2013 - Side 9

Publisert 5. juni 2013 11:39

Å bidra til å reformere utdanningssystemet har vært en av målsettingene til det skandinaviske regionstudiet i Aserbajdsjan. Har prosjektet lyktes? Dette er et av temaene på en konferanse i Vitenskapsakademiet 7. juni.

Publisert 5. juni 2013 09:51

En samlet Kirke-, undervisnings- og forskningskomité (KUF) på Stortinget støtter regjeringens forslag om en langtidsplan for forskning. Opposisjonen krever at regjeringen organiserer et eget forskningspolitisk råd, ledet av statsministeren.

Publisert 4. juni 2013 13:06

«Du må gå dit pucken er på veg og ikkje dit den har vore». Denne setninga av ishockeyens mest kjente far, Walter Gretzky, gjorde kunnskapsminister Kristin Halvorsen til sin då ho opna det flunkande nye CIENS toppsenter i Forskningsparken i formiddag.

Publisert 3. juni 2013 14:36

– Næringslivet må sjå verdien av å investera i forsking utan å krevja at pengane skal koma frå offentlege kjelder. Det er både kunnskapsminister Kristin Halvorsen og næringsminister Trond Giske einige om. Forskingsbarometeret 2013 viser at norsk næringsliv brukar mindre på forsking og utvikling enn andre land.

Publisert 30. mai 2013 00:02

– Universitetet må som alle andre organisasjonar omstilla seg, sjølv om det kostar litt rabalder, meiner dekan Frode Vartdal på Det medisinske fakultetet. Han støttar heilhjarta opp om prosjekt Internt handlingsrom.

Publisert 29. mai 2013 23:39

I dag vil universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presentera modellen for framtidas sentraladministrasjon for fagforeiningane på UiO. Så langt er dei berre usamde i kvar arbeidsgivarstøtte og HMS skal liggja i organisasjonskartet. Difor er det to alternative modellar i forslaget ho vil ta med til Universitetsstyret den 17. juni.

Publisert 28. mai 2013 16:55

Ein forfylgd kvinneleg akademikar frå Iran og ein forfylgd mannleg akademikar frå Kongo. Dei er hovudpersonane i stykket «The Forbidden Science Monologues» som blir framført av den forfylgde dramatikaren Naila Al Atrash frå Syria.

Publisert 28. mai 2013 11:31

Munch-museet blir flytta frå Tøyen til Bjørvika. Det er klart etter at SV saman med byrådspartia Høgre, KrF og Venstre har bestemt seg for å satsa på Lambda som ny tilhaldsstad for Munch-samlinga til Oslo kommune. SV får lovnad om ei storsatsing på Tøyen.

Publisert 27. mai 2013 10:51

Professorboligen i Observatoriet ble bygd for å være en av landets mest anerkjente vitenskapsmenn verdig. Nå er empiremøblene, hestehårstrekkene og motefargene fra 1830-tallet tilbake.

Publisert 27. mai 2013 10:17

I Mali sertifiserer myndighetene medisinmenn og medisindamer. Lederen for Institutt for tradisjonell medisin, Drissa Diallo , gir Farmasøytisk institutt i Oslo en del av æren for at Mali er blitt et foregangsland i forskning på tradisjonell medisin.

Publisert 16. mai 2013 16:27

Rektor Ole Petter Ottersen skal vera med på eit møte med fagforeiningane om omorganisering, viss det skulle bli usemje mellom partane under forhandlingar. Dette vil skje før eit møte i Universitetsstyret. Det er eitt av tiltaka som fører til at universitetsleiinga og fagforeiningane no tar opp igjen samarbeidet.

Publisert 16. mai 2013 15:07

Det blir trolig camping- og overnattingsforbud på parkeringsplassen utenfor Botanisk hage etter et vedtak i  Bystyret på onsdag 15. mai. Etter møter med Oslo kommune går Naturhistorisk museum (NHM) etter pinse tilbake til vanlige åpningstider for sommeren i Botanisk hage.

Publisert 15. mai 2013 10:28

Norge ønsker å bli med som fullt medlem av Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Det varsler regjeringen i dag. Programmet starter i 2014. – Det er flott at det nå er tatt en avgjørelse, synes UiO-rektor Ole Petter Ottersen.