen» på Fjeld.

– Ikke akseptabelt

– Det minste man må kunne forvente er at den begrunnelsen som Vatvedt Fjeld selv ga da hun gikk av blir ærlig og korrekt gjengitt av rektor og universitetet. Men ledelsen prøvde tydeligvis å pynte på fremstillingen av en sak som er ubehagelig for rektor. Det er ikke akseptabelt. Generelt mener jeg håndteringen av prorektors avgang ikke svarer til den åpenheten og sakligheten man bør kunne forvente ved et universitet, sier professoren.

– Du kjenner jo rektor fra før.  Er du overrasket over det som har skjedd?

– Nei, dessverre ikke. Det skader universitetet at rektor er så opptatt av å vise en flott fasade utad, mens viktige problemer feies under teppet. Utviklingen gir grunn til bekymring. Ledelsen må ikke miste av syne at åpenhet, saklig, ærlig, uredd og kritisk debatt er livsviktig for universitetet, sier Storm til Uniforum.

«Propagandaministeriet»

Også professor Andreas Føllesdal ved PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, har merket seg uheldige sider ved prorektoravgangen.

– Det er leit å se hvordan denne saken som er trist i seg selv, er håndtert kommunikasjonsmessig i etterkant, sier han.

– På hvilken måte da?

– Kommunikasjonsdirektøren er tydeligvis ikke i stand til å lage en pressemelding som begge parter kan si seg enig i. Det demonstrerer sviktende kommunikasjon også i dette leddet av saken, utdyper Føllesdal.

At Fjeld ikke kjenner seg igjen i pressemeldingen, kan tyde på at det har skjedd ting i kulissene som ikke er som de skal, mener professoren. Selv ser han universitetets håndtering av saken utad i en større sammenheng:

– Jeg registrerer et beklagelig mønster i at Kommunikasjonsavdelingen ikke lever opp til sitt navn. Det er for sjelden dialog eller «kommunikasjon».  I noen kretser kalles den derfor propagandaministeriet.

– Oppfatter du «neddyssingen» av det konfliktfylte i saken som en form for krise- eller omdømmehåndtering?

– Ja, det er nok det.

– Mange orker ikke engasjere seg

Føllesdal og Storm sitter sammen i styret i Akademisk forum. Nå og da arrangerer foreningen debattmøter, siste gang om «Fryktkultur eller ytringsfrihet i akademia?» i mars.

Fjelds avgang har til nå ikke ført til noe særlig debatt blant UiOs ansatte. Det til tross for at omstendighetene rundt har vakt oppsikt: UiOs styre vedtok å se vekk fra reglementet som sier at avgangen skulle ført til nyvalg av rektor og Vatvedt Fjeld beskriver i flere intervjuer hvordan hun opplever seg dårlig behandlet.

Storm mener det er symptomatisk for flere viktige spørsmål ved universitetene.

– Det er et utbredt problem, og et tegn på alvorlig systemsvikt ved universitetet, at mange ikke orker, våger eller har tid til å engasjere seg i en sak, selv om de synes den er viktig. Mange strever med å skaffe forskningsmidler og holde hodet over vannet. Og man engster seg ofte for at det kan være risikabelt å snakke åpent. Dette gjør at selv saker som kommer frem i media, ofte bare vises litt, som toppen av et isfjell, slik at leserne ikke forstår hvor alvorlige problemene egentlig er. Dette svekker også debatten, sier han.

Forstår Fjelds reaksjon

Selv mener han saken er alvorlig, men har vært opptatt dag og natt den siste uken med en søknad til Forskningsrådet.

– Hva reagerer du på? Brudd på UiOs valgreglement eller opplevelsene til Ruth Vatvedt Fjeld?

– Begge deler.  Det rammer både henne og oss andre at hennes egen begrunnelse ikke blir gjengitt av ledelsen på en korrekt måte som hun er enig i. Jeg forstår godt at hun reagerer sterkt. Brudd på reglementet er også ille, særlig når det bidrar til å svekke demokratiet.   Prinsipielt bør det være slik ved et valg, at velgerne vet hvem de stemmer på. Det er en pakke. Jeg vil anta at mange, ikke minst på HF, stemte på Ottersens lag på grunn av Fjeld. Så forsvinner hun ut, og velgerne sitter tilbake med noe annet enn det de stemte på.

Et spørsmål om ytringsfrihet

Storm mener saken på flere måter har relevans for spørsmålet om ytringsfrihet i akademia.

– Det er veldig prisverdig og positivt at Vatvedt Fjeld går åpent ut med erfaringene sine, så vi får vite mer om hva som faktisk har hendt. Det viser liten respekt for ytringsfriheten og saklig debatt når ledelsen tydeligvis vrir på og tilslører hennes egen begrunnelse for å fratre.

– Hva synes du om at rektoratet kort tid etter styremøtet ga beskjed til Uniforum om at de ikke lenger kommenterer saken?

– Jeg synes ikke det går an. Dette er en alvorlig sak, og de må kunne stå for det som skjedde i åpen debatt. Så lenge det er interesse for saken på UiO, bør den kunne kommenteres.

Avviser mangel på åpenhet

I etterkant av at beskjeden var gitt til Uniforum, har rektoratet snudd i akkurat dette spørsmålet. Mens saken i lang tid ikke har vært omtalt i riksmedia, skrev Klassekampen om den i går og i dag. Her er også Ole Petter Ottersen intervjuet, og han vil nå uttale seg også til Uniforum.

At håndteringen av prorektors avgang ikke lever opp til den åpenheten og sakligheten man bør kunne forvente ved et universitet, slik Storm hevder, avvises av rektoren:

– Prorektors fratredelsesbrev og hennes begrunnelse har ligget ved sakspapirene – dette har altså vært helt åpent. I tillegg var Fjeld til stede under styrets behandling av saken, hun hadde full anledning til å ta ordet, noe hun valgte ikke å gjøre. Universitetsledelsen har behandlet denne saken med åpenhet og saklighet, skriver Ottersen på e-post.

Påstanden om at han er opptatt av å holde fasade utad, kommenterer rektoren ikke.

Til Føllesdals synspunkt om at saken har vært dårlig håndtert fra kommunikasjonsdirektørens side, svarer Ottersen dette:

– Vi må bare registrere at Føllesdal mener vi ikke har lykkes med kommunikasjonen i denne saken.
 

Les også:

* TF-dekan: – UiO var i en tvangssituasjon og valgte enkleste vei ut

* Trakk seg som prorektor – reagerer på UiOs versjon
* Trekker seg etter langvarig mangel på arbeidsoppgaver
* Brøt reglementet for å hindre nytt rektorvalg – nå kan reglementet bli endret
* Ole Petter Ottersen: – Eg er svært lei meg

Av Helene Lindqvist
Publisert 23. mai 2014 12:39 - Sist endret 23. mai 2014 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere