Fem forskningsmiljøer ved UiO vil bli innovasjonssenter

Fem forskningsmiljøer fra medisin, geolog, kjemi, ernæringsvitenskap   og informatikk ved UiO vil gjerne bli senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 15 nye SFI-er skal starte opp i 2015, melder Forskningsrådet.

FEM VIL BLI SFI: Fem forskningsmiljøer ved UiO har meld seg på i konkurransen om å bli ett av de 15 sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Foto: Ola Sæther

Forskningsrådet har mottatt 57 søknader fra bedrifter og forskningsmiljøer som ønsker å få status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Inntil 14 nye SFI-er skal starte opp i 2015.

– Vi er svært fornøyde med at interessen er stor og jeg er sikker på at vi får et meget godt utvalg nye SFI-er, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet i en pressemelding.

– Regjeringen har fremhevet næringsrettet forskning som et satsingsområde for å bygge et mer kunnskapsintensivt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv. SFI-ordningen er et vesentlig virkemiddel for å lykkes med dette. Den skal bidra til verdiskaping og næringsutvikling ved at det systematisk og langsiktig bygges opp næringsrelevant kunnskap, blant annet gjennom utdanning av forskere, fortsetter hun.

Tredje generasjon SFI
SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning og kompetanseutvikling, i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. De første 14 SFI-ene ble startet opp i 2007 og avsluttes i 2014/2015, mens sju nye sentre kom til i 2011.

Det er dermed søknadsbunken til tredje generasjon SFI-er som nå er innsendt. Forskningsrådet vil bevilge inntil 160 millioner kroner årlig fra 2015 – det betyr en offentlig satsing på 1,3 milliarder kroner de neste åtte årene.

Dette er de fem forskergruppene fra UiO som søker om å bli senter for forskningsdrevet innovasjon:

Centre for DNA and RNA diagnostics

Centre for Scalable Data Access,

Enhanced recovery from tight rocks,

Norwegian Radiation Laboratory

NutriCentre: Clinical Nutrition Decision Support Systems

Miljøer ved landets universiteter står bak 30 av de 57 søknadene. 18 kommer fra instituttsektoren, resten fra høgskoler og helseforetak.

NTNU og SINTEF har arbeidet fram desidert flest potensielle sentre, med henholdsvis 13 og 12 søknader.

Søknadene skal nå igjennom vitenskapelig vurdering av internasjonale eksperter. Nasjonale paneler skal vurdere potensialet for innovasjon og verdiskaping. Forskningsrådets hovedstyre vedtar hvilke søknader som skal gis støtte innen utgangen av året.

 

Emneord: Innovasjon, Universitetspolitikk, Forskningspolitikk
Publisert 18. feb. 2014 16:06 - Sist endret 18. feb. 2014 16:17

SFI-søknader har flere partnere

I de fem SFI-søknadene nevnt over er UiO koordinator, men vi har en sentral rolle i langt flere av de innsendte søknadene. Et SFI-konsortium består generelt av mange partnere, det er gjerne en slags "landslag" innenfor et bestemt område. Synes derfor det er synd at ikke NFR nevner alle involverte institusjoner når de omtaler SFI'ene.

Vebjørn Bakken - 19. feb. 2014 09:24

Enig med Vebjørn Bakken. Og når man først velger å fremme noen forskninsmiljøer (medisin, geolog, kjemi, ernæringsvitenskap   og informatikk) så blir det misvisende når man uteglemmer Fysisk institutt som faktisk leder to av UiOs fem SFI-initiativer.

Jøran Idar Moen - 20. feb. 2014 11:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere