Jens Stoltenberg nekter å kommentere Statoils universitetsavtaler

FNs klimautsending Jens Stoltenberg vil ikke uttale seg om samarbeidsavtalene mellom norske universiteter og Statoil.

INGEN OLJEDEBATT: Jens Stoltenberg sier han ikke har satt seg inn i debatten om de etiske aspektene med oljeforskning, men at han ønsker fortsatt olje- og gassproduksjon i Norge. Han talte for et fullsatt auditorium under karrieredagen på Dragvoll tirsdag.

Foto: Kristoffer Furberg fra Universitetsavisa

Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg sier han ikke har satt seg inn i debatten om de etiske aspektene med oljeforskning, men at han ønsker fortsatt olje- og gassproduksjon i Norge. Han talte for et fullsatt auditorium under karrieredagen på Dragvoll tirsdag denne uken.

 – Jeg mener vi skal fortsette med norsk olje- og gassproduksjon under strenge reguleringer.

Arbeiderpartilederen kjørte Tesla fra Oslo til Trondheim for å holde foredrag under karrieredagen på Dragvoll tirsdag. Like før satt den tidligere statsministeren i møter med blant annet Sintef og NTNU-rektor Gunnar Bovim på universitetet.

– Jeg mener det er viktig at man har samarbeid med næringslivet og forsker sammen med dem.

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er i ferd med å se nærmere på de etiske sidene knyttet til petroleumsforskning. Debatten rundt dette har blåst opp etter at UiB-rektor Dag Rune Olsen ba komiteen vurdere saken. Like før jul signerte NTNU en samarbeidsavtale med Statoil.

Stoltenberg vil ikke uttale seg om debatten og problematikken.

– Jeg tror ikke jeg kjenner den debatten så godt, så jeg tror ikke jeg skal snakke om det. Jeg mener det er viktig at man har samarbeid med næringslivet og forsker sammen med dem, sier den tidligere statsministeren til Universitetsavisa.

Kritisk studentspørsmål
Etter å ha holdt foredrag om karriere og klima foran flere hundre studenter i auditorium D10 på Dragvoll, ville en student vite hva Stoltenberg synes om Statoil-avtalen.

– Jeg vil ikke si noe om denne avtalen før jeg vet noe om den, svarte han og fulgte opp med å gi en generell betraktning av sitt syn på Statoils virksomhet:

– Jeg kan være for og i mot det Statoil driver med, men det er ikke min oppgave å bestemme over avtaler mellom dem og NTNU. FN og jeg som klimautsending har ikke en offisiell mening om norsk oljepolitikk, sier Stoltenberg.

Ap-lederen pekte videre på at oljeproduksjonen på norsk sokkel er halvert, mens gassproduksjonen øker.

Han vedgikk deretter at oljen er en svært viktig inntekt for Norge, og at det vil være vanskelig å si fra seg denne på miljøidealistisk grunnlag.

– Dessuten er det stor risiko for at en stor del av energiforbruket norsk olje dekker, vil bli erstattet med mer miljøfiendtlig kullkraft om vi kutter oljeproduksjonen i dag. Jeg mener vi skal fortsette med norsk olje- og gassproduksjon under strenge reguleringer.

Klimautfordringene skal løses med kunnskap
Stoltenberg sier til Universitetsavisa at han ønsker å bruke norske kunnskapsmiljøer i arbeidet han skal gjøre som FNs klimautsending. Dette var tema for møtet med NTNU og Sintef.

– Vi har snakket om klima og all den klimakunnskapen NTNU og Sintef har. Det gjelder solenergi, karbonfangst og mange typer miljøvennlig energi. Kunnskap skal løse klimautfordringene.

Emneord: Etikk, Realfag, Naturfag Av Kristoffer Furberg i Universitetsavisa
Publisert 7. feb. 2014 11:18 - Sist endret 7. feb. 2014 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere