Torbjørn Røe Isaksens finansråd er klart

Ekspertgruppen som skal gå gjennom finansieringen av universiteter og høyskoler er nå klar. Uppsala-professor Kerstin Sahlin og UiO-professor Bjørn Stensaker er to av medlemmene.

FINANSRÅD KLART: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nå klart et ekspertråd som skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler.

Foto: Ola Sæther

Det var i dag kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen satte ned den faglige ekspertgruppen.

– Det viktigste oppdraget blir å se på hvordan eventuelle endringer i finansieringen kan bidra til å styrke kvaliteten på forskning og utdanning, sier statsråden i en pressemelding.

Universiteter og høyskoler har et omfattende samfunnsmandat knyttet til forskning, utdanning og formidling, og de er viktige bidragsytere i sin region. Det har i en tiårsperiode vært en vesentlig vekst i omfang av utdanning og forskning ved institusjonene. Det har blitt flere studenter, flere doktorgrader og mer publisering per forsker, går det fram av pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Samtidig peker evalueringer og forskning på at universitets- og høyskolesektoren er preget av mange små og fragmenterte fagmiljøer, at institusjonene blir likere og at Norge i mindre grad enn sine naboland bidrar til gjennombrudd i forskningen. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Statistisk sentralbyrå har i flere rapporter påvist betydelige utfordringer knyttet til kvalitet og frafall, melder Kunnskapsdepartementet.

- Vi ber ekspertgruppen om faglige råd for hvordan vi kan nå regjeringens mål for universitets- og høyskolesektoren, sier Røe Isaksen.

Ekspertgruppen består av norske og nordiske fagpersoner. De har bred faglig kompetanse innen høyere utdanning og økonomisk styring i offentlig sektor. Gruppens medlemmer skal være faglig uavhengige og ikke representere sektorinteresser.

Gruppens arbeid skal levere sin rapport ved årsskiftet 2014/2015.

Ekspertgruppen skal ledes av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå.

Kunnskapsdepartementet har også lyst ut et oppdrag for å gjennomgå kostnader ved universiteter og høyskoler. Departementet ønsker bedre kjennskap til hvordan kostnader ved institusjonene er fordelt på ulike deler av deres kjernevirksomhet (utdanning, forskning, formidling). Resultater fra dette oppdraget vil inngå som grunnlag for ekspertgruppen i deres arbeid, skriver departementet.

Disse sitter i ekspertgruppen:

Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved SSB (leder)

Astrid Oline Ervik, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Norges handelshøgskole

Hanne Foss Hansen, professor ved Universitetet i København

Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen

Ole Ringdal, direktør International research institute of Stavanger (IRIS)

Kerstin Sahlin, professor ved Universitetet i Uppsala

Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet

Bjørn Stensaker, professor ved Universitetet i Oslo

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk
Publisert 10. apr. 2014 14:35 - Sist endret 10. apr. 2014 14:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere