2013 - Side 2

Publisert 28. nov. 2013 15:57

Før fjernsynet kom til Noreg, dreiv parhestane Helmut Ormestad (1913-1993) og Otto Øgrim (1913-2006) folkeopplysning på radio. Då fjernsynet kom, var dei dei første som formidla kunnskap om forsking. No er programmet «Fysikk på roterommet» blitt til utstilling i Realfagsbiblioteket på Blindern.

Publisert 28. nov. 2013 11:14

Universitetet i Oslo (UiO) var i sin fulle rett da institusjonen ga en 59 år gammel universitetslærer sparken i oktober i fjor for grov uforstand i tjenesten og for grovt å ha krenket sine tjenesteplikter. Det kommer fram i en dom fra Oslo tingrett, melder Dagbladet i dag.

Publisert 26. nov. 2013 15:41

Både studentene, universitetene og høgskolene ønsker fortsatt gratis utdanning for alle i Norge. Norsk studentorganisasjon og Universitets- og høgskolerådet går sterkt ut mot regjeringens forslag om å utrede innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits.

Publisert 26. nov. 2013 15:11

– Internasjonal ranking har kommet for å bli, men datagrunnlaget kan være svakt og slå ulikt ut. En topp 100-plassering på Shanghai- eller THE-rankingen er neppe noen god og relevant målestokk for de fleste, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 20. nov. 2013 15:43

Omstendighetene rundt en opprinnelig underkjent doktoravhandling om mammografi setter sinnene i kok hos flere. – Dette handler ikke om forskningsbasert uenighet, men om politikk, sier professor Peter C. Gøtzsche.

Publisert 20. nov. 2013 15:18

Universitetenes renholdspraksis er tema for en nasjonal arbeidsgruppe ledet fra NTNU. Men uansett hva gruppen legger fram, forblir fordelingen mellom eget og innleid renhold uendret på UiO, ifølge eiendomsdirektør Per Erik Syvertsen.

Publisert 20. nov. 2013 00:58

Det skal opprettast ein permanent havarikommisjon for helsevesenet, går det fram av regjeringserklæringa. Jussprofessor Aslak Syse ved Institutt for offentleg rett held fram med å leia utvalet som no har fått utvida mandatet sitt til å foreslå ein modell for ein slik kommisjon.

Publisert 19. nov. 2013 16:31

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom i dag for første gong tilbake til den gamle studiestaden sin Universitetet i Oslo som statsråd. Det skjedde på styreseminaret til Kunnskapsdepartementet i Georg Sverdrups hus.

Publisert 15. nov. 2013 10:52

Studentane får ikkje økonomisk støtte i elleve månader, men berre i ti månader også neste år. Det stadfesta KrF-leiar Knut Arild Hareide då budsjettavtalen mellom regjeringa og Venstre og KrF blei presentert i formiddag.

Publisert 15. nov. 2013 10:22

Fremtiden er også trolig gratis, digital og lett tilgjengelig. Men kan Massive Open Online Courses virkelig revolusjonere høyere utdanning?

Publisert 14. nov. 2013 12:42

Naturkatastrofer, finanskriser, terrorangrep og dødelige pandemier: Lærdommen fra 22. juli er at organisasjonen Norge er dårlig forberedt når de store ulykkene rammer.

Publisert 14. nov. 2013 11:02

De ekstra pengene universiteter og høyskoler får fra staten som et resultat av ordningen med gaveforsterkning, skal kunne dekke alle typer utgifter til langsiktig, grunnleggende forskning. Det foreslår regjeringen, som håper å gjeninnføre ordningen fra nyttår.

Publisert 13. nov. 2013 10:21

Terrorister og klimaendringer har én ting til felles: Ingen av dem respekterer landegrensene. – Norge og USA har flere felles utfordringer, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet Transatlantic Science Week i går.