April - Side 2

Publisert 2. apr. 2014 15:20

Vestlige akademikere bør vurdere akademisk boikott av Russland. Det er skremmende hvordan enkelte russiske forskere støtter Putins aggressive politikk, mener professor Iryna Lukianenko fra Universitetet i Bergens samarbeidsuniversitet i Kiev.

Publisert 2. apr. 2014 14:50

Det vil vera til stor skade for samarbeidet mellom Noreg og Frankrike om UiO trekkjer seg ut av Studiesenteret i Caen, slik eit utval nedsett av universitetsleiinga går inn for. Det meiner eit nesten samla fagmiljø i fransk, som vil hindra at UiO bryt ut av universitetssamarbeidet.

Publisert 2. apr. 2014 12:57

Det norske instituttet i Athen og Studiesenteret i Caen bør ikkje lenger vera ein del av porteføljen til Universitetet i Oslo. Det går fram av ein rapport frå eit utval som har gått gjennom sentra på oppdrag frå UiO-leiinga.