Medisinstudent fikk medhold mot UiO

UiO brøt loven da en medisinstudent ikke fikk delt opp semesteret i forbindelse med fødselspermisjon. Det konkluderer Likestillings- og diskrimineringsombudet.

KAN KLAGE: UiOs argumenter holdt ikke for ombudet. Men om universitetet likevel vil stå på sitt, kan saken klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.   (illustrasjonsfoto)

Foto: Colourbox

Avbrekket fra studiene kan bli langt for studenter som føder barn midt i semesteret. En medisinstudent med termin i mars 2013, ønsket å følge undervisningen fram til fødselspermisjonens start, for så å fortsette der hun slapp året etter.

Men fakultetet svarte nei til dette. Og det samme gjorde UiOs sentrale klagenemnd.

Nå har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) konkludert med at universitetet med det brøt likestillingslovens § 5.

Kunne vært lovlig

Slik ombudet vurderer saken, er det ingen tvil om at studenten, ved å bli henvist til å gå første halvdel av femte semester to ganger, ble dårligere stilt enn andre på grunn av uttak av foreldrepermisjon.

En slik forskjellsbehandling kan likevel være lovlig, peker ombudet på, dersom det sannsynliggjøres at forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.

Men det er ikke tilfellet i denne saken, konkluderes det.

Gjorde unntak for andre

Slik Uniforum tidligere har skrevet, begrunnet UiO avgjørelsen med at undervisningen i femte semester er «integrert og kompleks» og at en ny student som kommer midt i semesteret, kan virke forstyrrende på gruppedynamikken i studiet. Nok et argument har vært ressurshensyn. Det anses ikke som heldig at studieplasser blir stående tomme deler av semesteret.

Høsten 2012 fikk derimot to andre medisinstudenter innvilget nøyaktig samme type permisjon i femte semester som kvinnen som hadde fått barn, ikke fikk. En avtale mellom UiO og Olympiatoppen har nemlig sikret studenter som driver toppidrett, permisjonsordninger som ingen andre, uansett grunn, har tilgang til.

Som følge av denne saken har UiO imidlertid varslet full gjennomgang av avtalen. Og allerede er den strammet inn, slik at heller ikke studenter som driver toppidrett kan få permisjon fra og med femte semester.

Avviser UiOs argumenter

Likestillingsombudet poengterer at det ikke går fram av universitetets redegjørelse at erfaringene med å dele opp femte semester, har vært dårlige.

Ombudet kan heller ikke se at mindre endringer i smågruppene i løpet av et semester utgjør en så stor ulempe at det er nødvendig å forby dette av hensyn til faglig forsvarlighet. Her legges det til grunn at antall studenter som skal ut i foreldrepermisjon, vil være begrenset.

Til UiOs argument om ressursbruk innvendes det at universitetet uansett vil måtte sette av plass på femte semester to ganger for denne studenten. Med den løsningen UiO har gått inn for, ville studenten først gått halve femte semester før permisjonen, og deretter hele femte semester etter endt permisjon.

UiO kan klage til nemnda

UiO har fått frist til 15. februar med å gi tilbakemelding på hvordan de vil løse saken. Alternativt kan saken klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Viserektor Ragnhild Hennum sier til Uniforum at UiO ikke kan kommentere saken før de har svart LDO.
 

Les også:

*
UiO innrømmer «uheldig» permisjonspraksis
* Avtale med Olympiatoppen kan være lovstridig
* Risikabelt å bli gravid på OD

 

 

Emneord: Likestilling, Studentsaker Av Helene Lindqvist
Publisert 11. feb. 2014 15:32 - Sist endret 6. feb. 2018 14:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere