2013 - Side 8

Publisert 27. juni 2013 11:13

I Norge ender kun 59 prosent av de som begynner på høyere utdanning med en bachelor- eller mastergrad. Det er ni prosent lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene og svært dårlig sammenlignet med andre nordiske land, viser rapporten Education at Glance , som ble lagt fram denne uken.

Publisert 25. juni 2013 16:10

70 prosent av alle tilsette og studentar reiser til UiO med kollektivtransport. 23 prosent av dei tilsette og 5 prosent av studentane brukar bil. Det er likevel dei som går eller syklar som er mest nøgde med arbeidsreisa.

Publisert 24. juni 2013 13:01

Riften er stor om de to hyttene til Universitetet i Oslo på Hvaler. UiO-ansatte som aldri har benyttet ferdiestedet, har førsteprioritet i sommerferien.

Publisert 20. juni 2013 16:14

Psykologistudentar får driva med avansert hjerneforsking før dei er ferdig utdanna. – Eg er imponert over kor flinke dei er blitt, seier hjerneforskar Siri Leknes , som har inkludert studentar i forskinga si på mellom anna belønningssystema i hjernen.

Publisert 20. juni 2013 15:35

For første gong har sisteårskullet på medisinstudiet gjennomført ein kombinasjon av digital og praktisk eksamen. – Dette gjer det tryggare å sleppa dei ut som legar, seier leiar for eksamenskommisjonen Kristian Bjøro. Kulltillitsvald Elisabeth T. Ulseth gir også eksamensforma ståkarakter.

Publisert 20. juni 2013 15:12

Folk kjenner henne som den strenge dama som må fortelja kvifor Universitetet i Oslo lyt seia opp ein vanskeleg professor og som lovar å rydda opp i helsefarlege laboratorium. Uniforum har møtt turgåaren og krimelskaren Gunn-Elin Aa. Bjørneboe .

Publisert 19. juni 2013 14:31

Professor Atle Nesje ved Institutt for geoforskning ved Universitetet i Bergen anklages for å ha kopiert teksten til forskere ved Kulturhistorisk museum  ved Universietetet i Oslo og brukt det i en kronikk. Nesje beklager det som har skjedd.

Publisert 19. juni 2013 14:29

Flere institutter strammer inn på bruken av postdoktorer og midlertidige ansatte i undervisningen. Hensikten er å unngå at disse opparbeider fortrinnsrett til stillinger. Tidligere postdoktor Jagrati Jani-Bølstad etterlyser en debatt om postdoktorordningen. Hun får støtte fra blant andre professor Johanne Sundby.

Publisert 17. juni 2013 16:10

Sentraladministrasjonen får ein heilt ny organisasjonsmodell. Det er klart etter at Universitetsstyret i dag samrøystes vedtok å leggja ned fem av dagens avdelingar og oppretta fem nye einingar med nye namn.

Publisert 17. juni 2013 14:32

Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay ved Institutt for informatikk deler UiOs innovasjonspris for 2013 for å ha utviklet verdens beste helseinformasjonssystem. Medisinprofessor Pål Aukrust får forskingsprisen, pedagogikkprofessor Svein Sjøberg formidlingsprisen og kriminologiprofessor Liv Finstad får prisen for godt læringsmiljø, melder UiO.

Publisert 13. juni 2013 13:44

Lånekassen har størst framgang når både befolkningen og brukerne skal vurdere hvor fornøyde de er med en offentlig tjeneste. – Undersøkelsen viser at vi har tatt riktige valg, og vi er glad for at dette gir gevinster for kundene våre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.